Opbrengsten

Voor de opbrengsten van de tussentijdse- en eindopbrengsten, de enquêtes en de uitstroomgegevens verwijzen wij naar het bestand site-november-2016
Voor de analyse en conclusies verwijzen we naar het document analyse opbrengsten en het schoolplan. Beide documenten liggen ter inzage op school.

Comments are closed

(c) CBS De Höchte