Opbrengsten

Voor de opbrengsten van de tussentijdse- en eindopbrengsten en de uitstroomgegevens verwijzen wij naar het bestand site febr. 2018

Voor de analyse en conclusies verwijzen we naar het document analyse opbrengsten en het schoolplan. Beide documenten liggen ter inzage op school.

Comments are closed

(c) CBS De Höchte