Aanmelden

Aanmelden van nieuwe leerlingen
Wanneer uw kind 3 jaar is kunt u contact opnemen met de school. Er wordt dan een intake gepland en de handel en wandel van de school wordt besproken.
Wanneer een kind aangemeld is, mag het in totaal 5 dagdelen voor hij/zij vier jaar wordt de school bezoeken, in overleg met Willy Wubs, juf van groep 1/2.
Hierna wordt een leerling als hij/zij 4 jaar is ingeschreven*. We vragen naast het invullen van het inschrijfformulier een kopie van het paspoort/ de ID-kaart, vanwege de registratie van de persoonsgegevens (BSN).
Aanmeldingsformulier nieuwe leerlingen Scholengroep Perspectief met Toelichting voor ouders 2014-07
*voor meer informatie zie blz. 21- 22 schoolgids.
Formulier voor aanmelding:
SiDi Lijst bij aanmelding kleuters

stroomschema passend onderwijs

Comments are closed

(c) CBS De Höchte