De bibliotheek op school

De bibliotheek op school en V@school

Leuke boeken, informatie voor spreekbeurten en links naar betrouwbare websites zoals bijvoorbeeld School-tv: onze nieuwe schoolbibliotheek heeft het allemaal. Deze eigentijdse bibliotheek maakt lezen leuker, maar helpt ook om te leren zoeken en samen te werken bij het zoeken.

Past bij huidige generatie kinderen
Basisschoolkinderen groeien op met smartphones en internet. Ze zijn vaak nog handiger met deze ‘nieuwe media’ dan wijzelf en ze zijn ook een andere manier van informatie vinden gewend. Met Google vind je bijvoorbeeld snel informatie voor werkstukken en spreekbeurten. Maar is deze informatie actueel en betrouwbaar? De informatie uit ons nieuwe computersysteem van de schoolbibliotheek is dat zeker! Dus veilig zoeken naar kennis die up-to-date is. En bovendien biedt de schoolbibliotheek ook boeken of tijdschriften als aanvulling op online informatie.

Via het systeem ‘V@school’ (lees: vie-at-school, de naam van het nieuwe systeem) kunnen de kinderen op een eenvoudige en speelse manier informatieve en leuke boeken en andere informatie vinden. Bijvoorbeeld op thema of verschillende boekentips.

Hoe kunnen boeken geleend worden?
Alle boeken krijgen een streepjescode en het lenen gaat met een schoolbibliotheekpas. Net als in een gewone bibliotheek dus. Het schoolbibliotheekpasje blijft op school. Als je ook boeken uit de openbare bibliotheek leent, let dan op dat de streepjescodes op de schoolboeken er anders uit zien. Zo kun je onthouden welke boeken waar moeten worden ingeleverd.

Op donderdag 12 november 2016 was het dan zover. Onze bibliotheek op school werd geopend. Wethouder Johan Hamster en Silvia Overbeek van de bibliotheek waren hiervoor aanwezig. De kinderen zongen een prachtig lied en Silvia las het boek ‘Boekenliefje’ voor. Hierna nam Johan Hamster het woord en samen met meester Sterenborg pakten ze een boekenkast uit waarna de bibliotheek tot geopend werd verklaard. Als verrassing mochten alle kinderen als cadeau een boek uitzoeken en meenemen naar huis. Op maandag- en donderdagmiddag mogen de kinderen hun boeken inleveren en weer nieuwe boeken uitzoeken. Er zijn dan een aantal moeders in de bibliotheek die de kinderen eventueel kunnen helpen met het uitzoeken van een aantal boeken. We merken dat de kinderen dit erg leuk vinden.
Tot slot willen we ook nog een oproepje doen aan alle ouders, verzorgers en opa’s en oma’s: Heeft u nog mooie, actuele boeken die niet meer gelezen worden? Denk er dan eens aan om ze aan de bibliotheek te schenken. Veel kinderen zullen er dan plezier aan beleven. U kunt ze inleveren bij Margrietha Bekker of juf Miriam. Alvast heel erg bedankt.
———————————————————————————————————————-
Informatie voor de bibliotheekouders:

Beste ouder/verzorger,
Fijn dat je af en toe de bibliotheek wil bemannen.
Wat is de bedoeling?
Er komen kleine groepjes kinderen naar de bibliotheek. De boeken die ze meenemen moeten ze inleveren in de inleverbak. Die boeken moeten vervolgens van hun pasje af worden gehaald. Dit doe je d.m.v. de scanner. Kinderen die geen boeken inleveren mogen ook geen nieuwe boeken meenemen.
Sommige kinderen hebben hulp nodig bij het uitzoeken van een geschikt boek. De kinderen mogen per keer maximaal 2 boeken en een stripboek meenemen. De boeken die de kinderen meenemen moeten op hun eigen pasje. De pasjes staan bij de scanner.

Het is de bedoeling dat de bibliotheekouder van die middag de boeken weer op de juiste plaats terugzet. De looproute van de bibliotheek gaat van makkelijk naar moeilijk.
De bibliotheek is op maandag- en donderdagmiddag open voor de volgende groepen:
Maandagmiddag 13.15-14.00 uur groep 5/6
14.00-14.35 uur groep 7/8

Donderdagmiddag 13.15-13.45 uur groep 1/2
13.45- 14.30 uur groep 3/4
14.30-15.00 uur extra uitleenmoment voor de snelle lezers.

Het leesniveau is per kind verschillend. De meeste kinderen weten zelf wel op welk niveau ze lezen.
Op school stellen we het leesniveau per leerling vast door middel van de Cito toets Technisch lezen. Er zijn twaalf AVI-niveaus die zijn gekoppeld aan de leerjaren op de basisschool. Per leerjaar zijn er twee niveaus: een niveau halverwege het leerjaar (M voor Medio) en een niveau aan het einde van het leerjaar (E voor Einde). Bijvoorbeeld: AVI-M3 staat voor het technisch leesniveau van de gemiddelde leerling halverwege (medio) groep 3. AVI-E7 staat voor het technisch leesniveau van de gemiddelde leerling aan het einde van groep 7. Twee niveaus hebben een afwijkende naam: AVI-Start (AVI-S) en AVI-Plus (AVI-P). AVI-Start gaat vooraf aan AVI-M3 en is voor beginnende lezers. AVI-Plus volgt op AVI-E7 en geeft aan dat het leesniveau van een kind boven het gemiddelde niveau van de leerlingen aan het einde van groep 7 ligt.
In onze schoolbibliotheek zijn de volgende boekjes te vinden:
Kleuterboekjes (AK)
Voor de kleuters zijn er handzame kleine boekjes die ze zelf kunnen ‘lezen’. De boekjes zijn ook heel geschikt om samen te bekijken en voor te lezen.
Eerste leesboekjes
De boekjes die kinderen in groep 3 en 4 lezen, zijn volgens een vast patroon opgebouwd. De letters zijn groot, de woorden kort en elke zin begint op een nieuwe regel. De tekeningen zijn heel belangrijk in de eerste leesboekjes. Ze ondersteunen de tekst en zorgen ervoor dat de boekjes er aantrekkelijk uitzien. Hoe moeilijk een tekst is, hangt onder andere af van de lengte van de woorden en de lengte van de zinnen. De eerste leesboekjes hebben daarom een niveau-aanduiding:
Start: gemiddelde leesniveau start groep 3 – M3: gemiddelde leesniveau midden groep 3 – E3: gemiddelde leesniveau eind groep 3 – M4: gemiddelde leesniveau midden groep 4 – E4: gemiddelde leesniveau eind groep 4. Op het rug-etiket staat een letter E (van Eerste leesboekje) met daaronder het niveau.
En daarna
Vanaf eind groep 4 stappen de kinderen over op de A-boeken, de leesboeken voor kinderen tot 9 jaar. Daarna gaan ze geleidelijk over naar de B-boeken voor kinderen van 9 tot ongeveer 12 jaar, de hoogste drie klassen van de basisschool. Voor kinderen vanaf 12 jaar zijn er de C-boeken.
Leesboeken naar leeftijd
• AP prentenboekjes tot 4 jaar
• AK kleuterboekjes 4 tot 7 jaar
• E eerste leesboekjes
• S start, begin groep 3
• M3 midden groep 3
• E3 eind groep 3
• M4 midden groep 4
• E4 eind groep 4
• A tot 9 jaar
• B 9 tot 12 jaar
• C vanaf 12 jaar
• D vanaf 15 jaar
Informatieve boeken naar leeftijd
• AJ 4 tot 9 jaar
• J vanaf 9 jaar
——————————————————————-
informatie voor alle ouders

Beste ouders/verzorgers,

Vanaf vandaag mogen de kinderen de boeken uit de schoolbibliotheek ook mee naar huis nemen om te lezen. Op die manier hopen we het lezen thuis te stimuleren.
De activiteitencommissie geeft ieder kind een boekentas cadeau.
Wat is de bedoeling? De leerlingen bezoeken op de volgende tijden de schoolbibliotheek:

Maandagmiddag 13.15-14.00 uur groep 5/6
14.00-14.35 uur groep 7
14.35-15.10 uur groep 8

Donderdagmiddag 13.15-13.45 uur groep 1/2
13.45- 14.30 uur groep 3/4
14.30-15.00 uur extra uitleenmoment voor de snelle lezers.
Iedere leerling heeft een eigen schoolpasje waarop komt te staan wat mee naar huis gaat. Per keer mag een kind maximaal 2 boeken meenemen. Pas als boeken weer ingeleverd worden mogen er weer nieuwe boeken mee. De boeken worden vervoerd in de tas die uw kind vandaag meekrijgt. De schoolpasjes blijven op school.
De schoolbibliotheek wordt wekelijkst bemenst door een groepje ouders.
Mocht u vragen hebben dan kunt u terecht bij Hilda Wubs of juf Miriam.

Comments are closed

(c) CBS De Höchte