Nieuwsbrief

23-03-2018
—————————————————————————-
23-02-201826-01-2018
——————————————————————————————
kerst 201724-11-2017
———————————————————————–
03-11-2017
——————————————————————————
13-10-2017
13-10-2017
———————————————————————————-
170913_voorbeeldbrief_ouders PO Raad
22-09-2017 doc
———————————————————————
07-07-2017
<--------------------------------------------------------------------------- a href="http://www.dehochte.nl/wp-content/uploads/2015/04/16-06-2017.doc">16-06-2017
————————————————————————–
05-05-2017
—————————————————–
nieuwsbrief 07-04-2017
oproep brigadieren
tevredenheidspeiling ouders 2017
—————————————————-
nieuwsbrief 17-03-2017
—————————————–
Alteveer, meert 2017

Moi olders en verzörgers,

Op 17 meert hebben wie ain Grunneger dag. Wie willen geern ain Höch-tea (high-tea) holden woarbie wie joen hulp neudeg binnen.
Wel wil veur ons Grunneger hapjes kloarmoaken of bakken? Joe kinnen denken aan beveurbeeld poffert, dreuge worst, òl wief, spekkendikken, kniepertjes en ain haile bult meer.
Aal aandere ideeën binnen vanzulf ook welkom.
Joe binnen aalmoal nuigd om van half 12 tot 12 uur onze presentoaties te bekieken. Geern even melden mit houveul joe den kommen.
Zörg der veur dat as joe wat mitnemen of moaken, t spul 17 meert om 8.30 uur op school is.
Den zingen wie ook mit mekoar t Grunneger volkslaid, elk en aine mag mit zingen!

Joe kinnen onderstoand braifke oeterlek 8 meert inleveren!
———————————————————————————————————————————-
…………………………………………………………………………………. wil geern helpen of wat kloarmoaken / bakken

veur de Höch-tea (high-tea).

0 Ik wil geern ……………………………………………………………………….. mitnemen / moaken.

0 Ik wil geern helpen.

0 Ik heb nog ain goud idee, noamelijk ………………………………………………………………………
0 Wie kommen kieken op 17 meert en wie binnen mit …………………………… personen.

————————————————
17-02-2017
—————————————–
nieuwsbrief 27-01-2017
——————————————–
nieuwsbrief-09-12-2016
——————————————————————————————————
18-11-2016
————————————————————–
nieuwsbrief-28-10-2016
————————————————————–
Alteveer, 30-09-2016 nummer 103

Kalender
 woensdag 5 oktober start Kinderboekenweek
 vrijdag 7 oktober boekenbal
 donderdag 13 oktober spreekavond
 vrijdag 14 oktober afsluiting Kinderboekenweek/juffendag. Groep 5-8 continurooster 14.15 uur vrij.
 woensdag 2 november luizencontrole
 woensdagavond 23 november cursus (nieuwe) bibliotheekouders

Ondanks het nog zomerse weer is de herfst toch echt begonnen. In de periode naar de herfstvakantie toe staan er nog genoeg activiteiten op stapel. Aan deze nieuwsbrief vindt u enkele bijlagen.
De eerste is de planning voor de Kinderboekweek. Het gaat een leuke en leerzame week worden. In de tweede bijlage kunt u over de nieuwe opzet wat betreft de eerste speekavond lezen. Mochten zaken nog niet helemaal duidelijk zijn schroom niet aan de bel te trekken.
Dit schooljaar gaan we de nieuwsbrief ook per mail versturen. Wilt u zorgen dat de school in het bezit is van een actueel mailadres. Dit kan gestuurd worden naar dehochte@dehochte.nl

Medezeggenschapraad
De medezeggenschapsraad is een wettelijk ingestelde raad. Hierin denken ouders en leerkrachten mee over het beleid van de school. De MR heeft vaak een adviserende, maar zeker ook wel eens een beslissende rol in beleidszaken. Hieronder enkele voorbeelden waar de MR over praat: vaststelling van de schoolgids, schooljaarplan en het schoolplan, planning komende jaren wat betreft bijvoorbeeld onderwijsverbeteringen of het onderwijs aan zorgleerlingen. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via dehochte@dehochte.nl. Graag voor 21 oktober. We zijn op zoek naar twee kandidaten. Bij meer aanmeldingen volgen we de procedure van het stemmen.
De bibliotheek op school
We zijn op zoek naar ouders die het leuk vinden om als bibliotheekouder af en toe een bibliotheekdienst te draaien. De bibliotheek is op maandag- en donderdagmiddag open. Voor meer informatie of om een keertje te komen kijken kunt u contact opnemen met Margrietha Bekker. Op donderdagmiddag is de bibliotheek om 13.00 uur open. Kinderen uit de groepen 5 t/m 8 kunnen tussen 13.00 uur en 13.15 uur een nieuw boek lenen.

Verkeersveiligheid
Nu de donkere tijd weer voor de deur staat willen we u vragen om de lichten van de fiets van uw kind goed te controleren.
De brigadiers zijn aanwezig van 8.15-8.30 en 13.00-13.15 uur. Graag uw kind niet eerder van huis laten vertrekken omdat er dan nog geen brigadier staat. Na het oversteken en het wegzetten van de fiets in het fietsenhok gaan de leerlingen direct naar het plein.
Kind op maandag
Week 39 Hoe nu verder? (Exodus 14,16,17)
De farao gaat achter de Israëlieten aan. Ze komen bij de rode zee; hoe moet het nu verder? God wijst de weg. Hij geeft ook brood uit de hemel en water uit een rots. Als mensen niet weten hoe het verder moet, weet God het wel.
Week 40 Woorden van God (Exodus 19,20)
God geeft de tien geboden aan Mozes en het volk. Die laten zien hoe het leven kan zijn in het land dat God beloofd heeft.
Week 41 De overkant
Deuteronomium 31:1-8; 34:1-12; Jozua 3,4
Mozes heeft een lange reis gemaakt met het volk Israël. Van het donkere land Egypte door de woestijn op weg naar het beloofde land, veertig jaren lang. Nu ze er bijna zijn, gaat Mozes niet meer mee. Hij krijgt het land nog wel te zien vanuit de verte. Jozua is de nieuwe leider van het volk. Hij leidt hen door de Jordaan naar het beloofde land.
Giga kids typen
Vanwege te weinig aanmeldingen gaat de cursus typen niet door.

Fotowedstrijd voor alle kinderen van de basisschool ‘Samen’
Beste allen,
De Drijscheer wil heel graag met De Höchte weer een fotowedstrijd organiseren. Wat wij aan jullie allen willen vragen is om een foto te maken met als onderwerp “samen’
Het kan natuurlijk van alles zijn, samen met je vriend/vriendin, samen als familie, samen met je huisdier, twee bomen die zijn ook samen. Nou genoeg om over na te denken toch?
De meest originele foto zal worden uitvergroot en in de Drijscheer komen te hangen. Tenslotte komen er in de Drijscheer ook veel mensen samen!
Graag de foto voor 22 oktober inleveren en wel op het mailadres dehochte@dehochte.nl
Mocht u vragen hebben kunt u altijd contact opnemen met Herman Bekker van de Drijscheer of een mail met de vraag sturen naar boven genoemd adres.
Een jury zal zich gaan buigen over de ingezonden foto’s. Jullie horen binnenkort wie er in de jury zitten.
Herman Bekker

Groep 1/2
Van de vlinders zijn we in het thema ‘Kikker’ beland. We plakken de zwembroek van kikker op serie (rood/wit/rood/wit) en tellen cirkels voor de armen en benen. We leren hierbij een hoop nieuwe woorden. De letter K staat centraal.
Volgende week gaat de Kinderboekenweek van start. De kinderen mogen hun lievelingsboek meenemen. Graag wel voorzien van naam.

Groep 3 /4
De kinderen van groep 3 hebben deze week het schriftje van kern 1 meegekregen. In het schriftje zit een brief met meer informatie. U kunt binnenkort een mail verwachten van Zwijsen, daarin staat een code die u kunt gebruiken om in te loggen. De kinderen kunnen dan thuis aan de slag met veilig leren lezen. Alle kinderen kunnen werken met Ambrasoft. Vooral voor groep 4 is dit een handig hulpmiddel om te tafels te automatiseren.Mocht u de code kwijt zijn, dan kunt u een nieuwe aanvragen op school.
Volgende week begint groep 4 met het thema: GEZOND. Hiermee gaan we de komende 4 weken aan de slag.
Zoals afgesproken op de infoavond gaan we na de herfstvakantie beginnen met de spreekbeurten. De komende 2 weken maken we afspraken. De kinderen maken dan zelf een briefje wanneer zij aan de beurt zijn. De spreekbeurten worden op dinsdagmiddag gehouden om 14.15 uur. Willen de kinderen hun eigen huisdier laten zien bij hun spreekbeurt, dan kan dat aan het eind van de middag.

Groep 5/6
Er is al veel gebeurd in de eerste weken van het nieuwe schooljaar! Vorige week was er de mogelijkheid om in het algemeen informatie over het reilen en zeilen in groep 5 en 6 te horen, over een kleine twee weken staat de eerste spreekavond gepland. Fijn dat veel ouders betrokken zijn bij de ontwikkeling van hun zoon of dochter en het wel en wee in de groep.
Afgelopen maandag is voor het eerst de huiswerkmap weer mee gegaan naar huis. Daarin de eerste toets voor geschiedenis op 10 oktober. Kinderen gaan op deze manier een start maken met leren leren thuis. Groep 6 kreeg ook de opdracht een taalwerkblad af te maken.
Naast al onze inzet voor de basisvakken is er ook ruimte voor andere dingen; we hebben ons uitgeleefd op een opdracht zonnebloemen tekenen en verven, er werden mooie werkstukken gemaakt voor Kerk en School en we hebben geprofiteerd van het mooie weer middels buitenactiviteiten!
In de laatste twee weken voor de herfstvakantie zullen er ook veel verschillende activiteiten voorbij komen die gekoppeld zijn aan de Kinderboekenweek. Met als feestelijke afsluiting de juffen dag op de laatste vrijdag voor de vakantie!

Groep 7/8
We zijn alweer een paar weken onderweg. De eerste toetsen van rekenen, taal, spelling en aardrijkskunde zijn afgenomen en voor de herfstvakantie zijn nog meer toetsen gepland. Deze toetsen zijn terug te vinden op het huiswerkblad in de huiswerkmap. Het huiswerkuur wordt op vrijdagmiddag goed bezocht en het huiswerk wordt ook trouw gemaakt, super! Afgelopen woensdag is de kinderpostzegelactie gestart en gaan de kinderen van groep 7 en 8 op pad om onder meer postzegels te verkopen. Binnenkort zijn gesprekken gepland waar we met ouder/verzorger èn kind (geldt alleen voor groep 7 en 8) gaan praten over het eigenaarschap van uw kind. Welke doelen wil je graag bereiken, waar ben je goed in en waar heb je nog hulp bij nodig? Deze week zijn we gestart met het formulier die we daarvoor gebruiken. Na de herfstvakantie krijgen de kinderen informatie mee over het werkstuk. Het onderwerp koppelen we aan aardrijkskunde, techniek, natuur of geschiedenis en is ook tevens het onderwerp van het spreekbeurt (twee vliegen in één klap). Woensdag 30 november volgt groep 8 onder lestijd een lessencarrousel op het Ubbo in Onstwedde, wij zoeken nog twee ouders die mee willen gaan. Busvervoer is geregeld, tijdstip is nog onbekend.

Tot de volgende nieuwsbrief van vrijdag 28 oktober.

Op woensdag 5 oktober gaat de Kinderboekweek van start. Het thema van dit jaar is ‘Voor altijd jong’. We hebben weer een aantal heel leuke activiteiten gepland.

Op woensdag 5 oktober is de opening van de Kinderboekenweek om 8.30 uur op de stoep van de school. Die dag zullen er verschillende sportieve activiteiten plaatsvinden. Makkelijk zittende (sport) kleding is die dag handig.
Van 12.15 uur tot 13.00 uur vindt er een kleedjesmarkt plaats. Kinderen mogen op het schoolplein spulletjes verkopen. Bij slecht weer is de verkoop in de school.

Op vrijdagvond 7 oktober organiseert de activiteitencommissie een boekenbal in de school. Van 18.00 uur tot 18.45 uur zijn de kinderen uit groep 1 t/m 4 welkom om (verkleed) te komen dansen en spelletjes te doen.
Van 19.00 uur tot 19.45 uur zijn de leerlingen uit groep 5 t/m 8 welkom.

Op vrijdagochtend 14 oktober vieren alle juffen hun verjaardag.
De kinderen mogen die dag verkleed komen. Een tien-uurtje mee naar school nemen is niet nodig, want de juffen trakteren.
Er zullen die ochtend verschillende workshops plaatsvinden.
Wat het allemaal is houden we geheim. Alle ouders en andere belangstellenden zijn van 11.30-12.00 uur van harte welkom om de afsluiting te komen bekijken.
Om 12.00 uur zijn de leerlingen uit de groepen 1 t/m 4 vrij.

De groepen 5 t/m 8 hebben die dag een continue rooster. Iedereen eet op school, zelf lunchpakketje meenemen. ’s Middags staat er o.a. gym op het programma dus gymspullen mee. Om 14.15 uur zijn de leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 vrij.

Spreekavonden

Zoals in de schoolgids beschreven gaat er dit schooljaar een kleine verandering plaatsvinden met betrekking tot de spreekavonden.

Startgesprekken:
Het eerste gesprek dat plaatsvindt op donderdag 13 oktober is zonder rapport, het is een startgesprek, een ontmoeting tussen ouders en leerkrachten (en leerlingen).
Agenda startgesprekken groepen 1 t/m 6:
• Informele kennismaking
• Uitwisseling van de ontwikkeling van de leerling thuis (energie, vriendjes enz.) en op school
• Eventuele specifieke onderwijsbehoeften

Startgesprekken groepen 7 en 8:
In de groepen 7 en 8 neemt ook de leerling deel aan het gesprek. In dit eerste gesprek bespreken we volgende punten:
• Het welbevinden op school en thuis
• Leerdoelen en hulpvragen (bijv. Wat is nog lastig voor de leerling en hoe gaan we daaraan werken)
• Werkhouding en gedrag
• Sociaal gedrag; vriendjes en vriendinnetjes
Waarom hebben we voor deze vorm gekozen?
Wij vinden het belangrijk dat de leerlingen van onze school eigenaar zijn van hun eigen leren.
Eigenaarschap:
Wanneer een leerling in staat is zelf verantwoordelijkheid te nemen voor zijn leren, dan kan hij of zij blijven leren.
Echt eigenaarschap betekent het beste uit jezelf halen. Samen met anderen blijven leren en ontwikkelen is een continu proces. In de 21e eeuw is het van het grootste belang dat iedereen blijft leren. Dat is essentieel in onze kennissamenleving.
Spreekavond 2 en 3:
De tweede en derde spreekavond blijft zoals gewoonlijk aan de hand van het rapport. Het rapport wordt enkele dagen voor de spreekavond alvast mee naar huis gegeven.
Uitnodiging startgesprekken:
U heeft hiervoor een persoonlijke uitnodiging ontvangen.

——————————————————————————————
Alteveer, 09-09-2016 nummer 102

Kalender
 dinsdag 13 september 8.30 uur cursus brigadieren
 donderdag 22 september informatieavond groep 1 t/m 8
 donderdag 29 september dienst Kerk en school 19.00 uur Onstwedde Ger. Kerk
 maandag 26 september fietskeuring groep 5 t/m 8. Graag fiets mee.
 woensdag 28 september knutselmiddag in de Drijscheer
 woensdag 2 november luizencontrole
 woensdagavond 23 november cursus (nieuwe) bibliotheekouders
Op school blijven hangen zwarte jas met geel biesje maat XL.

Het nieuwe schooljaar is alweer twee weken oud. Vorige week heeft u de schoolgids en de nieuwe schoolkalender ontvangen. We bedanken Jolanda de Wit voor het maken van de schoolkalender. Wilt u nog een extra kalender ontvangen dan kunt u ze kopen voor €5,- per stuk. Er zijn nog enkele beschikbaar.

In september vindt een tweetal activiteiten plaats. De informatieavond op donderdag 22 september en de startdienst in de kerk in Onstwedde op donderdag 29 september. Over de informatie-avond kunt u meer te weten te komen in de bijlage. Opgeven d.m.v. strookje in de bijlage. Graag uiterlijk 16 september inleveren. De uitnodiging voor de kerk en school dienst volgt nog.

Schoolontwikkeling
Zoals bekend worden in alle groepen twee jaarlijks verschillende toetsen van Cito afgenomen. De uitslagen worden met u als ouders/verzorgers besproken en zijn terug te vinden in het rapport. Op schoolniveau analyseren we de resultaten en dat kan leiden tot een actiepunten. We zien op onze school dat de woordenschat, het technisch en begrijpend lezen achter blijft ten opzichte van onze rekenresultaten. Met rekenen scoren we al jaren op en boven het landelijk gemiddelde en dat is met woordenschat en begrijpend lezen niet het geval. Daarom is dit een actiepunt in het schoolplan 2015-2019.
Als school gaan we het komende schooljaar een verdiepingsslag maken wat betreft het werken met Nieuwsbegrip XL. Dit is onze methode voor Begrijpend lezen.
Marjon Clarijs zal ons als school hierbij ondersteunen en trainen.

Hieraan gekoppeld is het project De bibliotheek op school. Bij dit project werken de school en de bibliotheek structureel- en opbrengstgericht samen aan betere lees-, taal-, informatie- en mediavaardigheden van leerlingen.
Op school hebben we onze eigen bibliotheek. Op maandagmiddag gaan de kinderen uit groep 5 t/m 8 naar de bieb en op donderdagmiddag de kinderen uit de groepen 1 t/ 4. De snelle lezers uit de bovenbouw mogen op donderdagmiddag nog extra ruilen.
Alle leerlingen hebben vorig jaar een zg speciale boekentas gekregen. Daarin worden de bibliotheekboeken vervoerd. Wilt u deze tas z.s.m. weer meegeven naar school?

Giga kids typen
Ook dit jaar wordt, bij voldoende aanmelding, weer de mogelijkheid geboden om kinderen typeles te laten volgen. De cursus wordt gegeven door Heleen Tichelaar.
Voor meer informatie zie bijlage.
Kind op maandag
Als je onderweg bent, kun je veel leren. Je ziet dingen die je eerder nog niet zag, je leert andere mensen kennen en vroeg of laat kom je ook jezelf tegen. In de eerste weken van het nieuwe schooljaar lezen we met de kinderen uit het boek Exodus. Het gaat over het volk Israël. Ze leven in slavernij in Egypte, ze hebben het moeilijk. Maar zo kan het niet blijven. God stuurt Mozes naar de farao om hem te vertellen dat het volk weg zal gaan. Uiteindelijk gebeurt dat ook en trekken de Israëlieten veertig jaar door de woestijn, op weg naar het beloofde land. Onderweg krijgen ze steeds meer te zien van de toekomst die God voor ogen heeft.
Met de kinderen denken we in deze periode na over onderweg zijn. Veel kinderen zijn net op vakantie geweest, ze komen terug met reiservaringen en mooie herinneringen. Misschien zijn ze zelfs wel een beetje veranderd in de vakantie. Nu ze weer naar school gaan, gaan ze samen het nieuwe schooljaar in. Ook daarin staat hen weer van alles te wachten: leuke gebeurtenissen, lastige taken en soms kleine wonderen. Het kan bijzondere momenten opleveren als je die ervaringen met elkaar deelt. Want samen op weg zijn is leuker dan alleen!
Week 36 05/09 – 09/09 Gered!
Exodus 1; 2:1-10
De farao van Egypte laat de Israëlieten werken als slaven. Hij is bang dat ze te sterk worden en besluit dat de pasgeboren jongens gedood moeten worden. Mozes wordt door zijn moeder in een biezen mandje op het water gezet. Hij wordt gered.
Week 37 12/09 – 16/09 Vol vuur
Exodus 2:11-25; 3:1-12; 5:1-9
Mozes kan het niet aanzien dat de Hebreeërs het zo zwaar hebben. Nadat hij een Egyptenaar gedood heeft, moet hij vluchten. Bij een brandend braambos hoort hij de stem van de Heer. Het volk moet weg uit Egypte.
Week 38 19/09 – 23/09 Het verschil
Exodus 7-10; 12:29-42
De farao is anders dan God. In heel Egypte is het anders dan in het gebied van de Israëlieten. Het volk Israël trekt weg in de nacht, op weg naar het land dat God beloofd heeft.
Regels op het plein
Voor de veiligheid van de kleuters willen we de ouders vragen om voor schooltijd (8.15-8.30 uur en 13.00-13.15 uur) met hun kleuter(s) op het kleuterplein te gaan staan. Dit is het gedeelte bij de zandbak en de Klimhöchte.

Kinderboekenweek/Projectweek
Op 5 oktober start de Kinderboekenweek. Het thema is ‘Voor altijd jong’.
Een van de activiteiten die we willen organiseren is een workshopmiddag tussen oud en jong. We zoeken hiervoor ouders, grootouders, buren die het leuk vinden om een middag met een klein groepje kinderen een activiteit uit te voeren. Dit kan breien, haken, dammen, koken, iets knutselen, timmeren, zagen zijn enz.
De workshopmiddag zal plaatsvinden op dinsdag 11 oktober van 13.30 uur tot ongeveer 15.00 uur.
Wat is de bedoeling?
Naar aanleiding van alle opgaves gaan we inventariseren welke workshops er gaan plaats vinden. De leerlingen van onze school mogen zelf een workshop uitkiezen die hen leuk lijkt.
U bent bijv. goed in breien. U krijgt dan om 13.30 uur en om 14.15 uur een groepje van ongeveer 5 leerlingen die bij u komen breien. Het is de bedoeling dat degene die de workshop geeft ook zelf voor de materialen zorgt. Alle kosten kunt u bij juf Miriam declareren.
Vanzelfsprekend kunt u ook alle aanwezige materialen op school gebruiken.
Het zou leuk zijn als veel mensen een workshop willen geven zodat we de groepjes kinderen klein kunnen houden. Denk niet te moeilijk over het geven van een workshop. Kleien, tekenen, borduren, haken, dammen, timmeren, iets knutselen, alles mag.

Ook zoeken we (groot) ouders zie het leuk vinden om een prentenboek of een gedeelte van een boek voor te lezen. Dit zal plaatsvinden op donderdagochtend 6 oktober vanaf 8.45 uur. Tot ongeveer 9.00 uur. U mag een eigen boek meenemen of een boek van school gebruiken.
Graag opgeven via dehochte@dehochte.nl of middels het strookje onderaan deze
nieuwsbrief. Mocht u nog vragen hebben kunt u terecht bij juf Miriam of juf Willy

Opgavestrook:
Naam:………………………………………………………….
Geef me op voor:
0 voorleesochtend op dinsdag 6 oktober
0 workshopmiddag op dinsdag 11 oktober . Ik verzorg de workshop…………………..

——————————————————————————————

GGD bezoek
Door een administratieve fout hebben ook leerlingen uit andere groepen een oproep van de GGD ontvangen. Alleen de leerlingen uit groep 2 en 7 worden door de GGD onderzocht.

Groep 1/2
Heeft u het al geroken in onze klas? We hebben rupsen en eitjes. De eerste vlinder is zelfs al uitgevlogen. Wat is de natuur toch mooi. We leren nieuwe woorden zoals cocon, verpoppen. Ook tellen we vlinders, rupsen, stippen. In groep 1 tellen we al tot 10 en zoeken we het juiste cijfersymbool erbij. Groep 2 doet dit t/m 20. Bij wie het lukt gaan we zelf nog verder.
We hebben een mooie vlinder voor op het raam gemaakt en een geverfd. Twee gelijke vleugels, dat was best lastig. Met dit mooie weer spelen we ook nog veel buiten. Juf maakt foto’s voor de informatieavond. We hopen u allen te ontmoeten.
In de klas oefenen een toneelstukje over Zacheüs voor de kerk en schooldienst in Onstwedde. We hopen dat alle kleuters er zijn zodat ze mee kunnen spelen. We verzamelen om 18.30 uur voor in de kerk. Er is een rij voor de kleuters gereserveerd.

Groep 3 /4
De kop is eraf. We zijn weer enthousiast begonnen aan een nieuw schooljaar.
Natuurlijk was het wel weer wennen, vooral voor groep 3. Het is de gewoonte dat de kinderen in groep 3 alleen naar binnen gaan als de bel gaat. Ook voor de moeders is dat nog even wennen, maar dat gaat vast lukken in de komende weken.
De kinderen uit groep 3 hebben het eerste werkboekje lezen al uit. Ze volgende letters hebben ze al geleerd j,k,m,s. Groep 4 oefent lange en korte klanken zoals haas, kip.

Groep 5/6
Twee weken zijn voorbij gevlogen. De kinderen en de juffen zijn alweer een beetje gewend. Op dinsdag- en donderdagochtend is de groep gesplitst. Dat is heel fijn en krijgen de kinderen wat extra aandacht. Vorige week hebben we gezwommen, wat een heerlijke middag was het. Gymnastiek is gepland op donderdag- en vrijdagmiddag. Als het weer goed is, mogen de kinderen op donderdag hun waveboard meenemen, sommige kinderen hebben er twee in hun gezin, dus u hoeft er niet één voor aan te schaffen. We hebben dan waveboardles op het plein. Dit geldt ook voor groep 7 en 8.
Op de informatie-avond krijgt u meer te horen over het huiswerk en welke onderdelen we allemaal behandelen dit jaar bij rekenen, taal en spelling en natuurlijk de andere vakken. Kinderen van groep 5/6 moeten een huiswerkmap aanschaffen, 4-rings is handig, maar 2 of 23-rings mag ook. Voorin komt een blad waarop staat wanneer er een toets is gepland van wereldoriëntatie. Dit komt niet speciaal in de nieuwsbrief. De map graag voorzien van je naam. De map mag alvast mee naar school, We hopen dat iedereen over twee weken een map heeft.

Groep 7/8
Ook in groep 7 en 8 zijn we vol goede moed van start gegaan. Inmiddels zijn alle vakken aan bod gekomen. We merkten wel dat na de vakantie een aantal dingen zijn weggezakt en dat het goed is om veel te blijven herhalen.
Inmiddels is de huiswerkmap gevuld meegegaan en op het huiswerkblad voorin de map is duidelijk wat de kinderen moeten maken en leren. Vrijdagmiddag is van 15.15 tot 16.00 uur de mogelijkheid om op school huiswerk onder begeleiding te maken.
Denkt u eraan om de rapporten weer in te leveren op school?

Tot de volgende nieuwsbrief van vrijdag 30 september

————————————————————————————–
Alteveer, september 2016

Betreft: informatieavond

Beste ouder(s)/verzorgers(s),

Ook dit jaar willen we u tijdens een gezamenlijke informatieavond laten kennis maken met de werkwijze in de verschillende groepen. Tijdens deze avond geven de eigen leerkrachten in hun lokaal uitleg over de manier van werken in de groep(en) van uw kind(eren).
Het is de bedoeling dat u in de groep gaat kijken waarin uw kind dit jaar zit. Het zou kunnen dat ouders/verzorgers met meerdere kinderen zich moeten opsplitsen.

Ook kunt u deze avond weer uitleg krijgen over de plaatsingswijzer. Vanaf het schooljaar 2014-2015 wordt een kind op basis van de plaatsingswijzer en de Citotoets geplaatst. De Plaatsingswijzer gaat uit van de leerling prestaties van de laatste drie jaar van de basisschool.

De avond wordt afgesloten met informatie over cyberpesten.
We willen deze avond bij een iedere van harte aanbevelen.

Datum: 22 september

Tijd: Ronde 1 19.00-19.30 uur
0 groep 1/2
0 groep 3
0 groep 4
0 groep 5/6
0 voorlichting plaatsingswijzer

Ronde 2 19.30-20.00 uur
0 groep 1/2
0 groep 3
0 groep 4
0 groep 5/6
0 groep 7/8

20.15 start voorlichting cyberpesten

Met vriendelijke groet,

Team CBS de Höchte

—————————————————————————————————
Naam:…………………………………………………………………
Graag voorkeur aankruisen. Graag uiterlijk woensdag 14 september inleveren.
Ronde 1 19.00-19.30 uur Ronde 2 19.30-20.00 uur
0 groep 1/2 0 groep 1/2
0 groep 3 0 groep 3
0 groep 4 0 groep 4
0 groep 5/6 0 groep 5/6
0 voorlichting plaatsingswijzer 0 groep 7/8

0 voorlichting cyberpesten (20.15-21.30 uur)

————————————————————————————
Informatie van de gemeente Stadskanaal over het Kindpakket: Vergoedingen voor schoolgaande kinderen in de gemeente Stadskanaal.

Alteveer, 01-07-2016 nummer 101

Kalender
 maandag 4 juli groep 8 naar Amsterdam (bezoek Rijksmuseum, 18.00 uur weer terug)
 donderdagavond 7 juli oudergesprekken
 vrijdag 8 juli Go Sports groep 7 en groep 8 (10.00-14.45 uur)
 vrijdagmiddag 8 juli zwemmen voor groep 5/6 (fietsen mee)
 maandagavond 11 juli schoolschoonmaak
 dinsdagavond 12 juli musical groep 8
 donderdag 14 juli jaarafsluiting georganiseerd door de activiteitencommissie.

Nog even en dan is het zomervakantie. Voor de zomervakantie komt er nog een schoolkrant uit.
Het schooljaar 2016-2017 gaan we werken met de volgende groepen en personeelsleden:
Groep 1/2 juf Willy en juf Miriam
Groep 3/4 Juf Harmina en juf Henriette
Groep 5/6 Juf Erna, juf Roelianne en juf Betty
Groep 7/8 juf Heleen, juf Janneke en juf Nineke

Zoals u kunt zien zijn er op verschillende dagdelen 2 leerkrachten in een groep aanwezig.
Op die manier kunnen we nog meer ondersteuning bieden aan leerlingen die dat nodig hebben of groepen splitsen. Juf Roelianne gaat groep 3/4 nog extra ondersteunen. Een enorme luxe!

Er staan ook nog wat activiteiten op stapel:
Maandag 4 juli bezoekt groep 8 het Rijksmuseum in Amsterdam. Extra informatie heeft u bij de vorige nieuwsbrief ontvangen.
Donderdagavond 7 juli wordt het rapport van de leerlingen met de ouders/verzorgers besproken. De uitnodiging zit aan deze nieuwsbrief vast.
Vrijdag 8 juli gaat groep 7 en 8 naar Go Sports in Stadskanaal.
Op 6 pleinen maken de kinderen kennis met sport en cultuur. Het is belangrijk om die dag een stevige rugzak met voldoende eten en drinken mee te nemen.
Ook een setje extra kleding is handig i.v.m. onderdelen met water.
We zoeken nog enkele chauffeurs die ons om 9.30 uur
naar Stadskanaal kunnen brengen en om 14.45 uur weer naar Alteveer kunnen brengen. Graag z.s.m. aanmelden bij juf Roelianne of meester Marcel of via dehochte@dehochte.nl
Vrijdagmiddag 8 juli gaat groep 5/6 zwemmen in Onstwedde. We vertrekken om 13.15 uur op de fiets naar Onstwedde. De kinderen die na 15.15 uur in het zwembad mogen blijven,
moeten een briefje meenemen.

Donderdag 14 juli organiseert de activiteitencommissie een fietstocht en een barbecue. U kunt zich t/m 8 juli hiervoor opgeven. Zie voor meer informatie de bijlage.

Afsluiting schooljaar dinsdag 12 juli 2016
Dinsdag 12 juli is er een feestelijke afsluiting voor alle kinderen van de school en zullen we afscheid nemen van groep 8.
Alle kinderen mogen die dag verkleed komen. Op de ochtend staat een vossenjacht gepland, goed schoeisel is belangrijk. Ook zullen we groep 8 gaan uitzwaaien.
Dinsdagavond om 19.00 uur zijn alle leerlingen samen met hun ouders/verzorgers, opa’s en oma’s welkom om de musical van groep 8 te bekijken in de Drijscheer.

————————————————————————-
Nieuwsbrief

Alteveer, 17-06-2016 nummer 100

Kalender
 vrijdag 24 juni Streetwise (groep 7/8 fiets mee)
 vrijdagmiddag 24 juni de groepen 5 t/m 8 gaan zwemmen (fietsen mee, vertrek 13.00 uur)
 dinsdag 28 juni studiedag → leerlingen vrij
 woensdagmiddag 29 juni knutselen in de Drijscheer (14.00-16.00 uur, €2,50 p.p.)
 maandag 4 juli groep 8 naar Amsterdam (bezoek Rijksmuseum, 18.00 uur weer terug)
 donderdagavond 7 juli oudergesprekken
 vrijdag 8 juli Go Sports groep 7 en groep 8 (10.00-15.00 uur)
 vrijdagmiddag 8 juli zwemmen voor groep 5/6 (fietsen mee)
 maandagavond 11 juli schoolschoonmaak
 dinsdagavond 12 juli musical groep 8

De laatste nieuwsbrief van dit schoolseizoen begint meer zeer triest nieuws. Op dinsdag 14 juni is onze adjunct directeur Jan Westendorp op 51 jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van alvleesklierkanker. Onze bovenschools directeur Meeme Wever schreef de volgende woorden: We missen in Jan een hele fijne collega, een prachtmens om mee samen te werken, iemand met een echt onderwijshart en een maatje. Een groot verlies! We denken aan zijn vrouw Froukje en de kinderen Harold, Julian en Daphne nu ze Jan moeten missen. Jan wordt maandagmiddag begraven.

Kind op maandag
In de afgelopen periode stonden de verhalen van Esther centraal. Esther die andere mensen hielp. In de klassen werd gesproken over er voor de ander zijn, een ander helpen die het nodig heeft. We willen dit stukje ook in de praktijk gaan brengen door de actie Bag to school te ondersteunen.
Wat is de stichting Bag to school?
Stichting Bag to School Africa is opgezet door leerlingen en docenten van het Carmelcollege Emmen. Ze organiseren inzamelingen van oude schooltassen, maar ook schriften, pennen, schoenen en computers. Deze schenken we aan schoolkinderen in Congo, die hier gebrek aan hebben. Daarnaast organiseren ze activiteiten om geld in te zamelen. Deze donaties worden gebruikt om de tassen te kunnen verschepen en uiteindelijk hopen we een nieuw schoolgebouw in Congo te kunnen bouwen.
Kinderen in Congo moeten vaak vele kilometers lopend afleggen naar school. Dit doen ze zonder boekentas en op oude schoenen. Urenlang houden zij hun boeken en schrijfspullen onder hun arm of in kapotte tassen.
Ook als school willen we graag ons steentje bijdragen. Alle leerlingen mogen de hele maand juni spullen van thuis inleveren op school. Alle spullen mogen in de grote tafel in de gang worden gezet.
Welke spullen zijn geschikt?
– Schooltassen
– (goedwerkende) pennen, potloden, viltstiften
– Schriften, etui, andere schoolspullen
– Schoenen

Voor meer info kunt u contact opnemen met Jacquelien Kuipers, de moeder van Esmay en Rachél 332108.
Jacquelien is vrijwilligster bij de organisatie.
De laatste vier weken staan er veel activiteiten gepland:

Vrijdagochtend 24 juni Streetwise
Tijdens de lessen verkeer in de klas leren de kinderen o.a. om de verkeersregels. Bij Streetwise gaan we dit in de praktijk brengen. Streetwise is opgebouwd uit vier modules passend bij de leeftijd en ontwikkelfase van de leerlingen. Speciale instructeurs komen 24 juni naar school en geven verkeerstrainingen. Met speciaal ontwikkelde lesmaterialen zoals elektro- en rijlesauto´s, zebrapaden, verkeerslichten, opblaasbare auto’s en een fietsparcours wordt de praktijk zo veel mogelijk nagebootst.
In de bijgevoegde folder kunt u lezen welke onderwerpen in welke groep centraal staan. De leerlingen uit groep 7 en 8 hebben die ochtend hun fiets nodig.
Vrijdagmiddag 24 juni krijgen de leerlingen uit groep 5 t/m 8 zwemles in Onstwedde. We vertrekken om 13.00 uur op de fiets vanaf school. De kinderen die na 15.15 uur in het zwembad mogen blijven, moeten even een briefje meenemen.

Dinsdag 28 juni zijn alle leerlingen vrij i.v.m. een studiedag voor het personeel.

Maandag 4 juli bezoekt groep 8 het Rijksmuseum in Amsterdam. Extra informatie zit aan deze nieuwsbrief vast.
Donderdagavond 7 juli wordt het rapport van de leerlingen met de ouders/verzorgers besproken. In de week voorafgaand ontvang u een uitnodiging met het tijdstip.

Vrijdag 8 juli gaat groep 7 en 8 naar Go Sports in Stadskanaal.
Op 6 pleinen maken de kinderen kennis met
sport en cultuur. Het is belangrijk om die dag een stevige
rugzak met voldoende eten en drinken mee te nemen.
Ook een setje extra kleding is handig i.v.m. onderdelen
met water.
We zoeken hiervoor chauffeurs die ons om 9.30 uur
naar Stadskanaal kunnen brengen en
om 15.00 uur ons weer naar Alteveer kunnen brengen.
Graag z.s.m. aanmelden bij juf Roelianne
of meester Marcel of via dehochte@dehochte.nl
Vrijdagmiddag 8 juli gaat groep 5/6 zwemmen in Onstwedde.
We vertrekken om 13.15 uur op de fiets naar Onstwedde.
De kinderen die na 15.15 uur in het zwembad mogen blijven,
moeten een briefje meenemen.

Maandag 11 juli willen we graag met elkaar de school weer fris maken. Vele handen maken licht werk. Graag aanmelden d.m.v. briefje aan deze nieuwsbrief.

Van de bibliotheekcommissie
De zomervakantie staat weer voor de deur. Voor de schoolbibliotheek houdt dit in dat er in de maand juli géén boeken meer naar huis worden meegenomen. Dit geeft ons nog twee weken om de pasjes te controleren en eventueel aan te geven welke boeken uw kind nog moet inleveren.
Dus in de maand juli geen boeken meer mee naar huis maar alleen lenen om op school te lezen.
Maar…. het blijven lezen in de vakantie is erg belangrijk…. Voor de vakantie krijgt u een brief mee waarin o.a. staat welke boeken geschikt zijn voor welke leeftijd. De bibliotheek is in de zomervakantie wel ‘gewoon’ open.

Afsluiting schooljaar dinsdag 12 juli 2016
Dinsdag 12 juli is er een feestelijke afsluiting voor alle kinderen van de school en zullen we afscheid nemen van groep 8.
Alle kinderen mogen die dag verkleed komen. Op de ochtend staat een vossenjacht gepland, goed schoeisel is belangrijk. Ook zullen we groep 8 gaan uitzwaaien.
Dinsdagavond om 19.00 uur zijn alle leerlingen samen met hun ouders/verzorgers, opa’s en oma’s welkom om de musical van groep 8 te bekijken in de Drijscheer.

De rest van de week volgen de leerlingen een programma in de eigen klas.

Groep 0/1/2
De leerlingen uit groep 1 en 2 hebben alle Cito-toetsen gemaakt. De afgelopen week werkten we over Jona. We spraken er over hoe moeilijk luisteren soms is. Wat is echt luisteren? Ook telden we vissen en kwamen allerlei begrippen aan de orde meer/minder, lang/kort, van groot naar klein.
Groep 2 oefende met de getal symbolen t/m 20. Moeilijk hoor!
Volgende week werken we over kriebelbeestjes. Spullen en boeken over dit thema mogen mee naar school voor op de thematafel.

Groep 3 /4
Schoolreisje
Maandag 27 juni gaan we op stap. We vertrekken om 9.00 uur en hopen tegen 16.00 uur weer terug te zijn. De kinderen mogen extra eten en drinken meenemen voor in het park (Ze krijgen daar patat, drinken en een ijsje).
Ook mogen ze maximaal 5 euro mee. We hopen natuurlijk op een stralende dag!

Groep 5/6
En dan zijn we echt aangekomen bij de laatste nieuwsbrief van dit schoolseizoen. De tijd is omgevlogen. De cito’s zijn geweest en we richten ons de komende tijd op het afronden van de lessen met de daarbij behorende toetsen. Zo hebben we aanstaande maandag 21 juni de laatste toets van geschiedenis.
De huiswerkmappen graag de komende tijd mee op de maandagen in verband met de samenvattingen en de tafels. Groep 5 leert deze week nog een keer extra de tafel van 7 en volgende week de tafel van 8. De kinderen mogen tot aan de zomervakantie in zelfgekozen groepjes zitten, dat geeft veel gezelligheid en dat mag.
We mogen nog twee keer zwemmen op vrijdagmiddag, op die vrijdagen wordt ’s morgens niet gegymd. Het Vaderdag cadeautje is meegegaan, veel plezier en gezelligheid aanstaande zondag.
Groep 7
De Cito’s zijn achter de rug. Nu nog even vier weken hard werken om de methodes uit te krijgen. Donderdag hadden we de laatste muziekles van juf Nelleke, de stagiaire van meester Tekke. Met een heel leuk lied over ‘be deus’ (m’n neus) en dans op het plein namen we afscheid van juf. Vandaag hebben we een volleybalclinic van VCO’72 gehad. Miriam Kruiter leerde ons de belangrijkste technieken van volleybal. Vrijdagmiddag krijgen de kinderen techniek van juf Heleen. Zwemmen en Go Sports staan ook nog op het programma. Al met al nog een gevarieerd programma voor de laatste weken.

Groep 8
Nog even en dan is het toch echt zover voor groep 8…………het afscheid van de basisschool. Dinsdag 12 juli is daarom benoemd tot officiële Laatste SchoolDag (LSD) van groep 8. We nodigen jullie uit om aanwezig te zijn bij het afscheid van uw zoon/dochter van de school ’s ochtends van +/- 11.00 tot 11.15 uur.
’s Avonds staat de afscheidsavond gepland, ook daarbij bent u van harte welkom. De ‘echte’ uitnodiging voor de musical volgt nog.

Afgelopen woensdag hebben de leerlingen die volgend jaar naar het Ubbo Emmius in Onstwedde gaan kennisgemaakt met hun groep en hun mentor. Volgende week gaan de leerlingen die volgend jaar naar het Ubbo Emmius in Stadskanaal gaan kennismaken.

Tot de laatste schooldag zitten we in groep 8 niet stil. Hieronder vindt u een overzicht van belangrijke data:
Dinsdag 21 juni: theorie-examen EHBO
Vrijdag 24 juni: aardrijkskunde toets hoofdstuk 7
Vrijdag 24 juni: Streetwise ANWB
Dinsdag 27 juni: toets Engels
Maandag 4 juli: Amsterdam Rijksmuseum
Donderdag 7 juli: Praktijkexamen EHBO
Vrijdag 8 juli: Go Sports Stadskanaal

Wij zoeken voor onze musical nog plumeaus. Wie kan ons daaraan helpen?
———————————————-
Kalender
 week 22 avondvierdaagse
 vrijdag 24 juni Streetwise (groep 7/8 fiets mee)
 dinsdag 28 juni studiedag → leerlingen vrij
 donderdagavond 7 juli oudergesprekken
 maandagavond 11 juli schoolschoonmaak
 woensdagavond 13 juli musical groep 8

De laatste periode naar de zomervakantie is alweer aangebroken. Groep 8 heeft een prachtig kamp gehad in Noordpolderzijl. De groepen 5 t/m 7 zijn op schoolreis geweest naar Wildlands. Foto’s kunt u vinden op www.dehochte.nl
Groep 6 heeft afgelopen maandag technieklessen gevolgd op het Noorderpoort en groep 7 heeft enkele bedrijfsbezoeken bezocht. Ouders die hebben gereden willen we hartelijk bedanken. Ook het schoolvoetbaltoernooi verliep naar behoren. Een verslag van de organisatie kunt u lezen via www.dehochte.nl kopje nieuwsbrieven.

Naast alle activiteiten wordt er in de klas hard doorgewerkt. Vanaf juni maken de kinderen de Citotoetsen die horen bij het einde van het schooljaar. Voor de groepen 1 en 2 zijn dit o.a. toetsen op het gebied van taal en rekenen. Vanaf groep 3 komen hier ook vakken zoals lezen en spelling bij. De resultaten komen in het rapport welke met u besproken wordt tijdens de oudergesprekken.

Groep 8 heeft de uitslag van de Cito-eindtoets mee naar huis gekregen.
Als school scoorden we 537,4. Het landelijk gemiddelde ligt op 535. Een compliment voor de leerlingen!

Gisteren zijn de schoolfoto’s genomen. Binnenkort krijgt u daarover bericht.

Sommige toiletruimten zijn voorzien van nieuwe handdoekautomaten, zeep-pompjes en prullenbakken. De oude handdoekautomaten van Vendor zijn gratis af te halen. Belang bij? U kunt een mailtje sturen naar dehochte@dehochte.nl

Schoolvakanties 2016-2017
Hieronder kunt u zien wanneer we volgend schooljaar vakantie hebben. De studiedagen zijn nog niet bekend.

Vakantie Periode
Herfstvakantie 17 oktober 2016 t/m 21 oktober 2016
Kerstvakantie 26 december 2016 t/m 6 januari 2017
Voorjaarsvakantie 20 februari 2017 t/m 24 februari 2017
Goede Vrijdag en Paasmaandag 14 april 2017 t/m 17 april 2017
Meivakantie 24 april 2017 t/m 28 april 2017
Hemelvaartsdag 25 mei 2017 t/m 26 mei 2017
Pinkstervakantie 5 juni 2017 t/m 9 juni 2017
Zomervakantie 24 juli 2017 t/m 1 september 2017

Van de activiteitencommissie
De Avondvierdaagse gaat bijna beginnen! Op de laatste avond hoeven de kinderen geen tas, drinken of snoep mee te nemen, daar wordt voor gezorgd.

Van de bibliotheekcommissie
Maandagmiddag lenen de kinderen uit de groepen 5 t/m 8 en donderdagmiddag de kinderen uit de groepen 1 t/m 4. De hele snelle lezers uit de bovenbouw mogen donderdagmiddag ook nog extra ruilen.
Kind op maandag
Het thema van het zomernummer van Kind op Maandag is: Mooi! In mei en juni lezen we verhalen over Ester. Zij komt bij het paleis van koning Ahasveros en wordt uiteindelijk de nieuwe koningin. Ester is een mooie koningin – niet alleen door hoe ze eruit ziet, maar vooral ook door wat ze doet. Als de gemene Haman het joodse volk kwaad wil doen, weet Ester haar volk te redden.
Na de verhalen van Ester gaan we op reis met Jona. Hij moet naar Ninevé, een stad waar het niet mooi meer is. Maar Jona wil niet, hij gaat precies de andere kant op. Jona komt in het water terecht maar wordt gered door een vis. Als hij uiteindelijk toch naar Ninevé gaat, verandert er iets in de stad. Het wordt weer een mooie stad. In de laatste weken van het schooljaar lezen we gelijkenissen van Jezus. Hij vertelt over het koninkrijk van God: een mooie wereld, een wereld vol geluk.
Week 22 ■ 30/05 – 03/06 Doe iets! (bijbelboek Ester 4,5)
Mordechai zegt dat Ester iets moet doen tegen het plan van Haman. Haman laat een paal neerzetten, hij wil dat Mordechai daaraan vastgebonden wordt.
Week 23 ■ 06/06 – 10/06 Alles loopt anders (bijbelboek Ester 6,7,8)
Haman bedenkt een eerbetoon voor een belangrijke man. Hij denkt dat het om hemzelf gaat, maar koning Ahasveros wil Mordechai bedanken omdat hij een aanslag op hem heeft verijdeld. Ester vertelt aan de koning van Haman plan is. Uiteindelijk wordt Haman vastgebonden aan de paal die hij zelf heeft laten neerzetten.
Week 24 ■ 13/06 – 17/06 Roept u maar! (bijbelboek Jona 1,2)
Jona krijgt een opdracht van God. Hij moet in Nineve vertellen dat het verkeerd gaat. Maar Jona doet niet wat God zegt. Hij gaat de andere kant op.
Groep 0/1/2
Het medicijn, de stethoscoop, de ambulance wat leren we een hoop nieuwe woorden het thema ‘ziek zijn’. De kinderen uit groep 0/1 oefenen met tellen en de getal symbolen t/m 10 en groep 2 oefent t/m 20.
Vrijdag 10 juni gaan we op schoolreis naar Ballorig in Hoogezand.
We vertrekken rond 8.45 uur en zijn om 12.15 uur weer terug. De kinderen hoeven die dag geen tas oid mee te nemen.

Groep 3 /4
Wij gaan op maandag 27 juni naar Appelscha. De kosten voor dit schoolreisje zijn: 17,50 euro. Vertrektijden volgen. Veel kinderen hebben al betaald. We zijn naar de bibliotheek in Onstwedde geweest en hebben daar verschillende opdrachten gemaakt. Vooral blijven lezen…. Voor de vakantie komt er iemand van de bibliotheek nog even om het vakantie lezen te promoten. Het automatiseren van sommen doen we nu vaak aan de hand van sommenrace. Voor groep 4 de tafels en voor groep 3 de sommen t/m 20. Op dinsdagmiddag en vrijdagmorgen hebben de kinderen gym. De laatste tijd worden de gymkleren nog wel eens vergeten…..

Groep 5/6
De laatste periode worden de mouwen nog goed opgestroopt voor onder andere taal, spelling en rekenen. Naast het oefenen van nieuwe onderdelen, worden onderdelen die als bekend worden gezien, ook vaak herhaald. Zo hopen we straks helemaal klaar te zijn voor de cito’s die begin juni starten. Het laatste hoofdstuk van geschiedenis is gestart, met aardrijkskunde zijn we in het ene laatste hoofdstuk en ook biologie ronden we ruim voor de vakantie af. Afgelopen maandag werd groep 6 getrakteerd op een morgen techniek. In Stadskanaal hebben zij op het Noorderpoort College een klok gemaakt, erg leuk! Groep 5 bleef in de klas. Juf Betty gaat op de donderdagmiddag een techniekcarrousel opzetten en daar starten we aankomende donderdag mee. Gisteren zijn koekjes gebakken met veel plezier en proeverij, het leuke idee kwam van Arjen, Henk en Jessy. Voor alle kinderen van groep 5 en 6 is een inlogcode aangemaakt voor Nieuwsbegrip (code is bekend bij de kinderen). Nu kan ook thuis geoefend worden met begrijpend lezen. De teksten die thuis geoefend kunnen worden, zijn in het archief terug te vinden.
Groep 7
Na de meivakantie heeft groep 7 niet stil gezeten. Op 17 mei zijn we met de bus naar “Wildlands” geweest. Het was een prachtige dag. Woensdag 18 mei fietsten de kinderen in Onstwedde voor het praktijkgedeelte van het verkeersexamen. ’s Middags was het schoolvoetbaltoernooi in Onstwedde. Alisa heeft het heel ver geschopt met penalty’s schieten, in de derde ronde werd ze uitgeschakeld door Wouter Wubs van “de Rank”. Super gedaan, Alisa! Donderdag 19 mei gaf juf Celeste een les over spreekwoorden, kregen we de cursus “Brigadieren” en was de uitreiking van het diploma voor het behaalde verkeersexamen. De wijkagent merkte op dat iedereen geslaagd was, maar dat het linksaf slaan extra aandacht verdient. Hand uitsteken en kijken over de linkerschouder is een must! Op vrijdag 20 mei stond zwemmen op het programma en vertrokken we op de fiets naar Onstwedde. Vanwege het koude weer werden we door de werkgroep verrast met warme chocolademelk. De komende tijd gaan we nog twee keer zwemmen. Data worden t.z.t. bekend gemaakt. Tenslotte hebben we maandag, in het kader van BOTSS (promoten van en kennismaken met techniek en technische beroepen), twee bedrijven bezocht. Huisman Warmte Techniek in Stadskanaal en Scholtes metaal in Buinen. De kinderen hebben er vast wel over verteld. We hebben deze ochtend veel geleerd. Eén groep mocht zelfs nog een kijkje nemen bij Glas Ockels, waar de moeder van Peter werkt.
Al met al drukke weken met veel bijzondere dingen. Maar er moet ook nog een aantal weken hard gewerkt worden om de laatste hoofdstukken van de methodes te behandelen en binnenkort beginnen we met de CITO-toetsen. De zomervakantie is in zicht, maar het duurt nog wel zeven weken. Belangrijk in deze laatste periode is, dat de kinderen goed uitgerust op school komen.

Groep 8
We hebben een fijn kamp achter de rug! Kanoën, steppen, barbecueën, bonte avond, spooktocht, wadlopen en nog veel meer! En dat allemaal in dik twee dagen. Gelukkig hebben de kinderen een topconditie en zaten ze (bijna) allemaal donderdag weer fit in de schoolbanken en zijn ze weer stralend op de schoolfoto gezet.
De uitslagen van de Citotoetsen zijn ook binnen, gisteren hebben de leerlingen hun score ontvangen.
Volgende week starten we in de klas met blok 11 van rekenen, getallen t/m een miljard, afronden en kommagetallen worden komen langs. Ook met taal starten we in een nieuw blok, thema 8: Op reis. De leerlingen meegenomen naar buiten onze dampkring, het thema is “ruimtereizen”.
De toetsen voor de komende tijd: Op vrijdag 3 juni wordt aardrijkskunde blok 6 getoetst. De samenvatting is vorige week meegegaan naar huis. De toets voor geschiedenis blok 6 staat gepland voor donderdag 16 juni.

Tot de volgende nieuwsbrief van vrijdag 17 juni

—————————————————————
Schoolvoetbaltoernooi

Op woensdag 18 mei werd het jaarlijkse schoolvoetbaltoernooi van Onstwedder Boys gehouden. De leerlingen van De Rank uit Onstwedde en De Höchte uit Alteveer speelden deze middag in verschillende teams tegen elkaar. Een mooie samenwerking, vooral omdat het Ubbo Emmius hier ook een bijdrage aanleverde door 12 scheidsrechters te leveren.

Het toernooi kende verschillende poules. 1 poule voetballers groep 3 t/m 5, 1 poule voetballers groep 6 t/m 8 en 1 poule niet voetballers groep 6 t/m 8. Zoals elk jaar was er tijdens het toernooi ook kans op een penaltybokaal. Leerlingen schieten vanaf de stip op een echt groot voetbaldoel, uiteraard met keepers. Net als bij de wedstrijden zijn er 2 categorieën. Er valt voor 1 leerling van groep 3 t/m groep 5 een bokaal te winnen en ook in de leeftijd van groep 6 t/m is er een penaltybokaal.

Woensdagmiddag om 13.30 begonnen de eerste wedstrijden. Deze vonden plaats op het voetbalveld van de Onstwedder Boys, op sportpark “de Boskamp”. 12 leerlingen uit klas 3 van het Ubbo Emmius waren deze middag aanwezig om de arbitrale beslissingen te nemen.

In de poule van voetballers groep 3 t/m 5 waren er 6 teams. Alle teams speelden 1 x tegen elkaar, waarna de poulewinnaar AZ ( Thijs, Julian Deiman, Noah Lynn, Rik, Nine, Gina en Benthe) van De Ranck de beker in ontvangst mochten nemen na 4 overwinningen en 1 gelijkspel.

In de poule voetballers groep 6 t/m 8 ging de winst deze middag naar FC Groningen ( Arjen, Lars, Mart, David, Richelle en Myrthe) van De Ranck die alle 5 wedstrijden in hun poule hadden gewonnen.

In de laatste poule die van niet voetballers groep 6 t/m 8 waren 3 teams die elk 2 keer tegen elkaar speelden. Opnieuw ging er een team van De Ranck met de 1e prijs vandoor. Dit keer was het De Graafschap (Gisbert, Kevin, Emiel, Miren, Tessa, Silke, Larissa en Wendy) die 3 wedstrijden wonnen en 1 wedstrijd gelijk speelden.

Aan het einde van de middag werd er afgesloten met de penaltybokaal onder leiding van “good old” Grietje Huiges. Zij deed dit voor de laatste keer en werd na afloop dan ook bedankt voor haar jarenlange inzet met een bloemetje. In de categorie groep 3 t/m 5 gingen 12 kinderen door na de finale. Gerko Scheper stond hier als keeper op het doel. Rik Wessels van De Hochte en Marijn Huls van De Rank waren de enige 2 leerlingen die scoorden in deze finale, waarna zij een 2e penalty mochten nemen. Rik miste helaas, waardoor Marijn Huls er met de penaltybokaal vandoor ging. In de categorie groep 6 t/m 8 bleven uiteindelijk 11 kinderen over voor de finale. Wouter Spaans verdedigde het doel in de categorie. In de 1e ronde scoorden, Roan, Ruben, Wouter, Benjamin en Alisa. Deze 5 leerlingen gingen door naar de 2e ronde waarin Wouter en Alisa opnieuw scoorden en de andere 3 miste. Uiteindelijk miste Alisa haar 3e penalty en scoorde Wouter, waardoor Wouter er uiteindelijk vandoor ging met de penaltybokaal.

Wij hopen als organisatie dat iedereen een plezierige middag heeft gehad. We willen iedereen bedanken die heeft meegeholpen om dit toernooi op een goede manier te laten verlopen! Namens Onstwedder Boys, heel erg bedankt!!

Janneke Smit, Sven Jaegers en Elmar Bijl
————————————————————————
Nieuwsbrief

Alteveer, 29-04-2016 nummer 98

Kalender
 week 18 en 19 meivakantie
 4 mei dodenherdenking 19.40 uur verzamelen op het kerkplein
 dinsdag 17 mei schoolreis groep 5 t/m 7
 woensdag 18 mei schoolvoetbal Onstwedde
 woensdag 25 mei knutselmiddag in de Drijscheer van 14. 00 uur – 16. 00 uur;
€ 2,50 (incl. drinken en iets lekkers)
 23 t/m 25 mei schoolkamp groep 8
 donderdag 26 mei Foto Koch
 vrijdag 24 juni Streetwise (groep 7/8 fiets mee)

Aprilletje zoet geeft ook nog eens een witte hoed. Gelukkig hadden we met de Koningsspelen goed weer. We hebben een prachtige dag met elkaar gehad. Nogmaals complimenten voor de groep 7/8 begeleiders.
Foto’s van het feestelijke gebeuren kunt u vinden op de site. Een speciaal bedankje voor de schoolcommissie voor hun hulp en alle gehuurde attributen.
Vandaag hebben de leerlingen uit groep 7/8 een gastles gekregen over de dode hoek. Erg leerzaam!

We hebben als vereniging afscheid genomen van onze vertrouwenspersoon H. Wubs. We danken dhr Wubs voor alles wat hij voor de vereniging heeft gedaan.
Vanaf april 2016 is zijn rol overgenomen door mw. Janneke Brouwer-de Jonge. Mevrouw Janneke Brouwer is werkzaam als maatschappelijk werkende en schoolmaatschappelijk werkende in de regio Pekela. Hieronder de gegevens van mevrouw Janneke Brouwer-de Jonge
Frederik van Eedenstraat 7, 9673 HT Winschoten. Tel. 06-30260951
jannekedejonge@kpnplanet.nl

Op woensdag 4 mei herdenken we met elkaar alle gevallenen van de oorlog en alle mensen die nu nog in oorlog leven. Kinderen, ouders en andere belangstellenden zijn om 19.40 uur van harte welkom op het kerkplein. Daarna wordt de tocht naar het oorlogsmonument gemaakt. Daar zullen gedichten worden voorgelezen, een korte speech van wethouder Boen de twee minuten stilte met daarna het zingen van het Wilhelmus en Pools Volkslied. Tenslotte het leggen van bloemen bij het monument.

Schoolreis groep 5,6,7
De groepen 5, 6 en 7 gaan dinsdag 17 mei naar Wildlands in Emmen. De kinderen worden die dag om 9.00 uur op school verwacht. Om 9.30 uur vertrekt de bus richting Emmen en om 17.15 uur zijn we weer terug in Alteveer.
Tussen de middag krijgen de kinderen een lunch. Wilt u uw kind genoeg drinken en eventueel nog eten meegeven? De leerlingen die geen ‘opvang’ voor 9.00 uur hebben mogen gewoon om 8.30 uur naar school komen.

Van de bibliotheekcommissie
Maandagmiddag lenen de kinderen uit de groepen 5 t/m 8 en donderdagmiddag de kinderen uit de groepen 1 t/m 4. De hele snelle lezers uit de bovenbouw mogen donderdagmiddag ook nog extra ruilen.
Kind op maandag
Het thema van het zomernummer van Kind op Maandag is: Mooi! In mei en juni lezen we verhalen over Ester. Zij komt bij het paleis van koning Ahasveros en wordt uiteindelijk de nieuwe koningin. Ester is een mooie koningin – niet alleen door hoe ze eruit ziet, maar vooral ook door wat ze doet. Als de gemene Haman het joodse volk kwaad wil doen, weet Ester haar volk te redden.
Na de verhalen van Ester gaan we op reis met Jona. Hij moet naar Nineve, een stad waar het niet mooi meer is. Maar Jona wil niet, hij gaat precies de andere kant op. Jona komt in het water terecht maar wordt gered door een vis. Als hij uiteindelijk toch naar Nineve gaat, verandert er iets in de stad. Het wordt weer een mooie stad. In de laatste weken van het schooljaar lezen we gelijkenissen van Jezus. Hij vertelt over het koninkrijk van God: een mooie wereld, een wereld vol geluk.
Week 20 ■ 17/05 – 20/05 Mij niet gezien!
Koning Ahasveros geeft een groot feest. Maar als hij koningin Wasti vraagt om te komen, weigert ze. De koning en zijn ministers zijn boos omdat de koningin niet luistert. Ze mag geen koningin meer zijn. (Ester 1)
Week 21 ■ 23/05 – 27/05 Een gevaarlijk geheim
Ester wordt de nieuwe koningin. Ze vertelt niet dat ze joods is. Haar oom Mordechai verijdelt een aanslag op koning Ahasveros. Minister Haman wil dat iedereen voor hem buigt. Als Mordechai dat niet doet, wordt Haman zo boos dat hij alle joden wil laten doden. (Ester 2,3)
Schoolvoetbal
Op woensdag 18 mei vindt er weer een schoolvoetbaltoernooi plaats in Onstwedde. De kinderen en begeleiders die zich hebben opgegeven hebben een indeling ontvangen.

Groep 1/2
We hebben vandaag afscheid genomen van Welmoed en Rembrand Davelaar. Ze gaan naar Oostwold verhuizen. We wensen jullie een goede tijd toe op jullie nieuwe school.
We hebben vandaag allemaal een verrassing voor Moederdag meege-nomen. Na de vakantie gaan we werken over ‘ziek zijn’. De kinderen mogen spullen meenemen voor de thematafel.
Vrijdag 10 juni gaan we met elkaar op schoolreis naar Ballorig in Hoogezand.
We zoeken ouders die ons willen brengen en/of halen. Graag opgeven middels de lijst die bij de ingang van de kleuters hangt.

Groep 3 /4
Even een korte vakantie. In groep 3 zijn we al in kern 11 gestart. De kinderen kunnen al veel lezen. Super! Ga zo door! Ook deze vakantie blijven lezen hoor. Dat geldt natuurlijk ook voor de kinderen in groep 4.
We beginnen in groep 4 met taal bij thema 8 en bij spelling bij blok 8. De tafels blijven oefenen, we hebben nog even hoor. De tafels van 2,5,10 moet je nu kennen. Nu flink aan de slag met de tafels 3 en 4. Wij gaan op maandag 27 juni naar Appelscha.

Groep 5/6
Zo…en dan is het bijna vakantie. Blok 9 van rekenen is afgerond en we zijn zelfs al gestart in blok 10. In groep 5 gaan we delen met rest, thermometers aflezen en plussommen oefenen. In groep 6 oefenen we met keersommen (5×43 en 45×55) en breuken (welk deel is op en wat blijft over). Met spelling hebben we thema 7 afgerond en gaan we verder met thema 8. In groep 5 worden woorden au, ei of ch herhaald, woorden schrijven met een lange en korte klanken en samengestelde woorden schrijven. In groep 6 herhalen we de persoonsvorm in de tegenwoordige en de verleden tijd, woorden schrijven met een g die klinkt als zj (etalage) en het schrijven van samengestelde woorden. In groep 5 blijven we oefenen met persoonsvorm en onderwerp en zinnen verdelen in zinsdelen en in groep 6 leren we hoe meningen gegeven worden met argumenten, telwoorden, directe en indirecte rede. Tijdens de afsluiting van scoor een boek heeft groep 5 en 6 de meeste punten verdiend tijdens de sportspelletjes en zijn we beloond met een gesigneerde FC Groningen voetbal, super!
Nu eerst even uitrusten en dan maken we ons op voor het laatste gedeelte naar de zomervakantie.

Groep 7
In de loop naar herdenken en vieren hebben we in de klas gekeken naar de film ‘Oorlogswinter’, n.a.v. het gelijknamige boek van Jan Terlouw. We hebben gesproken en gewerkt over wat vrijheid nou eigenlijk is en waarom het zo belangrijk voor ieder mens is. Het belang van gedenken op 4 mei en het vieren op 5 mei, is op deze manier nogmaals extra benadrukt. We hebben het Wilhelmus en het Pools volkslied geoefend en hopen elkaar te ontmoeten op 4 mei; herdenken en vieren horen bij elkaar.
Na een welverdiende vakantie gaan we dinsdag op schoolreis en de dag erna hopen we ons praktijkexamen Verkeer te gaan doen. U ontvangt hierover, desnoods in de vakantie, nog informatie over. We hopen dat de zon volop gaat schijnen en we een goede tijd tegemoet mogen gaan.

Groep 8
Doe de Cito! Zet ‘m op, neem de tijd ervoor! Dit lied is in de afgelopen tijd volop meegezongen in de klas. Het lied is bedoeld als waarschuwing voor de hele school: STILTE! De CITO begint in groep 8!
Nu de Cito achter de rug is, en we in spanning de uitslagen afwachten wordt er wel volop doorgezongen in de klas. Nu is iedereen druk bezig met “Het dak eraf!”. Nee, dat betekent niet dat de Fa. Speelman werk krijgt, maar wel dat de groep zich voorbereidt op de eindmusical die uitgevoerd zal worden op woensdag 13 juli. Het zingen gaat bij de meeste kinderen al heel goed! Mooi zo 😀
We hebben na de toetsweek de lessen alweer opgepakt. Na het lastige rekenblok 9, ligt nu het accent op het handig rekenen met getallen en het schattend rekenen. Taal en spelling staan in het teken van kunstsoorten.
Na de meivakantie staat nóg een hoogtepunt in de schoolcarrière van de leerlingen op het programma: Het SCHOOLKAMP! We hebben er erg veel zin in!
Kortom: veel leuke dingen om naar uit te kijken!

Tot de volgende nieuwsbrief van vrijdag 27 mei

——————————————————————–
Nieuwsbrief

Alteveer, 8-04-2016 nummer 97

Kalender
19 april studiemiddag
 22 april Koningsspelen (continurooster voor groep 5 t/m 8)
 week 18 en 19 meivakantie
 4 mei dodenherdenking 19.40 uur verzamelen op het kerkplein
 dinsdag 17 mei schoolreis groep 5 t/m 7
 woensdag 18 mei schoolvoetbal Onstwedde
 23 t/m 25 mei schoolkamp groep 8
 donderdag 26 mei Foto Koch

De afgelopen week vonden er verschillende gastlessen plaats. In alle groepen kregen de kinderen voorlichting over goed taalgebruik. De groepen 5 t/m 8 kregen voorlichting over veilig in het verkeer met tractoren. Al met al leerzame en leuke lessen. Foto’s staan op de site.

Schoolreis groep 5,6,7
De schoolreisjes komen er weer aan. De groepen 5, 6 en 7 gaan dinsdag 17 mei naar Wildlands in Emmen. De kinderen worden die dag om 9.00 uur op school verwacht. Om 9.30 uur vertrekt de bus richting Emmen en om 17.15 uur zijn we weer terug in Alteveer. Tussen de middag krijgen de kinderen een lunch. Wilt u uw kind genoeg drinken en eventueel nog eten meegeven? De leerlingen die geen ‘opvang’ voor 9.00 uur hebben mogen gewoon om 8.30 uur naar school komen. De kosten bedragen €26,- per kind, graag in een gesloten enveloppe voorzien van naam inleveren. Kinderen die een abonnement op de dierentuin hebben krijgen korting. Graag even contact opnemen met juf Miriam.

Koningsspelen 2016
Hoera… de Koningsspelen komen eraan. Op vrijdag 22 april openen we de spelen om 8.30 uur officieel op het plein. Aansluitend gaan we met elkaar ontbijten en gaan de spelen van start. Wilt u uw kind makkelijk zittende (sport) kleding aandoen?
De kinderen van de groepen 0 t/m 4 zijn om 12.00 uur. De groepen 5 t/m 8 volgen een continurooster en zijn om 14.00 uur vrij. De groepen 5 t/m 8 eten met elkaar op school. Wilt u een daarvoor een lunchpakketje meegeven?

Verkeersouder
Henriette Vosman is al jaren verkeersouder bij ons op school. De verkeersouder maakt jaarlijks de brigadierslijst en is het aanspreekpunt voor de veiligheid om de school.
Omdat zoon Martijn in groep 8 zit zijn we op zoek naar een nieuwe verkeersouder. Graag doorgeven aan juf Miriam of mailen naar dehochte@dehochte.nl

Ook zijn we nog steeds op zoek naar nieuwe brigadiers. Op dit moment is er een groot te kort aan volwassenen die willen brigadieren. Het gaat om 8.15-8.30 en 13.00-13.15 uur. Graag z.s.m. aanmelden via dehochte@dehochte.nl

Gezocht:
Wie heeft er bollen wol/katoen over? Op school kunnen we dat goed gebruiken voor creatieve vorming.

Van de bibliotheekcommissie
Maandagmiddag lenen de kinderen uit de groepen 5 t/m 8 en donderdagmiddag de kinderen uit de groepen 1 t/m 4. De hele snelle lezers uit de bovenbouw mogen donderdagmiddag ook nog extra ruilen.

Actie schoolcommissie
De opbrengst van de paaseiactie is €1000,-. Wat een fantastisch bedrag! Complimenten voor de kinderen en voor de schoolcommissie voor het vele werk.
Van het geld worden o.a. boeken gekocht. Kinderen mogen hun ‘verlanglijstje’ doorgeven, zie strookje onderaan de nieuwsbrief. Ook zullen er namens de schoolcommissie leuke attributen tijdens de Koningsspelen staan.

Kind op maandag
‘Later als ik groot ben…’ Een zin die zo begint, vertelt vaak iets positiefs. Iets hoopvols. Het laat iets zien van je dromen, je verlangens, je wensen. De Bijbel voedt dat soort idealen en perspectieven. We lezen in deze periode verhalen over hoe mensen kunnen groeien. De eerste twee weken na Pasen gingen we verder met de verhalen over Petrus. Hij ontdekt dat hij er voor andere mensen kan zijn op de manier die Jezus heeft voorgedaan.
Na de verhalen over Petrus staat drie weken lang Ruth centraal. Zij wordt ook groot – niet door aan zichzelf te denken, maar door zich te bekommeren om de toekomst van haar schoonmoeder Naomi. Het is een prachtig verhaal, dat laat zien waar mensen toe in staat kunnen zijn als ze leven van de hoop. We sluiten deze periode af met het verhaal over het Pinksterfeest in Jeruzalem.
Week 15 11/04 – 15/04 Bij jou thuis
Ruth 1:1-22 en 2:1-17
Ruth is geboren in Moab, maar gaat op weg naar Bethlehem.
Ze gaat met haar schoonmoeder Naomi mee. Hoe zal het zijn in de stad
van Naomi?
Week 16 18/04 – 22/04 Ik weet wat!
Ruth 2:18-23, 3:1-18
Naomi en Ruth zijn op weg gegaan naar de toekomst. In Bethlehem staat weer graan op de velden, er is weer genoeg te eten. Maar is er ook iemand die voor de beide vrouwen zorgt? Naomi bedenkt een plan: Ruth moet naar Boaz toegaan. Zal dat een nieuw begin zijn?
Week 17 25/04 – 29/04 Veel geluk!
Ruth 4:1-12, 4:13-17
Boaz wil met Ruth trouwen en eigenaar worden van het land van Elimelech. Maar er is iemand anders die ook aanspraak op dat land kan maken. Als blijkt dat hij niet wil, kunnen Ruth en Boaz echt gaan trouwen.

Schoolvoetbal

Op woensdag 18 mei vindt er weer een schoolvoetbaltoernooi plaats in Onstwedde.
Je kunt je nog opgeven t/m dinsdag 12 april. Ook volwassenen kunnen zich opgeven voor het volwassenteam! Graag opgeven bij juf Miriam of via dehochte@dehochte.nl

Groep 1/2
We gaan helaas afscheid nemen van Welmoed en Rembrand Davelaar. Ze gaan in de meivakantie met hun ouders verhuizen naar Oostwold. We gaan voor de meivakantie afscheid van elkaar nemen.
Beste Welmoed en Rembrand,
We vonden het heel fijn dat jullie bij ons op school zaten. We gaan jullie missen!
We wensen jullie heel veel plezier en succes op jullie nieuwe school.
De verrassing voor Moederdag is bijna af. Het afscheid nemen in de gang gaat heel goed. We willen de ouders van groep 2 vragen om dit te blijven doen i.v.m. de overgang naar groep 3. Vanaf halverwege volgende week gaat we werken over ‘Koningsdag’. Er mogen weer spullen voor de thematafel worden meegenomen.

Groep 3 /4
Na de Pasen zijn we flink aan het werk gegaan. In beide groepen hebben we blok 9 van rekenen afgesloten met een toets. Ook zijn de kinderen van groep 4 druk aan het oefenen met de tafels 1 t/m 5 en 10. Sommige kinderen hebben een papier mee naar huis gekregen met de tafel erop waar ze op de computer mee bezig zijn. Oefenen maar! Gistermiddag konden de boeken niet worden geruild in de bibliotheek. Maandagmiddag is die gelegenheid er wel.
De weekhulpen mogen vanaf volgende week eerder in de klas. Tussen 8.15 en
8.30 uur kunnen ze dan de werkboeken en schriften uitdelen. Ook kunnen ze dan de plantjes water geven die we in de klas hebben.

Groep 5/6
Volgende week donderdag 14 april sluiten we het project “scoor een boek” af op het sportveld in Stadskanaal. Om 10.15 uur vertrekken we vanaf school en gaan we sportspelletjes doen tot 12.00 uur op veld B. Tegen 12.15 uur verwachten we weer op school terug te zijn. Let op: de kinderen komen dus later thuis! Graag die dag makkelijk zittende kleding/sportkleding aan en extra drinken/drinken mee. Gelukkig zijn een aantal ouders die kunnen rijden, hartelijk bedankt! We hebben afgelopen periode ontzettend veel thuis en op school gelezen wat resulteerde in heel wat geplakte voetballen op de poster in de klas. Nu flink duimen….misschien komt een topvoetballer van FC Groningen onze klas bezoeken. Aanstaande dinsdag hebben beide groepen de toets van aardrijkskunde, samenvatting zit in de map. In het nieuwe hoofdstuk van groep 6 gaan we verkort optellen, aftrekken en vermenigvuldigen. Ook rekenen met geld, (hoeveel krijg je terug) wordt geoefend met het onderdeel kaartlezen en het benoemen en noteren in welk vak je gebouwen en straten terug kunt vinden. In groep 5 oefenen we aanvullen tot 1000, aflezen van de maten en vermenigvuldigen met tiental (3×60 en 3×48). Met spelling wordt in groep 6 geoefend met de onderdelen persoonsvorm in de verleden tijd, je hoort ie maar schrijft i, c,s of k (bv circus), woorden eindigend met –tie en samengestelde woorden schrijven. In groep 5 wordt geoefend met e schrijven maar je hoort een u, woorden eindigend met –elen, -eren en –enen, lange klanken en korte klanken en woorden die veranderen in een z of v. Kortom: heel wat werk aan de winkel in de groepen. Tot slot: Afgelopen week hebben we genoten van een prachtig spreekbeurt van Gerard over suikerbieten. Op de website is een foto geplaatst. Hartelijk bedankt voor het notitieblokje, de muismat en de zaden. De kinderen kunnen nu ook thuis suikerbieten zaaien.

Groep 7
Alweer een nieuwsbrief….. En vers van de pers: Hieperdepiep hoera! Alle kinderen zijn geslaagd voor het theoretisch verkeersexamen. Fijn, goed gedaan! Het praktijkexamen is uitgesteld (dus niet a.s. woensdag) omdat de dorpsstraat ‘eruit’ ligt. Woensdag 18 mei is de nieuwe datum. Verder gaan we door met ons werk. Deze week was er een bijzonder thema bij Kind op maandag. Wie staat er op? Wanneer sta jij en staan de kinderen voor een ander op? Neem je het op voor de ander? Best lastig maar we hebben er mooie verhalen over gehoord en over gesproken…

Groep 8
We zijn al een hele poos druk bezig met de voorbereiding op de Cito Eindtoets die afgenomen wordt op dinsdag 19 april t/m donderdag 21 april. Veel sommen, taalopdrachten, oefentoetsen en natuurlijk het CITO-lied helpen de kinderen bij de voorbereiding op de beroemde toets.
Volgende week ronden we blok 9 van rekenen af, een pittig blok met breuken en lastige procentsommen, de kinderen hebben er keihard voor geoefend, top!
Verder hebben we nog een tweetal toetsen op de planning: op maandag 11 april een toets voor Engels en op donderdag 14 april een toets voor geschiedenis blok 5.

Tot de volgende nieuwsbrief van vrijdag 29 april
————————————————————————————————-
Het volgende boek wil ik heel graag terugzien in de schoolbibliotheek:

Naam:……………………………………

Groep:…………………………………..

Titel boek: ………………………………

Schrijver:………………………………..

————————————————————————-
Verslag na inspectiebezoek 22 maart 2016

Dinsdag 22 maart 2016 heeft de inspectie onze school bezocht. We werden op 10 kwaliteitsaspecten beoordeeld. We zijn er trots op dat we op 5 aspecten een voldoende en op 5 aspecten een goed scoorden. Nadere toelichting op ieder kwaliteitsaspect vindt u hieronder.

Algemeen beeld:
De basiskwaliteit op onze school is op orde. De schoolontwikkeling is flink gegroeid op planmatige zorg ten opzichte van het inspectiebezoek in 2011.
Onze visie/missie: Hoge verwachtingen
Openheid
Communiceren
Hart
Taakgerichtheid
Eenheid
is volgens de inspectie zeer herkenbaar binnen onze school. De school kenmerkt zich door de veilige omgeving en het fijne klimaat. Daarnaast kregen we complimenten over de wijze waarop het team samenwerkt en een eenheid is.

Kwaliteitsgebied 1: Onderwijsresultaten

1.1 Cognitieve eindresultaten
Dit aspect werd beoordeeld als voldoende. De toetsresultaten zijn goed en boven de inspectienorm. Onze school profileert zich met een veilige (leer)omgeving. We meten dit door middel van de methode Zien en tevredenheidspeilingen. We gebruiken daar de landelijke normeringen voor. De inspectie adviseert ons gezien ons profiel om ons ambitieniveau te verhogen.
Ook adviseert de inspectie ons om eigen doelen te stellen voor de andere vakgebieden en de eindopbrengsten die passen bij de kenmerken van onze leerlingpopulatie en de visie van de school.
We beschrijven in ons document leerlingpopulatie dat we in een taalzwak gebied zitten, het zou daarom logisch zijn om voor mondelinge taal en de zaakvakken een specifiek programma te hebben. Onze taalmethode hebben we specifiek uitgezocht met dit aspect in ons achterhoofd; dit staat echter nergens genoteerd. Dit moet ook weer teruggekoppeld worden in schoolgids, schooljaarplan en PO-vensters.

Kwaliteitsaspect 2: Onderwijsproces

2.1 Aanbod
Dit aspect werd beoordeeld als voldoende. Ons onderwijsaanbod is goed afgestemd op de leerlingpopulatie en op de mogelijkheden van onze leerlingen. Om voor een goed in aanmerking te komen kregen we het advies om die afstemming van ons onderwijsaanbod op de leerlingpopulatie in combinatie met concrete doelen te beschrijven ten aanzien van woordenschat, wereldoriëntatie, sociaal-emotionele vorming en mondelinge taalvaardigheid.

2.2 Zicht op ontwikkeling
Dit aspect werd als goed beoordeeld. Onze school volgt de ontwikkeling van de leerlingen zodanig dat zij een ononderbroken ontwikkeling doorlopen. Er wordt planmatig gewerkt binnen onze school. De structuur van het planmatig werken is helder en goed uitgewerkt in stappenplannen.
Er is een warme overdracht met externen. De zorg is zichtbaar in de praktijk. De analyses en zorgdoelen zijn concreet. De evaluaties bij risicoleerlingen zijn voldoende diepgaand. De leerlingen worden betrokken bij hun eigen zorg.

2.3 Didactisch handelen
Dit aspect werd als voldoende beoordeeld. Er wordt binnen onze school effectief lesgegeven. De lessen op onze school zijn taakgericht en gedifferentieerd. De zorg is zichtbaar in alle groepen.
Om als goed beoordeeld te worden is het uitbreiden van activerende en coöperatieve werkvormen aan te raden.

2.4 Ondersteuning
Dit aspect werd als goed beoordeeld. Leerlingen die dat nodig hebben ontvangen extra aanbod, ondersteuning en begeleiding. De analyses en zorgdoelen zijn concreet. De evaluaties bij risicoleerlingen zijn voldoende diepgaand. De leerlingen worden betrokken bij hun eigen zorg.

Kwaliteitsaspect: Schoolklimaat en veiligheid.

3.1 Schoolklimaat
Dit aspect werd als goed beoordeeld. Het schoolklimaat binnen onze school is prettig. De focus ligt op persoonlijke ontwikkeling en leren bij leerlingen.
Een volgende stap die we kunnen maken is het eigenaarschap van de schoolgemeenschap uitbreiden. Er wordt als advies gegeven om ons hier als school nog meer mee te profileren.

3.2 Veiligheid
Dit aspect werd als goed beoordeeld. De school kent een ondersteunend en stimulerend klimaat. Leerlingen voelen zich veilig bij ons op school.

Kwaliteitsaspect 4: Kwaliteitszorg en ambitie

4.1. Doelen, evaluatie en verbetering
Dit aspect werd als voldoende beoordeeld. Onze school formuleert doelen, evalueert regelmatig en systematisch de realisatie van die doelen en op basis daarvan willen wij ons onderwijs op een hoger plan brengen.
Om als goed beoordeeld te worden, kregen we het advies om meetbare doelen op te stellen passend bij de leerlingpopulatie van onze school. Ook hier gaat het om de beschrijving van de afstemming van ons onderwijsaanbod op de leerlingpopulatie in combinatie met concrete doelen.

4.2 Kwaliteitscultuur
Dit aspect werd als goed beoordeeld. Onze team kenmerkt zich als leergierig en professioneel. Er is veel specialisme binnen het team. Er is een groot draagvlak binnen ons team voor ontwikkeling en verdere professionalisering.

4.3 Verantwoording en dialoog
Dit aspect werd als voldoende beoordeeld. We kregen een compliment voor de openheid van informatie op de website. Onze missie: “Met de Höchte op de hoogte” is hierdoor duidelijk zichtbaar.
We geven veel informatie over de kale cijfers. Om als goed beoordeeld te worden, kunnen we de informatie over de cijfers nog uitbreiden met verantwoording over de resultaten, de doelen, onderwijsprestaties en onderwijskundige ontwikkelingen.

Conclusie:
We zijn trots op het behaalde resultaat. We herkennen ons in het geschetste beeld. Het belangrijkste is dat onze schoolcultuur veilig en lerend is. We zijn een school met een professioneel team dat voortdurend in ontwikkeling is. We nemen de adviezen van de inspectie mee en gaan ons richten op specifieke aanbod voor onze leerlingpopulatie en de verantwoording van de doelen en de resultaten.

———————————————————————-
Kalender
 22 maart Inspectie bezoekt onze school
 donderdag 24 maart training op de skeelerbaan in Alteveer 16.00-16.45 uur
 24 maart (8.30-10.00 uur ) ouderochtend
 25 maart t/m 28 maart Paasweekend leerlingen zijn vrij
 tweede Paasdag Klap tot klaploop Musselkanaal 11.40 uur verzamelen start Badstraat Musselkanaal
 30 maart Knutselmiddag in de Drijscheer; aanvang 14.00 uur. Kosten € 2,50 ( incl. drinken en iets lekker)
 31 maart gastles taalgebruik

Juf Therese is weer terug uit Nepal. Afgelopen woensdag heeft ze aan de kinderen een presentatie geven over het leven in Nepal. Wat indrukwekkend en wat een spiegel voor ons. De mensen in Nepal vragen zich dagelijks af, of ze genoeg te eten hebben. Onze doos met lego en de schoolspullen werden met veel dankbaarheid ontvangen.

In de afgelopen week kregen de kinderen uit de bovenbouw een voorlichting over het bewust omgaan met geld, erg leerzaam allemaal.
Dinsdag a.s. bezoekt de inspectie onze school. Er staan o.a. klassenobservaties en gesprekken met leerkrachten, ouders en leerlingen gepland.

We gaan afscheid nemen van onze overblijfmoeder Jolanda de Wit. Ze heeft een baan gekregen in Groningen. Jolanda, hartelijk bedankt voor je jarenlange trouwe inzet voor de school. We wensen je veel succes bij je nieuwe baan.
Bianca Huls, Anja Horlings, Margrietha Bekker en Hilda Wubs gaan na de Paasdagen het overblijf regelen.

Gezocht! We zijn op zoek naar nieuwe brigadiers. Op dit moment is er een groot te kort aan volwassenen die willen brigadieren. Het gaat om 8.15-8.30 en 13.00-13.15 uur. Graag z.s.m. aanmelden via dehochte@dehochte.nl
Bij oversteek van de school naar de Keiweg kijken kinderen soms niet goed uit. Maakt uw kind daar gebruik van, wilt u bovenstaande bespreken?

Op 28 maart staat de Klap tot Klaploop in Musselkanaal weer gepland. Een aantal kinderen doen dit jaar weer mee en zijn ingeschreven door hun ouders. Fijn! We verzamelen tweede Paasdag om 11.40 uur bij de start, Badstraat Musselkanaal. De lopers krijgen donderdag a.s. een schoolshirt mee. Het zou leuk zijn als ze die dragen tijdens de wedstrijd.

Van de bibliotheekcommissie
Maandagmiddag lenen de kinderen uit de groepen 5 t/m 8 en donderdagmiddag de kinderen uit de groepen 1 t/m 4. De hele snelle lezers uit de bovenbouw mogen donderdagmiddag ook nog extra ruilen.

Vanuit de schoolcommissie
Beste jongens en meisjes,
Wat hebben jullie goed je best gedaan met het verkopen van de paaseitjes. Willen jullie het geld z.s.m. inleveren? Iedereen mag een (strip)boekenverlanglijstje inleveren bij juf Miriam. Een aantal boeken gaan we van het paaseigeld aanschaffen.
Kind op maandag
‘Vriend voor het leven’ is ook het thema van deze weken. Met de kinderen gaan we op zoek naar vriendschap in hun eigen leven. We denken na over anderen die belangrijk voor hen zijn. En hoe daarin soms iets doorschemert van dat wonder van Pasen: dat er een Vriend voor het leven is.

Schoolvoetbal
Op woensdag 18 mei vindt er weer een schoolvoetbaltoernooi plaats in Onstwedde.

Groep 1/2
Vandaag liepen we met onze Palmpaasstokken. We gingen bij verschillende kinderen en oma Liny zingen en we zochten eitjes bij Demy in de tuin. Bedankt dat we bij jullie langs mochten komen. Enkele moeders hebben geholpen met het versieren van de stokken ook hartelijk dank voor jullie hulp.
De kinderen uit groep 2 worden al heel groot. We willen de ouder(s) vragen om in de gang afscheid te nemen.
In de klas werken we over het thema Pasen/lente. De letter P hebben we geleerd en hangt aan onze Palmpasenstok.

Groep 3 /4
In beide groepen hebben we de afgelopen week blok 8 van rekenen afgesloten. In blok 9 gaat groep 3 verder met de tweelingsommen. De verliefde harten kennen de kinderen al heel goed.
Ook gaan we, net als in groep 4, springen op de getallenlijn. We doen dit ook echt voor in de klas. Groep 4 gaat in blok 9 flink aan de slag met tafelsommen. Ze kunnen allemaal oefenen op de computer. Ook gaan we digitaal klokkijken oefenen, eerst de hele en halve uren. Groep 3 sluit volgende week kern 9 van lezen af. In het schrift wat ze meekrijgen vindt u weer de brief waarin u kunt lezen wat in kern 10 wordt geleerd. Volgende week donderdag bent u welkom om even een kijkje in de klas te nemen. Zoals het er nu uitziet is er van 9.30-10.00 uur nog wel een plekje vrij.
U bent van harte welkom.

Groep 5/6
Afgelopen week heeft groep 6 in teken van “de week van het geld” een gastles gehad over geld. Verschillende vragen zijn gesteld en ook is spelenderwijs aandacht gegeven aan het thema. De kinderen hebben een leuk spel meegekregen naar huis. Donderdag heeft groep 5 en 6 gesport in het Pagecentrum. Van de 17 onderdelen, mochten de kinderen 3 onderdelen zelf kiezen. Het was een geslaagde morgen en wat fijn dat ouders ons hebben gebracht en gehaald, dank daarvoor! De komende periode gaan we aan de slag met optellen en aftrekken en ook zullen we extra aandacht geven aan het vermenigvuldigen en delen. Groep 6 gaat in blok 8 werken met tabellen en de grafieken komt aan bod in beide groepen. De open en de gesloten lettergrepen verdienen de aandacht (molen en de mollen) en daar richten we ons de komende tijd op.
In de geschiedenislessen staan de rechten centraal en met aardrijkskunde gaan we dieper in op onze omgeving en de buurt waarin we leven. Aanstaande donderdag bent u (ouder/verzorger) van harte uitgenodigd om te komen kijken in de klas. Juf Mariëlle zal die ochtend ook een half uurtje muziek geven. Tot dan!

Groep 7
Na de voorjaarsvakantie zijn we weer met volle moed begonnen. Nieuwe onderwerpen bij diverse vakgebieden komen voorbij: waar moet een goed verslag aan voldoen, hoe maak je een samenvatting en bij rekenen gaan we volop verder met breuken. Het verkeersexamen komt ook dichterbij. Donderdag 7 april staat dat op de agenda. Een week later doen we praktijkexamen. Nadere informatie volgt maar de kinderen kunnen goed oefenen op de site van Veilig Verkeer Nederland. Daar zijn proefexamens te vinden.
Afgelopen dinsdag hebben we in het kader van de week van het geld bezoek gehad van twee dames van de Rabobank. Een leerzame en interessante gastles. Fijn dat ook een aantal kinderen meedoen met de loopclinics voor de Klap tot Klaploop op tweede Paasdag.

Groep 8
De afgelopen weken is er weer hard gewerkt in groep 8. Met rekenen hebben we gewerkt aan het cijferend optellen/aftrekken/vermenigvuldigen en delen van grote getallen en kommagetallen. We hebben net de toets van dit blok afgerond en kunnen vol trots zeggen dat we onze doelen bereikt hebben. Goed nauwkeurig en zorgvuldig gerekend jongens en meiden. Met taal zijn we bezig met het benoemen van woordsoorten. Dat blijft toch best lastig; we oefenen daarom nog even verder. Volgende week gaan we dit blok afronden en gaan we ook het controledictee van blok 6 maken.
Afgelopen dinsdag 15 maart hebben 2 dames van de Rabobank een gastles verzorgd in het kader van de week van het geld. We hebben veel geleerd van deze leuke les. Dinsdag 29 maart krijgen we als groep 8 voorlichting van QBuzz over het reizen met de bus en veiligheid.
Begin deze week hebben we onszelf allemaal doelen gesteld die we nog willen bereiken voordat we de Cito Eindtoets gaan maken. De komende weken zullen we daar dus volop mee bezig gaan. We willen in de Eindtoets immers graag laten zien wat we allemaal al kunnen.
Na de voorjaarsvakantie zijn we gestart met een iets andere manier van huiswerk-aanpak. We willen het plannen van huiswerk nog beter onder de knie krijgen. Naast het meenemen van de huiswerkmap op maandag verwachten we dat iedereen zijn/haar huiswerkmap ook op vrijdag meeneemt. De helft van hun huiswerk moet op dat moment af zijn. Daarnaast hebben we huiswerkblad 2.0 geïntroduceerd zoals wij het noemen. Op dit huiswerkblad noteren de jongens en meiden de verwachte tijd die ze nodig zijn voor hun huiswerk en de werkelijke tijd die ze eraan besteed hebben.

Tot de volgende nieuwsbrief van vrijdag 8 april
——————————————–
Alteveer, 26-02-2016 nummer 95

Kalender
 week 9 voorjaarsvakantie
 donderdag 10,17 en 24 maart training op de skeelerbaan in Alteveer 16.00-16.45 uur
 week 11 Week van het geld
 22 maart Inspectie bezoekt onze school
 24 maart (8.30-10.00 uur ) ouderochtend
 31 maart gastles taalgebruik

Wat fijn om alle ouders weer te spreken tijdens de ouder gesprekken. Aan deze nieuwsbrief zit de Plaatsingswijzer vast. Zo kunt u de informatie wat betreft de plaatsing nogmaals rustig doorlezen. Zoals al eerder vermeld tellen de Cito toetsen van rekenen, begrijpend lezen, spelling en lezen vanaf groep 6 al mee.

Op 28 maart staat de Klap tot Klaploop in Musselkanaal weer gepland. We willen weer met zoveel mogelijk kinderen van onze school meedoen. U kunt uw kind inschrijven via www.klaptotklaploop.nl. Meer informatie kunt u vinden in de bijlage. De trainingen na schooltijd zijn dit jaar voor het eerst op de skeerlerbaan in Alteveer. Kinderen kunnen op eigen gelegenheid hier naar toe gaan.

De afgelopen weken valt het ons op dat het taalgebruik in sommige groepen onder de maat is. Scheldwoorden over erge ziekten, vloekwoorden e.d. kunnen erg kwetsend zijn voor de mensen om ons heen.
Om kinderen bewust te laten worden over het effect van schelden krijgt iedere klas op donderdag 31 maart een gastles over het effect van je taalgebruik op oa andere mensen.

Week van het geld (groep 6 t/m 8)
De Week van het geld 2016 vindt plaats van 14 tot en met 18 maart. Het doel van deze week is om leerlingen te leren hoe ze moeten omgaan met geld. Door kinderen dit al jong te leren, wordt de basis gelegd voor financiële zelfredzaamheid op volwassen leeftijd. Immers, jong geleerd is oud gedaan!

Schoolactie Nepal
Wat fijn dat zoveel kinderen lego hebben ingeleverd voor Nepal. Als school hebben we ook nog schoolspullen oa kleurpotloden, stiften geschonken. We wensen juf Therese een goed reis toe.
Op de facebook pagina: Ekdoeiteen (1,2,3 in het Nepalees) kunnen jullie zien waar de doos lego terecht gaat komen!

Van de bibliotheekcommissie
Maandagmiddag lenen de kinderen uit de groepen 5 t/m 8 en donderdagmiddag de kinderen uit de groepen 1 t/m 4. De hele snelle lezers uit de bovenbouw mogen donderdagmiddag ook nog extra ruilen.

Vanuit de schoolcommissie
Onze eigen schoolbibliotheek is een feit. De huidige collectie boeken is up to date en wordt jaarlijks aangevuld. De kinderen willen nog heel graag een stripboekencollectie. Daarom hebben we besloten om daarvoor een paaseiactie te organiseren.
Donderdag 25 februari krijgen alle kinderen 6 zakjes paaseitjes mee die ze mogen verkopen voor €2,- per stuk, drie stuks €5,-. Meer zakjes zijn af te halen in de koffiekamer op vrijdag 26 februari, tussen 12.00-12.15 en 15.15 en 15.30 uur en na de voorjaarsvakantie op dezelfde tijden.
Kind op maandag
In de Veertigdagentijd (10 februari t/m 26 maart) gaan we met de kinderen op weg naar Pasen. In de Bijbelverhalen die daarbij horen, hebben we dit jaar bijzondere aandacht voor Petrus. Petrus is een leerling en vriend van Jezus. Hij maakt van dichtbij mee wie Jezus is en wat hij doet. De weg die hij met Jezus gaat, is een weg vol wonderen. Petrus ziet hoe vijfduizend mensen genoeg te eten krijgen en hoe Jezus over het water loopt. Hij is er bij als Mozes en Elia verschijnen en er een stem uit de hemel klinkt. Hij hoort Jezus verhalen vertellen, bijvoorbeeld over een man die een grote schuld niet hoefde terugbetalen maar zelf geen medelijden met een ander kende. Petrus ontdekt dat je genoeg kunt hebben als je weinig hebt en dat een koning op een ezel meer hoop geeft dan een koning van pracht en praal. Hij is bij Jezus in de tuin van Getsemane en probeert in de buurt te blijven bij de gebeurtenissen die volgen. En uiteindelijk ziet hij het grote wonder van Pasen: een leeg graf, de nacht is voorbij. God maakt een nieuw begin. Zo ontdekt Petrus dat Jezus niet zomaar een vriend is. Hij is een vriend voor het leven.
‘Vriend voor het leven’ is ook het thema van deze weken. Met de kinderen gaan we op zoek naar vriendschap in hun eigen leven. We denken na over anderen die belangrijk voor hen zijn. En hoe daarin soms iets doorschemert van dat wonder van Pasen: dat er een Vriend voor het leven is.
Groep 1/2
Het thema bouwen was een groot succes. We hebben veel geleerd, vooral nieuwe woorden en begrippen zoals groot en klein, lang en kort, dik en dun. Na de vakantie is het thema ‘Lente/(Palm)Pasen’. De kinderen mogen spullen meenemen voor op de thematafel. We zoeken donderdagochtend 10 maart nog hulp bij het versieren van de Palmpasenstokken. U kunt zich opgeven middels het papier op het prikbord. De letter A staat centraal.
Een hartelijk welkom voor Maurien Dijkstra. Ze komt na de voorjaarsvakantie bij ons proefdraaien.

Groep 3 /4
De rapporten zijn besproken. Fijn dat u er was. Groep 3 heeft het schrift van lezen mee gekregen. Hierin treft u een weer een brief aan wat er in de volgende kern aan bod komt. Groep 4 heeft thema 5 afgesloten van taal. Het volgende thema gaat over: “vrij zijn”. Met rekenen doen we veel spelletjes de laatste tijd om het automatiseren te bevorderen. Dit kan in beide groepen met verschillende getallen. Gok een hok, straatje maken en de dienaren van de koning zij een paar van die spelletjes .Nu even van de vakantie genieten. Dan beginnen we 7 maart weer met frisse moed.

Groep 5/6
De rapporten zijn deze week meegegaan naar huis en de gesprekken zijn inmiddels geweest. Nu tijd om eerst vakantie te vieren. Na de vakantie gaan we verder met rekenen in blok 8. In groep 6 gaan we leren om verkort te rekenen en in groep 5 gaan we veel oefenen met deelsommen met rest. In de taallessen gaan we in groep 6 verder met Engelse woorden en bijzinnen en in groep 5 met de persoonsvorm. Ook leren we woorden met –teit- aan het eind en werkwoorden met de ik-vorm schrijven. Op donderdag 17 maart gaan we ’s morgens naar het Pagecentrum om te sporten. Wie kan deze ochtend heen en/of terug rijden? Vertrek rond 08.45 uur en ophalen om 11.35 uur? Voor de herkenbaarheid trekken we de schoolshirts die ochtend aan. Het is wel handig om lekker zittende sportkleding die ochtend aan te doen, graag ook sportschoenen in de tas meenemen met voldoende drinken voor de dorst. We lezen in de klas en thuis ook veel, in kader van het project scoor een boek. Er zijn al heel veel voetballen geplakt, super!

Groep 7
Deze week hebben de kinderen hun rapport mee naar huis gekregen en hebben we dit met ouders én kinderen besproken. Belangrijk is dat kinderen leren kijken naar hun eigen ontwikkeling; heb ik mijn best gedaan, wat gaat me makkelijk af, wat vind ik moeilijk of blijf ik moeilijk vinden en waar kan ik nog aan werken met evt. hulp. Alisa heeft deze week onze school vertegenwoordigd bij de voorleeswedstrijd in Stadskanaal. Ze heeft goed supergoed gelezen en is op de derde plaats geëindigd. Er was zelfs een fanclub met spandoek aanwezig!
Blok 7 van rekenen is maandag afgesloten met een toets. Grafieken ‘lezen’ ging prima, cijferend rekenen met geld is nog wel een lastig onderdeel; goed lezen en nauwkeurig werken is hierbij een must! Blok 8 gaat over het berekenen van oppervlakte, omtrek en inhoud en het werken met verhoudingstabellen. Met taal zijn we in hoofdstuk 6 begonnen. Daar leren de kinderen o.a. wat stoffelijke bijvoeglijke naamwoorden zijn en hoe je een verslag moet schrijven. Ook het kommagebruik komt aan bod. Met spelling gaan we verder met zinsontleding, wat zijn woordsoorten en zinsdelen? Kortom nog genoeg werk aan de winkel, maar eerst lekker uitrusten en genieten van een weekje voorjaarsvakantie.

Groep 8
Na een intensieve week waarin we meegedaan hebben met de proeftoets van de Cito Eindtoets is het nu tijd voor vakantie.
Een aantal kinderen hebben het werkstuk al ingeleverd. We verwachten dat de andere werkstukken maandag na de vakantie ingeleverd worden.
De schoolkeuzegesprekken zijn allemaal afgerond en de aanmeldingsformulieren zijn de deur uit.
Binnen twee weken na 15 maart zult u een bevestiging ontvangen van de school van uw/jouw keuze.
Na de vakantie starten we met het oefenen van onze afscheidsavond.
Dan wensen we jullie tot slot een hele fijne vakantie!
Tot de volgende nieuwsbrief van vrijdag 18 maart

—————————–
Beste ouder(s)/verzorger(s),

Op donderdag 24 maart bent u van harte welkom op school, om een kijkje te nemen in de klas van uw eigen kind.

U kunt een half uur per kind in de groep kijken. Daarna staat er een kopje koffie klaar in de gang.
Als u van plan bent te komen, verzoeken wij u onderstaande strook in te vullen en uiterlijk dinsdag 8 maart op school in te leveren.
Aan de hand van de ingevulde stroken maken wij een rooster waarop staat, wanneer men waar wordt verwacht.

Vriendelijke groeten,

het personeel
——————————————————————————————
Naam: ………………………………………………………………………………………………………………………………………

Komt/komen de lessen bezoeken en wil/willen graag een kijkje nemen bij:

Naam leerling (en) en groep
1 …………………………………………………………………
2 …………………………………………………………………
3 …………………………………………………………………
4 …………………………………………………………………

Tijdstip van uw voorkeur :
0 8.30 uur-9.00 uur
0 9.00 uur-9.30 uur
0 9.30uur-10.00 uur

———————————————————–
Nieuwsbrief

Alteveer, 05-02-2016 nummer 94

Kalender
 9 maart luizencontrole www.dehochte.nl
 18 februari studiedag leerlingen vrij.
 25 februari oudergesprekken
 25 februari start Paaseiactie
 week 9 voorjaarsvakantie
 week 11 Week van het geld

Na de kerstvakantie is juf Heleen, na een periode van zwangerschapsverlof, weer begonnen in groep 5/6.
Juf Betty moet het nog rustig aan doen. Juf Therese heeft haar op donderdag en vrijdagmorgen vervangen in groep 8. Vanaf februari gaat meester Marcel Nijboer dit doen, omdat de afspraak al stond dat juf Therese vanaf februari naar een andere school van onze vereniging zou gaan. Gelukkig blijft juf Therese dit schooljaar wel op de woensdag in groep 5/6 werken. Vanaf deze plaats een bedankje voor juf Therese voor al het extra werk en een hartelijk welkom voor meester Marcel.

Het wordt ’s morgens al wat lichter, maar zonder licht zijn de fietsers niet goed te zien voor automobilisten. Ook zijn er kinderen die op een andere plek oversteken dan bij de brigadier. Wilt u bovenstaande punten bespreken met uw kind?

Week van het geld (groep 6 t/m8)
De Week van het geld 2016 vindt plaats van 14 tot en met 18 maart. Het doel van deze week is om basisschoolleerlingen te leren hoe ze moeten omgaan met geld. Door kinderen dit al jong te leren, wordt de basis gelegd voor financiële zelfredzaamheid op volwassen leeftijd. Immers, jong geleerd is oud gedaan!

Op 28 maart staat de Klap tot Klaploop in Musselkanaal weer gepland. We willen weer met zoveel mogelijk kinderen van onze school meedoen. U kunt uw kind inschrijven via www.klaptotklaploop.nl. Meer informatie kunt u vinden in de bijlage. De trainingen na schooltijd zijn dit jaar voor het eerst in Alteveer.

Schoolactie Nepal
Juf Therese gaat in de voorjaarsvakantie naar Nepal. Zoals u wellicht weet zijn de omstandigheden voor de kinderen daar veel minder goed dan bij ons in Nederland. Als school willen we graag ons steentje bijdragen door mee te doen aan de lego inzamelactie. Doet u ook mee? Onderaan dit bericht staat meer informatie. De kinderen hebben afgelopen woensdag al een presentatie bijgewoond over o.a. de leefomstandigheden in Nepal.

Een bericht van juf Therese:
Mijn vriendin Rianne Binnenmars woont en werkt alweer 15 jaar in Nepal op een soort mini PABO om het onderwijs voor jonge kinderen te verbeteren. (ECEC) Daarnaast werkt ze als leerkracht op een bijbelschool (Teach) en doet ze kinderwerk bij haar eigen gemeente.
Al lang een wens, maar 27 februari is het zover, dan ga ik haar opzoeken in Nepal!
De kinderen hebben op school al het nodige over haar werk gezien en gehoord. Ook hebben zij gezien wat de 2 aardbevingen van vorig jaar hebben aangericht in Nepal. Er is al veel werk verzet in Nepal, maar nog dagelijks ondervinden veel mensen hinder van de gevolgen.
De eerste noodhulp is vorig jaar mede door grote acties geregeld: tenten, dekens en voedsel.
Maar veel kinderen en scholen zijn ook al hun spullen, waaronder speelgoed, kwijt.
Daarom de volgende vraag aan alle kinderen van de Höchte:
Willen jullie allemaal minstens 10 legoblokjes mee nemen naar school? Als we alle blokjes bij elkaar doen kan ik een prachtige doos lego meenemen naar Nepal!
In de hal staat een plastic doos waarin de kinderen hun lego kunnen verzamelen, dit kan t/m woensdag 24 februari.
Op de facebook pagina: Ekdoeiteen (1,2,3 in het Nepalees) kunnen jullie zien waar de doos lego terecht gaat komen!
Alvast bedankt voor jullie medewerking!

Van de bibliotheekcommissie
De kinderen mogen nu ook de boeken uit de schoolbibliotheek mee nemen naar huis om daar te lezen. De tassen waar de boeken in vervoerd worden zijn mooi en stevig. Nogmaals een bedankje voor de activiteiten commissie! Maandagmiddag lenen de kinderen uit de groepen 5 t/m 8 en donderdagmiddag de kinderen uit de groepen 1 t/m 4. De hele snelle lezers uit de bovenbouw mogen donderdagmiddag ook nog extra ruilen.
Vanuit de schoolcommissie
Onze eigen schoolbibliotheek is een feit. De huidige collectie boeken is up to date en wordt jaarlijks aangevuld. De kinderen willen nog heel graag een stripboekencollectie. Daarom hebben we besloten om daarvoor een paaseiactie te organiseren.
Donderdag 25 februari krijgen alle kinderen 3 zakjes paaseitjes mee die ze mogen verkopen voor €2,- per stuk, drie stuks €5,-. Meer zakjes zijn af te halen in de koffiekamer op vrijdag 26 februari, tussen 12.00-12.15 en 15.15 en 15.30 uur en na de voorjaarsvakantie op dezelfde tijden.
Kind op maandag
Week 6 8/02-12/02 Super! (1 Koningen 6+7; Spreuken 1:1-7.20-23; Hooglied 1:1+8:6-7)
Koning Salomo liet een prachtige tempel bouwen en een schitterend paleis. Ook schreef hij veel wijze spreuken en mooie liefdesliederen.
In de Veertigdagentijd (10 februari t/m 26 maart) gaan we met de kinderen op weg naar Pasen. In de Bijbelverhalen die daarbij horen, hebben we dit jaar bijzondere aandacht voor Petrus. Petrus is een leerling en vriend van Jezus. Hij maakt van dichtbij mee wie Jezus is en wat hij doet. De weg die hij met Jezus gaat, is een weg vol wonderen. Petrus ziet hoe vijfduizend mensen genoeg te eten krijgen en hoe Jezus over het water loopt. Hij is er bij als Mozes en Elia verschijnen en er een stem uit de hemel klinkt. Hij hoort Jezus verhalen vertellen, bijvoorbeeld over een man die een grote schuld niet hoefde terugbetalen maar zelf geen medelijden met een ander kende. Petrus ontdekt dat je genoeg kunt hebben als je weinig hebt en dat een koning op een ezel meer hoop geeft dan een koning van pracht en praal. Hij is bij Jezus in de tuin van Getsemane en probeert in de buurt te blijven bij de gebeurtenissen die volgen. En uiteindelijk ziet hij het grote wonder van Pasen: een leeg graf, de nacht is voorbij. God maakt een nieuw begin. Zo ontdekt Petrus dat Jezus niet zomaar een vriend is. Hij is een vriend voor het leven.
‘Vriend voor het leven’ is ook het thema van deze weken. Met de kinderen gaan we op zoek naar vriendschap in hun eigen leven. We denken na over anderen die belangrijk voor hen zijn. En hoe daarin soms iets doorschemert van dat wonder van Pasen: dat er een Vriend voor het leven is.
Groep 1/2
Een echt geitje in de klas tijdens de Nationale Voorleesdagen. Dat was leuk. Foto’s kunt u bekijken op onze site www.dehochte.nl kopje foto’s 2015-2016.
Volgende week gaan we werken over het thema bouwen. Hoe ziet een bouwwerk er van de bovenkant uit? Welke woorden horen bij het thema bouwen?
Vanaf deze plaats ook een hartelijk welkom voor Hidde Wilts. Hij is vorige week 4 jaar geworden. Nog van harte gefeliciteerd. We wensen je een fijne tijd toe bij ons op school.

Groep 3 /4
Alle CITO toetsen zijn gemaakt. We zijn weer aan het werk gegaan met het gewone programma. Groep 3 is met kern 8 begonnen. In het boekje wat ze hebben meegekregen staat welke woorden aan de orde komen. Wat kunnen ze al veel lezen. Knap hoor!
In groep 4 zijn we met thema 5 bezig. We hebben geoefend met het schrijven van een briefje. Deze week hebben we het gehad over lichaamstaal. Wat kun je veel zeggen zonder het echt te “zeggen”. Het eerste tafeldiploma is gehaald door Rachél. Wie volgt!

Groep 5/6
De cito’s zijn achter de rug en zo gaan we de komende periode in om nieuwe dingen te leren en de geleerde onderdelen te blijven herhalen. De resultaten zijn in de rapporten terug te vinden en worden tijdens de 10 minutengesprekken besproken. In groep 6 worden de werkwoorden verleden tijd geoefend en in groep 5 zijn we druk bezig met de woorden –ei- (geit) en –au- (pauw). In de taallessen van groep 5 wordt gewerkt met vergelijkingen maken, meningen geven en woordtrappen, terwijl groep 6 in gaat op voltooide, onvoltooide tijd en afkortingen. Deze week is blok 6 afgerond van rekenen en stomen we door naar blok 7. Aanstaande maandag beginnen we met een nieuw hoofdstuk van geschiedenis en ronden we volgende week aardrijkskunde blok 4 af met een toets. Het overzicht is terug te vinden in de huiswerkmap.

Groep 7
De Cito-toetsen zijn afgerond. Wat hebben de kinderen goed hun best gedaan. De resultaten en de andere bevindingen worden op de kijkavond besproken. Mooie verhalen hebben we gehoord; over de wijze koning Salomo. Want wat is nu wijs? Wat is wijsheid? Iets om over na te denken…. Volgende week pakken we de draad weer op met taal, spelling en rekenen. We gaan luisteren naar spreekbeurten en verhalen. Alisa Buurke mag op 24 februari mee doen aan de voorleeswedstrijd. Veel succes Alisa!
We hopen dat iedereen maandag weer gezond op school kan komen zodat we nog drie weken hard kunnen werken tot aan de voorjaarsvakantie.

Groep 8
Wat is er hard gewerkt de afgelopen weken in groep 8! Er zijn veel cito leerlingvolgsysteemtoetsen gemaakt. We hebben blok 6 van rekenen afgerond en zijn bezig met de laatste lessen van thema 5 van taal en spelling.
We starten volgende week met rekenen in blok 7. In dit blok zullen we onze kennis van oppervlaktes en inhouden vergroten.
Met taal en spelling ronden we thema 5 af. We leerden onder andere veel over informeel en formeel taalgebruik, over directe en indirecte rede.
Er zijn ook weer verschillende toetsen gepland. Zie het huiswerkblad van uw zoon/dochter. Na de voorjaarsvakantie zal het uiterlijk van het huiswerkblad iets veranderen met het oog op de voorbereiding voor het voortgezet onderwijs. We verwachten vanaf dat moment ook dat alle leerlingen hun huiswerkmap iedere maandag én vrijdag mee naar school nemen.
De eerste werkstukken zijn inmiddels al ingeleverd, super jongens en meiden! De uiterste inleverdatum is maandag 7 maart. Inleveren voor de voorjaarsvakantie zou erg fijn zijn voor iedereen.
De tijd vliegt echt voorbij. Na de voorjaarsvakantie starten we al met de voorbereidingen van onze afscheidsavond.
Wilt u uw zoon/dochter helpen herinneren dat het rapport mee naar school genomen wordt? We missen er namelijk nog een aantal.
Na het volgen van lessencarrousels, het bezoeken van open dagen, het maken van de laatste Cito leerlingvolgsysteemtoetsen is het dan bijna zover…….het schoolkeuzemoment. Dinsdag 16 of woensdag 17 februari willen we graag samen met uw zoon/dochter de schoolkeuzegesprekken voeren. U ontvangt volgende week van ons de uitnodiging.
In de Bijbelverhalen ging het deze week over wijsheid. Wat is wijsheid eigenlijk? Wanneer ben je wijs? We kwamen erachter dat wijsheid niet alleen te maken heeft met slim zijn en veel dingen weten. Wijsheid heeft volgens groep 8 vooral te maken met het nemen van goede beslissingen. We wensen jullie daarom veel wijsheid met jullie schoolkeuzebeslissing. Tot 16 of 17 februari!

Tot de volgende nieuwsbrief van vrijdag 26 februari

Geachte ouder(s)/verzorger(s),

Op 2e Paasdag, 28 maart 2016, vindt de 26e editie van de Klap tot Klaploop plaats, georganiseerd door Stichting “Klap tot Klaploop”. Ook in 2016 willen we weer veel kinderen in beweging krijgen. Met de opzet van afgelopen jaren hebben we al ruim 500 kinderen aan de start van de Klap tot Klaploop mogen verwelkomen.

Om dit jaar nog meer kinderen te bereiken hebben we weer een samenwerking gezocht met een aantal partijen waaronder Welzijnsorganisatie Welstad (Buurtwerkers Sport Stadskanaal) en Onderwijs en Sport van het Veenland (Combi Coach Nieuw Buinen).

De jeugdlopen worden jaarlijks in Musselkanaal gehouden.

Graag willen we u op de hoogte stellen van de mogelijkheid om deel te nemen aan dit evenement.

Klap tot Klaploop voor jeugd
Wanneer: 28 maart 2016
Wat: Jeugdloop. De te lopen afstand van de jeugdloop is 1 km.
De kinderen van groep 7 en 8 lopen dit jaar 2 km.
Plaats: Badstraat, Musselkanaal
Tijdstip start: vanaf 12.00 uur.
Kosten: € 4,50 per deelnemer inclusief een tijdsregistratiechip. De looptijd
wordt geregistreerd door een chip in het startnummer. De gelopen tijd wordt op internet gezet.
Inschrijven: Uiterlijk t/m 13 maart 2016 via website (www.klaptotklaploop.nl).
Wilt u dit als ouder zelf regelen!

1. Clinics Klap tot Klap onder schooltijd
In samenwerking met de Buurtwerkers Sport Stadskanaal, Combi Coach Nieuw Buinen en trainers van Runners Stadskanaal worden ter voorbereiding op de 26e editie van de Klap tot Klaploop in de maanden januari, februari en maart onder schooltijd loopclinics gegeven door professionele trainers.

2. Training na schooltijd
Aansluitend vinden er in de maand februari en maart, na schooltijd, looptrainingen plaats. Voor de basisscholieren uit Alteveer, Onstwedde en Mussel op de ijs- en skeelerbaan in Alteveer. Deze trainingen, die bestemd zijn voor de groepen 3 t/m 8, bereiden de kinderen gericht voor op de Jeugdloop. Deelname is gratis.
Plaats: IJs- en skeelerbaan in Alteveer.
Data: Donderdagmiddag 3, 10, 17 maart en 24 maart 2016
Tijdstip: Aanvang om 16.00 uur.
– Jeugdloop
Kinderen kunnen zich opgeven om mee te doen aan de jeugdloop:
Uitsluiten op de website www.klaptotklaploop.nl kunnen de kinderen, per kind, vanaf 1 januari tot en met 13 maart worden ingeschreven voor de jeugdloop. Op de site dient de naam van de school te worden vermeld bij de inschrijving. De kosten
(€ 4,50) moeten betaald worden via Ideal.
De voornaam van de leerling wordt vermeld op het startnummer. Van de deelnemers worden video opnames gemaakt, die 36 uur na de Klap tot Klaploop zijn te zien op www.klaptotklaploop.nl
De startnummers met chip en overige informatie kunnen op zaterdag 26 maart van 13.00-18.00 uur worden opgehaald in sporthal “De Spont”, Gandhiplein 3, 9501 DB Stadskanaal.
Startnummers, die op zaterdag 26 maart niet zijn opgehaald, kunnen op maandag 28 maart alsnog worden opgehaald bij de start in Musselkanaal.

Mochten er nog vragen zijn dan kunt u contact opnemen met de Buurtwerker Sport/Combi Coach van de school. Meer informatie over het evenement is ook te vinden op www.klaptotklaploop.nl.

Wij zien uit naar een sportieve prestatie op 2e Paasdag!

Namens de Stichting Klap tot Klaploop,

Jaap Duit, Voorzitter Klap tot Klap
Tel.: 06-57606814
E-mail: jaapduit@ziggo.nl

Mede namens:
Marleen Berg, Buurtwerker Sport Stadskanaal
Stefan Kiestra, Combi Coach Nieuw Buinen

——————————————————————-
Alteveer, 15-01-2016 nummer 93

Kalender
16 januari Midwinterwandeling start 17.30 uur Drijscheer→ pen/potlood meenemen!
 20 januari luizencontrole
 27 januari knutselmiddag Drijscheer (zie bijlage)
 18 februari studiedag leerlingen vrij.
 25 februari oudergesprekken

Ook vanaf deze plaats voor iedereen de beste wensen voor 2016.
Het jaar begon voor Nicky Piening heel goed. Ze won de teken- en schrijfwedstrijd waar groep 7 en 8 in oktober aan mee heeft gedaan.

De komende weken staan de M (midden)toetsen van Cito gepland. De leerlingen uit de groepen 1 t/m 8 maken verschillende toetsen. De resultaten komen op het rapport en worden met u besproken tijdens de oudergesprekken.

Vanwege de ijzel was er vorige week code rood afgegeven. Het College van Bestuur heeft als eindverantwoordelijke voor dit soort beleidszaken de volgende richtlijn opgesteld. De procedure is bedoeld om de veiligheid van onze leerlingen en het personeel zo goed mogelijk te waarborgen.
In geval van weeralarm code rood gaan de scholen die vallen onder Scholengroep Perspectief niet open ten tijde van deze situatie in ons gebied. De sluiting geldt voor de hele dag. Als code rood wordt afgegeven tijdens een lopende schooldag, blijft de school verantwoordelijk voor alle leerlingen. Daarom mag zij alleen die leerlingen naar huis laten gaan waarvan zeker is dat ze door hun ouders of door andere volwassenen met toestemming van de ouders kunnen worden opgevangen. Als een school niet zeker is of een kind veilig naar huis kan, moet het kind onder het toezicht van één of meer leerkrachten op school worden gehouden tot daarover helderheid is.

Van de bibliotheekcommissie
Vanaf volgende week mogen de boeken uit de schoolbibliotheek naar huis. Meer informatie kunt u lezen in de bijlage.

Kind op maandag
Week 3 18/01 – 22/01 Doe eens niet gewoon! (Matteüs 6:1-4,5-15, 19-24)
Bij God gaat alles net anders dan je zou denken. Als je iets goeds doet voor andere mensen, moet je niet om je heen kijken om te zien of iedereen wel weet hoe goed jij bent. Als je het in het verborgene doet, ziet God het des te beter. Bij het bidden moet je niet zoveel mogelijk moeilijke woorden gebruiken; bid gewoon om wat je nodig hebt. Maak je druk om een schat in de hemel. Doe eens niet gewoon.
Week 4 ■ 25/01 – 29/01 Koninklijk (1 Koningen 1:1-31, 32-40, 41-53)
Vanaf deze week lezen we verhalen over koning Salomo. Hij neemt geen wraak op zijn broer Adonia, maar vergeeft hem. Dat is pas echt koninklijk!
Week 5 ■ 01/02 – 05/02 Weet ik veel? (1 Koningen 3:1-15, 16-28. 4:21-34)
Salomo mag aan God vragen wat hij maar wil. Hij kiest niet voor rijkdom, maar voor wijsheid. Dat hij inderdaad een wijze koning is, blijkt als er twee vrouwen bij hem komen die ruzie maken om een kind. Koning Salomo heeft een slim plan om te ontdekken wie de moeder van het kind is.

Groep 1/2
We heten Sven Smith en Hidde Wilts van harte welkom in groep 0. We wensen jullie een fijne tijd toe bij ons op school. De kinderen uit groep 1 en 2 zijn begonnen met het maken van de Citotoetsen taal en rekenen.
We werken over de tijd. Alle kinderen maken een eigen kalender. Hierbij leren we veel nieuwe woorden en begrippen. Welk seizoen is het nu? Wie weet de datum van vandaag?
Welke letters zitten er in het woord winter? Welke klanken hoor je? We oefenen de cijfers die op de kalender staan. Wie kan de 9 aanwijzen?

Groep 3 /4
Na een paar extra vrije dagen zijn we weer flink aan het werk gegaan.
Groep 3 is begonnen in kern 7 met lezen. Thuis lezen blijft belangrijk, het helpt echt. Dit geldt natuurlijk ook voor groep 4. In groep 4 hebben we voor taal en spelling nieuwe werkboeken gekregen. We zijn begonnen met deel b. Deel a hebben ze mee naar huis genomen. Is uw kind niet toegekomen aan de extra lessen dan kunnen ze daar thuis nog mee aan de slag. De spreekbeurt van Anton en Wilko is maandag 18 januari. Lester is 25 januari aan de beurt.

Groep 5/6
Het is ons allen niet ontgaan, dat we vorige week wel een hele bijzondere week hebben gehad. Drie dagen “genieten” van ijzel, schaatsen op straat en ander ijspret. In groep 5 en 6 is na de kerstvakantie niet alleen een wijziging in juffen, maar ook in het lesprogramma. Juf Heleen is op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag in de klas en juf Therese op woensdag. Zo zijn er een paar vakken gewijzigd in dagen en gymmen de kinderen op woensdag (in plaats van maandag) en vrijdag. Een belangrijke mededeling om te noteren: Maandag 1 februari is de geschiedenistoets voor beide groepen en volgende week starten we met de Cito’s. Aanstaande donderdag 21 januari vieren we ’s middags de verjaardag van juf Heleen in de klas, de kinderen mogen dan verkleed op school komen.

Groep 7
Drie dagen ijspret, ons zomaar in de schoot geworpen. We pakken de draad weer op en zijn weer hard aan de slag gegaan. Een nieuw hoofdstuk voor taal en spelling, verhaaltjessommen bij rekenen en a.s. dinsdag een toets van biologie.
De Citotoetsen staan ook weer voor de deur, daar maken we in de komende week een begin mee. Afgelopen week hebben we geluisterd naar een boeiende en leerzame spreekbeurt van Gert-Jan. Peter en Kira zijn de komende twee weken aan de beurt. Met de Bijbelverhalen besteden we o.a. aandacht aan ‘Een stukje hemel op aarde’. Kunnen we dat ook voor een ander zijn?

Groep 8
We begonnen deze week met heel leuk nieuws: de datum van ons schoolkamp is bekend. Van maandag 23 mei tot woensdag 25 mei zullen wij op kamp gaan naar kampeerboerderij ‘De waddenhoeve’ in Noordpolderzijl. We hebben er allemaal al erg veel zin in! Meer informatie over het schoolkamp volgt.
Dit laatste half jaar wordt ook de schoolkeuze gemaakt. Om een goede keuze te kunnen maken is het verstandig en fijn om de open dagen van de verschillende scholen te bezoeken. Woensdag 27 januari is de open dag van Ubbo Emmius Stadskanaal. Beide locaties, Maarsdreef en Engelandlaan, kunnen ’s middags van 13.30 – 16.00 uur en ’s avonds van 18.30 – 21.00 uur bezocht worden. Donderdag 28 januari is de open dag van Ubbo Emmius Onstwedde. U kunt deze school bezoeken van 18.30 tot 21.00 uur.
Aanstaande woensdagmiddag 20 januari zal een deel van groep 8 ook introductielessen van het Ubbo Emmius Stadskanaal bijwonen. Deze middag start om 13.30 uur en zal rond 15.15 uur eindigen. Ouders zijn deze middag ook welkom. Dit wel vooraf (z.s.m.) aangeven graag. Uiterlijk 18 januari krijgen we meer informatie over wat er verwacht wordt van de leerlingen en wat zij moeten meenemen. Alvast een hele fijne middag gewenst jongens en meiden!
Ook de schoolkeuzegesprekken komen eraan. In verband met de uiterste aanmelddatum van 1 maart voor het voortgezet onderwijs zijn de oudergesprekken van de leerlingen uit groep 8 naar voren geschoven. We hopen u/jullie samen met uw zoon/dochter dinsdag 16 februari of woensdag 17 februari te ontmoeten. Houdt u deze data alvast vrij in uw agenda? De uitnodiging volgt nog.
De afgelopen weken is er thuis door de meeste kinderen al hard gewerkt aan het werkstuk. De maandag na de voorjaarsvakantie, 7 maart, is de uiterste inleverdatum van het werkstuk. Tussen de voorjaarsvakantie en meivakantie is het de bedoeling dat alle leerlingen een presentatie over hun werkstuk houden. De planning hiervan volgt.

Tot de volgende nieuwsbrief van vrijdag 5 februari

————————————–
Alteveer, 4-12-2015 nummer 92

Kalender
 11 december Kerstmarkt (activiteitencommissie)
 17 december 10.00 uur voorlichting voor (bibliotheek)ouders in de bibliotheek van school.
 17 december Kerstviering in de kerk 18.30 uur PKN Alteveer (kinderen 18.20 uur verzamelen in de klas)
 18 december schoolkrant
 6 januari luizencontrole
 16 januari Midwinterwandeling start 17.30 uur Drijscheer

En dan vierden we alweer Sinterklaas en staat Kerst voor de deur.
Met de kinderen staan we deze adventsweken stil bij het thema ‘tijd’. Advent is een periode van verwachten, tijd van de hoop. Daarmee ontdekken we dat kerst niet alleen gaat over kerstbomen en kaarsjes. Het verhaal is groter dan dat.
Overigens sluit het een het ander natuurlijk niet uit, integendeel: wie zingt over vrede op aarde en welbehagen, krijgt natuurlijk zin om dat ook meteen in praktijk te brengen. Samen met de kinderen bereiden we een Kerstviering voor. Iedereen is van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn, donderdag 17 december 18.30 uur PKN Alteveer (kerk tegenover de school). De kinderen worden om 18.20 uur in de klas verwacht. Als school komen we samen naar de kerk. (De kinderen hebben voorin gereserveerde plaatsen)
Vanwege de rust willen we u vragen om broertjes en zusjes die nog niet naar school gaan elders onder te brengen.

Na de vakantie komt juf Heleen weer terug bij ons op school. Ze gaat op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag lesgeven in groep 5/6. Juf Therese blijft op de woensdag in groep 5/6.
Juf Heleen komt vrijdag 18 december met Mats op school. We zullen voor Mats en juf en lied zingen en een cadeau aanbieden. De kinderen mogen hiervoor een bijdrage van maximaal €1,- meenemen.
Juf Betty moet het iets rustiger aan doen. Haar lesgevende taken worden overgenomen door Juf Therese.

Van de bibliotheekcommissie
Op donderdag 12 november was het dan zover. Onze bibliotheek op school werd geopend. Wethouder Johan Hamster en Silvia Overbeek van de bibliotheek waren hiervoor aanwezig. De kinderen zongen een prachtig lied en Silvia las het boek ‘Boekenliefje’ voor. Hierna nam Johan Hamster het woord en samen met meester Sterenborg pakten ze een boekenkast uit waarna de bibliotheek tot geopend werd verklaard. Als verrassing mochten alle kinderen als cadeau een boek uitzoeken en meenemen naar huis. Op maandag- en donderdagmiddag mogen de kinderen hun boeken inleveren en weer nieuwe boeken uitzoeken. Er zijn dan een aantal moeders in de bibliotheek die de kinderen eventueel kunnen helpen met het uitzoeken van een aantal boeken. We merken dat de kinderen dit erg leuk vinden.
Tot slot willen we ook nog een oproepje doen aan alle ouders, verzorgers en opa’s en oma’s: Heeft u nog mooie, actuele boeken die niet meer gelezen worden? Denk er dan eens aan om ze aan de bibliotheek te schenken. Veel kinderen zullen er dan plezier aan beleven. U kunt ze inleveren bij Margrietha Bekker of juf Miriam. Alvast heel erg bedankt.

Vanuit de activiteitencommissie
We willen een ieder van harte uitnodigen voor de Kerstmarkt op vrijdag 11 december van 17.00 uur-19.00 uur in de school.
We zoeken nog mensen die ons willen helpen bij het maken van kerststukken en dergelijke. Overdag kan er geknutseld worden en dinsdag-, woensdag- en donderdagavond vanaf 19.00 uur. Ook zoeken we bakliefhebbers die een taart of cake willen schenken voor de verkoop. Kerstspullen zijn ook van harte welkom. Graag zo spoedig mogelijk aanmelden bij Hilda Wubs of Albertha Wolfs.

Midwinterwandeling
De handelsvereniging organiseert een Midwinterwandeling. De kinderen hebben een folder meegekregen.

Gezocht
De Kinderacademie in Groningen zoekt kinderen die willen meedoen aan een onderzoek naar twee intelligentietesten. De SON-R 2-8 is een bestaande intelligentietest voor kinderen van 2-8 jaar. De IDS-2 is een nieuwe test in Nederland en meet méér dan alleen intelligentie. Deze test is voor kinderen van 5-20 jaar. De afname van de test is op CBS de Höchte en na afloop krijgen de kinderen een cadeautje of een tegoedbon voor de inzet! Vindt u het leuk dat uw kind hieraan meedoet? Leest u dan de informatiebrief door. Het toestemmings-formulier mag u vóór de kerstvakantie getekend inleveren op school.
Kind op maandag
Week 50 Er klinkt een stem (Mattheüs 3:1-12; Lucas 1:26-38; 46-55)
Die stem waar Jesaja eeuwen geleden al over vertelde, wordt vandaag gehoord. Johannes de Doper staat in de woestijn en roept over de Heer die naar mensen toe komt. Maria hoort de stem van de engel, die vertelt dat zij een kind zal krijgen. Als ze bij haar tante Elisabeth is, zingt ze het uit van vreugde.
Week 51 Luister, het begint! (Lucas 2:1-7; 8-15; 16-20)
Jozef en Maria gaan op reis naar Bethlehem. Daar wordt het kind geboren: Jezus, de Zoon van God. De herders in het veld zijn de eersten die het horen. Nadat zij het kind gezien hebben, loven en prijzen ze God.

Groep 1/2
Vandaag kwam de Sint bij ons in de klas. Wat een gezelligheid. Max is vandaag ook jarig. Hartelijk gefeliciteerd!
In de afgelopen weken oefenen we binnen woorden klanken te onderscheiden. B-OO-M wat hoor je? BOS wat is de laatste letter?
We maken hierbij gebruik van de map Fonemisch bewustzijn.
De komende weken gaan we werken over ‘kerst’. De kinderen mogen iets meenemen om in de kerstboom te hangen (voorzien van naam).

Groep 3 /4
Beide groepen hebben blok 5 van rekenen afgesloten met een toets. In groep
4 zijn we begonnen met het extra oefenen van redactiesommen. De kinderen kunnen dit ook thuis oefenen op de computer.(bij google intypen:
redactiesommen groep 4) Groep 3 begint volgende week in kern 6 van de leesmethode! Nog 5 letters en dan hebben we alle letters gehad. Wat kunnen ze al veel lezen. Knap hoor!
Verder zijn we samen aan het oefenen voor de kerstviering. De eerste kaars van Advent brandt al, volgende week komt de tweede erbij. Het is een drukke maand voor de kinderen, maar ze genieten volop.

Groep 5/6
De spanning steeg… vandaag was het tijd om de surprises uit te pakken…
Voor groep 5 was het de eerste keer dat ze op deze manier Sinterklaas vierden op school maar ook groep 6 keek uit naar deze feestelijke dag.
In de klas zijn we al begonnen met het oefenen van de kerstliedjes voor de viering van 17 december en daarnaast maken we met handvaardigheid mooie kaarten voor de kerstmarkt van 11 december.
Tussen al deze feestelijkheden door zijn we ook nog gewoon aan het werk….
Voor de vakantie hebben de beide groepen nog de nodige toetsen. Bij groep 5 gaat het met rekenen over de tafel van 7 en 8 en afstand meten. (blijven oefenen thuis op Ambrasoft daarnaast zijn er veel leerzame tafelspelletjes op internet te vinden)
In groep 6 oefenen we minsommen met grote getallen en de breuken, dit heeft groep 6 ook als huiswerk mee gehad naar huis. Voor beide groepen: de natuur toets is op 11 december en de aardrijkskunde toets op 15 december.
Nog even hard werken maar met een feestelijk ingerichte klas en met gezellige lampjes en kaarsen ook al vast genieten van de gezelligheid die de maand december met zich mee brengt.

Groep 7
Wat een drukke weken, 10- minuten-gesprekken, voorbereidingen Sinterklaas, het Kerstfeest komt in zicht. Het thema is ‘Er komt een tijd’. Soms praatten we over het donker in onze wereld: vluchtelingen, aanslagen en angst. Maar er is hoop! Jesaja, de profeet vertelt dat er licht komt, het Licht Jezus.
De muziekles van meester Tekke past ook bij het thema. We luisteren naar het lied van Marco Borsato ‘Als er nooit meer een morgen zou zijn’. Ook oefenen we samen voor het kerstfeest in de kerk.

Groep 8
De spreekavonden zijn geweest. Fijn dat u op deze manier betrokken bent met de ontwikkelingen van uw kind. We zijn met elkaar naar het Ubbo Emmius geweest en hebben daar een lessencarrousel bijgewoond; interessant en ook best spannend.
Ondertussen werken we hard door; we oefenen alle onderdelen van de Cito toets, maar ook aan het ‘gewone’ werk besteden we veel aandacht. Ook het feestgedruis van de maand december gaat onze groep niet voorbij. We deden ons best voor de surprises en het kerstproject ‘Er komt een tijd’ is van start gegaan. We zetten onze schouders er nog even onder voor de laatste twee weken zodat we daarna heerlijk kunnen genieten van de Kerstvakantie.

Tot de volgende nieuwsbrief van vrijdag 15 januari

Nieuwsbrief leerlingenzorg

Beste ouders/verzorgers,

Vooral in de bovenbouw krijgen we regelmatig vragen van ouders hoe zij hun kind kunnen helpen bij het begrijpend lezen. Heel goed technisch kunnen lezen betekent nog niet dat een kind goed begrijpend kan lezen. Bij het begrijpend lezen gaat het erom dat een kind begrijpt wat het leest, verbanden kan leggen en kort de tekst kan samenvatten. Hiervoor is het van belang dat een kind de strategieën toe kan toepassen die in de les worden aangeleerd, maar bovenal is van belang dat een leerling een grote woordenschat heeft en kennis heeft van de wereld om zich heen en daarbuiten. Dit leert een kind al in de eerste groepen, maar juist vanaf groep 5 leert een kind de meeste woorden door juist veel te lezen met begrip!

Hoe kunt u de woordenschat van uw kind vergroten?

Voorlezen en praten over het verhaal en de illustraties, waarbij gericht nieuwe woorden worden benoemd en herhaald. Dit herhalen is erg belangrijk. Een kind moet een woord gemiddeld 8 keer gebruikt hebben voor het dit woord beheerst.
Samen kijken naar informatieve programma’s zoals Klokhuis en Jeugdjournaal en praten over datgene wat aan de orde is geweest stimuleert de woordenschat en de kennis van de wereld.

Hoe kunt u het leesbegrip van uw kind vergroten?

Ga wekelijks met uw kind naar de bibliotheek en leen 3 boeken. Bespreek de boeken wekelijks aan de hand van 1 strategie. De strategieën die worden aangeleerd zijn:

Voorspellen: Waar zal de tekst overgaan? Van tevoren, maar ook tijdens het lezen kunnen voorspellingen gedaan worden.
Verhelderen: Woorden die niet begrepen worden kunnen door terug of juist verder lezen verklaard worden of moeten opgezocht worden.
Vragen stellen: Tijdens het lezen vraagt de leerling zich af wat de bedoeling is van de schrijver. Wat is de belangrijkste informatie uit de tekst?
Samenvatten: De leerling vat een alinea, een stukje van de tekst of een hele tekst samen.
Relaties en
Verwijswoorden:
Wat is de structuur van de tekst en is de relatie tussen woorden, zinnen en alinea’s.
Visualiseren: Het kind vormt zich een beeld van de inhoud van de tekst.

Vriendelijke groeten,

Team cbs de Höchte

——————————————————————–
Alteveer, 13-11-2015 nummer 91

Kalender
 dinsdagmiddag 17 november studiemiddag personeel. Leerlingen vrij!!
 donderdag 26 november oudergesprekken
 vrijdag 4 december Sinterklaas komt op school.
 11 december Kerstmarkt (activiteitencommissie)
 17 december 10.00 uur voorlichting voor (bibliotheek)ouders in de bibliotheek van school.
 17 december Kerstviering in de kerk 18.30 uur PKN Alteveer

Onze eigen schoolbibliotheek is een feit.
Op maandag- of donderdagmiddag brengen de groepen wekelijks een bezoek aan de bieb. Wat fijn dat een club bibliotheekouders de kinderen gaan begeleiden met het uitzoeken van geschikte boeken.
Voor alle bibliotheekouders is er donderdagochtend 17 december om 10.00 uur een voorlichting gepland over o.a. het computerprogramma van de schoolbieb. Ouders/verzorgers die in de toekomst ook graag willen meehelpen als bibliotheekouder kunnen zich melden bij juf Miriam.

Iedere leerling mocht gisteren als verrassing, ter gelegenheid van de opening, een boek uitzoeken voor thuis. Hiermee hopen we ook thuis het lezen te bevorderen. Aan deze nieuwsbrief zit een enveloppe met een kaartje die u voorin het gekregen boek van uw kind kunt plakken.

Dat het project ‘De bibliotheek op school’ bij ons kan plaatsvinden komt door subsidie van stichting Kinderpostzegels en de bibliotheek. De schoolcommissie betaalt ook een deel→ dit is o.a. het ledengeld wat de leden van de school jaarlijks betalen. Hartelijk dank daarvoor!

Nog enkele leestips. Wat kun als ouder doen? Laat thuis zien dat lezen leuk is!
1. Je kind vragen om te laten zien wat hij al kan: laat hem iets voorlezen wat hij al goed beheerst.
2. Als je samen een boekje gaat lezen, zorg dan voor een gezellige sfeer door er een speelse activiteit van te maken. Dat kan eenvoudig: lees bijvoorbeeld afwisselend een pagina. Je kind mag zeggen wie er begint.
3. Kies makkelijke boeken uit! Het is belangrijk dat je kind zich niet ongemakkelijk voelt bij het lezen omdat hij de tekst eigenlijk niet goed aankan.
4. Besteed aandacht aan het verhaal. Praat met je kind op een gezellige manier over het verhaal. Zorg ervoor dat je kind het niet ervaart als een overhoring.
5. Zorg ervoor dat de leessessies niet te lang duren; 15 tot 20 minuten is voldoende.
6. Wissel het samen lezen van een verhaal ook regelmatig af met voorlezen. Voorlezen hoeft niet te stoppen als je kind eenmaal zelf kan lezen. Integendeel, voorlezen maakt dat je kind nieuwsgierig wordt naar verhalen die hij nu nog niet helemaal zelf kan lezen, maar straks wel!
7. In groep 3 worden de letters aangeleerd zoals je ze hoort in een woord. dus ‘mmm’ in plaats van ‘em’. Het is goed om ook thuis de letters zo te benoemen.

Sinterklaas
De Sint heeft een appje naar onze school gestuurd met de mededeling dat hij vrijdag 4 december de school bezoekt. Ook heeft hij een cadeautjes gestuurd zodat de kinderen uit groep 1 t/m 4 zelf iets kunnen uitkiezen. Sint heeft nog wel last van de crisis dus hij vraagt aan de ouders/verzorgers van de kinderen uit groep 1 t/m 4 een bijdrage van €6,-. Graag volgende week in een gesloten enveloppe voorzien van naam meegeven.
De kinderen uit groep 5 t/m 8 gaan vrijdag 20 november lootjes trekken. Een lijstje mag ook alvast thuis worden gemaakt. Zorg wel dat er verschillende dingen op het lijstje staan. De kosten voor dit cadeautje zijn ook €6,-.
Het is de bedoeling dat je naast het cadeautje ook thuis een surprise maakt. Denk hiervoor niet te moeilijk. Op school zijn schoenendozen verkrijgbaar. Hier kun je een leuke bewaardoos van maken door allerlei plaatjes op de doos te plakken.

Al met al een gezellige tijd vol activiteiten. Wilt u er wel voor zorgen dat uw kind uitgerust op school komt?
Kind op maandag
Deze weken horen we verhalen over Abraham. Hij hoort de stem van God en gaat op reis. God belooft hem een land om in te wonen en een familie, zo groot als de sterren in de nacht. Maar hoe lang duurt het voor die belofte uitkomt? En wat kan Abraham zelf doen?
Bij alles wat er gebeurt ontdekt Abraham steeds opnieuw, dat God met hem mee gaat.
Week 47 Lang zul je leven! Genesis 21:1-7; 21:8-21; 22:1-9
Voor de verhalen van deze week maken we een sprong in de tijd. De jaren gaan voorbij, Abraham wordt ouder en sterft uiteindelijk. Na zijn dood komen twee mannen bij elkaar om hem te begraven: Isaäk en Ismaël. Ze praten over hun levens en het leven van hun vader. Over de tocht door de woestijn en de tocht naar de berg Moria. Maar ook over de Heer, die hun hele leven met hen mee gaat.
Week 48 Waar ben ik thuis? Genesis 23, 24, 25:1-11
Net als vorige week horen we ook deze week over Isaäk en Ismaël die hun vader Abraham begraven. Ze praten over zijn leven: waar was hij nou echt thuis?
Week 49 Er komt een tijd. Jesaja
We beginnen deze adventstijd met verhalen over Jesaja. Hij leeft in een tijd waarin mensen het moeilijk hebben. Maar Jesaja heeft hoop. Hij vertelt over licht in het donker.
Nieuws vanuit de gymnastiekvereniging:
Op vrijdag 20 november zal José Klooster van gymnastiekvereniging Voorwaarts de gymlessen voor alle leerlingen verzorgen. Zij zal allerlei “soorten” gymnastiek aan bod laten komen. Dus voor de allerjongsten, de oudsten, meisjes en jongens valt er iets leuks te beleven. Als je dit nu erg leuk vindt, dan kun je dit ook na schooltijd doen. Kom dan bij ons op gymles! De eerste keer is gratis. Door middel van een inschrijfformulier kun je je aanmelden.

Nieuws vanuit de handelsvereniging Alteveer:
Zoals jullie waarschijnlijk al weten, komt Sinterklaas op 21 november naar Alteveer! Hij zal vanaf ongeveer 9.30 uur door Alteveer rijden. Hij begint bij de Beumeesweg op Tange en zal dan richting de nieuwbouw gaan alwaar hij via de Iepenlaan, Berkenstraat en de Lindenstraat weer richting de Drijscheer rijdt. Daar zal hij om ongeveer 11.00 uur zijn. Vanaf deze tijd zullen Sinterklaas en de Pieten daar een gezellig programma afwerken.
Bij deze nieuwsbrief zit een mooie kleurplaat. Als je deze mooi inkleurt of beplakt en op 21 november aan de Pieten geeft, win je misschien een leuke prijs !

Groep 1/2
Wat hebben veel kinderen genoten van het Sint Maarten lopen. De feesttemming blijft, want gisteren is de bibliotheek geopend. Het belang van (voor)lezen willen we heel graag benadrukken. Bij kleuters is het goed om de strategie voorspellen spelenderwijs te oefenen. Tip: als u een prentenboek heeft gaat u dan samen met uw kind het boek bekijken plaatjes, voorkant, rug enz. Waar zal het boek over gaan?
Zaterdag komt de Sint in Nederland. Hij bezoekt op vrijdag 4 december onze school. De ouders/verzorgers van de kleuters zijn van harte welkom om bij dit feest aanwezig te zijn. Dit duurt van 8.30 tot ongeveer 9.45 uur. De kinderen mogen daarna mee naar huis.
De kinderen hebben al hun cadeautje uitgekozen. De kosten zijn €6,-. Wilt u dit uiterlijk vrijdag 13 november in een gesloten enveloppe voorzien van naam meegeven?

Groep 3 /4
Wat een feest gisteren op school. De kinderen mochten allemaal een boek uitzoeken. Ze hebben daar natuurlijk meteen in gelezen. In groep 3 ronden we de komende week kern 4 af en beginnen in kern 5.
Met rekenen beginnen we volgende week in blok 5. Een mooie, gezellige, maar ook spannende tijd is aangebroken. Ook daar maken we een feestje van. Een paar kinderen moeten hun rapport nog inleveren. Wilt u thuis even controleren? Spreekbeurten: Milan
16 november, Jesse 23 november en Anouk 30 november. De kinderen hebben hun cadeautje al uitgekozen voor het sinterklaasfeest. De kosten zijn €6,-. Wilt u dit uiterlijk vrijdag 13 november in een gesloten enveloppe voorzien van naam meegeven?

Groep 5/6
Wat hebben we hard gewerkt aan onze Minion lampion en wat zijn te trots op het resultaat. In de rekenles van groep 5 gaat het over deelsommen. Als je de tafels goed kent zijn deze sommen geen probleem. Maar vooral de tafels van 7,8 en 9 zijn nog niet voor alle kinderen gesneden koek. Graag oefenen in de auto, op de fiets onder de douche ……! Kennis van de tafels geldt ook voor groep 6, onmisbaar voor het rekenen met tabellen of het uitrekenen van keersommen met hoge getallen. Verder wordt er hard gewerkt tijdens de spellings- en leeslessen. Dat is voor veel kinderen te zien aan de mooie resultaten. Wilt u er aan denken om elke maandag de huiswerkmap mee te alten nemen naar school? Groep 5 en 6:
19 november geschiedenistoets, groep 6 24 november topo-toets. Tot slot: In de klas hebben we al een tak met lichtjes om alvast te genieten van de gezellige tijd in deze laatste donkere maanden van het jaar.

Groep 7.
De eerste periode zit er bijna op. We hebben weer veel nieuwe dingen geleerd. Bij rekenen: cijferend vermenigvuldigen op de verkorte manier, delen tussen strepen en niet vergeten de verhoudingstabellen. Door veel te oefenen, proberen we de strategieën onder de knie te krijgen. Prachtige lampions zijn gemaakt bij juf Therese en tijdens de gymlessen hebben we gehockeyd.
De kinderen hebben zichzelf ingetekend op de spreekbeurtenlijst. Dit zullen we ook op het huiswerkblad invullen. Het houden van een spreekbeurt is bedoeld om te oefenen in het spreken voor een groep. Om informatie te delen. We kijken er naar uit!

Groep 8
We zijn nog steeds erg druk bezig met het leren kritisch te zijn op eigen werk, het ontdekken van onze fouten en hiervan leren……kortom leren verantwoordelijk te zijn voor en inzicht te krijgen in het eigen leerproces . Dit blijft soms erg moeilijk, maar er zit vooruitgang in.
Met rekenen leren we meer over het metriek stelsel. Met taal zijn we onder andere aan het oefenen met de gebiedende wijs en herhalen we woordsoorten en zinsdelen. Met spelling hebben we net geleerd wat een bijvoeglijk gebruikt voltooid deelwoord is en hoe we dit schrijven.
Dinsdagochtend 17 november wordt de voorleeswedstrijd gehouden. Leerlingen uit groep 7 en 8 strijden om de titel ‘Voorleeskampioen cbs de Höchte 2015’.
Woensdagochtend 25 november gaan we voor de eerste keer kennismaken met het voortgezet onderwijs. We gaan deelnemen aan een lessencarrousel van het Ubbo Emmius in Onstwedde. In verschillende groepen leren we de school, de docenten en de werkwijze van het Ubbo Emmius kennen. Een beetje spannend, maar vooral erg leuk om op deze manier een indruk te krijgen van het voortgezet onderwijs. We worden om 8.30 uur met een bus gehaald en rond 10.45 uur weer terug gebracht.
Diezelfde dag wordt er ’s avonds voor de ouders een voorlichtingsavond georganiseerd. Voor meer informatie zie bijgevoegde brief van het Ubbo Emmius. Vorige week hebben de kinderen dezelfde brief ook al tegelijkertijd met hun huiswerk meegekregen.
Volgende week krijgt u de uitnodiging voor de ouderavond. We hopen u tijdens deze avond allemaal te zien. Iedereen een heel fijn weekend gewenst!

Tot de volgende nieuwsbrief van vrijdag 4 december

————————————————————-
Alteveer, 16-10-2015 nummer 90

Kalender
 16 oktober Routes of Liberation voor groep 7/8
 11 november Sint Maarten school open (17.00-18.30 uur)
 12 november 9.45 uur officiële opening schoolbibliotheek

Een hartelijk welkom voor Dominique. Dominique komt na de herfstvakantie in groep 5. We wensen je een fijne tijd toe bij ons op school.
Luuk Sterenborg uit groep 1 is samen met zijn ouders en zusje Norah verhuisd van Stadskanaal naar Poortmanswijk 3. Hartelijk gefeliciteerd met jullie nieuwe woning.

En dan is de Kinderboekweek alweer voorbij. Er is veel extra gelezen, er zijn proefjes gedaan, workshops door de hele school en als afsluiting een theaterdag. We hebben een goede en leerzame tijd met elkaar gehad waarbij de kinderen zich voor 100% hebben ingezet. Goed gedaan! We willen alle vrijwilligers o.a. de activiteitencommissie bedanken voor alle hulp.
Vandaag bezoeken de leerlingen uit groep 7 en 8 de expositie ‘Routes of Liberation’ in Stadskanaal. Indrukwekkend en leerzaam om te persoonlijke verhalen rondom onze bevrijding zien en te lezen.

De bibliotheek op school
Donderdag 12 november is het zover. De eerste schoolbibliotheek van de gemeente Stadskanaal wordt bij ons op school geopend! Er is door verschillende mensen veel werk verzet: boeken uitzoeken, in het systeem kloppen, kasten verven enz. Hartelijk bedankt!
We nodigen iedereen van harte uit om bij de officiële opening aanwezig te zijn. Uitnodiging zit aan deze nieuwsbrief vast.

Op 5 oktober zijn de fietsen van de kinderen uit de bovenbouw gecontroleerd. Veel fietsen waren niet in orde vanwege het licht en een defecte stuurpennen. Wilt u de fiets van uw kind(eren) bij afkeuring controleren? Op die manier kunnen we ongelukken voorkomen.

Kind op maandag
Je gaat ergens naar toe, maar je weet niet precies waarheen.
Je weet ook niet hoe lang de reis zal duren en wat je allemaal zult meemaken.
Maar toch ga je.
Dat overkomt Abraham en Sara, in de verhalen die we deze weken met de kinderen lezen.
De verhalen van Abraham en Sara gaan over thema’s die ook voor kinderen een rol spelen. Over op weg gaan zonder dat je goed weet waar je naar toe gaat (vluchtelingen!). Over elkaar niet in de steek laten. Over luisteren naar een stem, over belofte en geduld. De kinderen onderzoeken in deze periode hoe zij zelf tegen dit soort thema’s aankijken.
Week 44 Ik laat je niet in de steek (Genesis 13:1-18; 14:1-17; 14:18-24)
Abram en zijn neef Lot wonen dicht bij elkaar. Maar omdat ze zo veel schapen hebben, is er niet genoeg ruimte voor hen beiden. Ze gaan uit elkaar: Lot gaat naar het Oosten. Toch betekent dat niet dat Abram en Lot nu niet meer bij elkaar horen. Als Lot in de problemen komt, komt Abram hem helpen.
Week 45 Wie zegt dat? (Genesis 15,16,17)
God belooft Abram een grote familie: zo groot als het aantal sterren in de nacht. Het is een mooie belofte, maar kan Abram het geloven? Als het lang duurt, verzinnen Saraï en Abram een plan: de slavin Hagar wordt de moeder van Abrams kind. Als Hagar zwanger is, vlucht ze voor haar meesteres Sarai. Maar een engel van de Heer vindt haar in de woestijn. God belooft Abram dat hij nog een kind zal krijgen. En hij geeft hem en Saraï een andere naam: voortaan heten ze Abraham en Sara.
Week 46 Dit kan echt niet (Genesis 18:1-15; 18:16-33; 19:1-29)
Sara krijgt een kind. Een oude vrouw die alsnog moeder wordt. Abraham praat met de Heer over Sodom: zou God onschuldige mensen straffen? In Sodom gebeuren verschrikkelijke dingen. Lot en zijn dochters worden gered.

Kinkhoest
Er gaat kinkhoest rond. In de bijlage kunt u meer informatie over kinkhoest lezen.

Groep 1/2
Wat hebben we een fijne Kinderboekenweek gehad. Tijdens dit thema hebben we heel veel raar maar ware dingen gedaan. Het hoogtepunt was wel de afsluiting die we samen met theater “zonder bla, bla” hebben voorbereid en uitgevoerd in de Drijscheer. De kinderen hebben goed hun best gedaan om bijna echte pinguïns, ijsberen en jagers te zijn.
De afgelopen week hebben we 2 nieuwe kinderen in onze groep begroet. Yshana, zij wordt in januari 4 jaar en komt dan in groep 0. Senna is in september 4 jaar geworden en zij is bij ons in groep 1 gekomen. Yshana en Senna van harte welkom bij ons op school!
Wat fijn dat we ook dit jaar een stagiaire bij ons in de groep hebben. Ze heet Alise Hoogendoorn, ze woont in Onstwedde en ze doet de opleiding helpende zorg en welzijn. Na de herfstvakantie gaan we werken over het thema; herfst. Natuurlijk gaan we dan ook een lampion maken. Allemaal een fijne herfstvakantie!

Groep 3 /4
Een geweldige voorstelling hebben we gehad afgelopen week. Met Annie hadden we een act ingestudeerd. Wij waren Vikingen, raar maar waar. Vorige week woensdag hadden we ook al een leuke dag. We bezochten allerlei workshops in school. De Kinderboekenweek was weer een succes. Ook hebben de kinderen van groep 7 en 8 ons voorgelezen. Jongens en meisjes nog bedankt daarvoor. Nu genieten van de herfstvakantie en na de vakantie is de wintertijd weer ingegaan. Niet vergeten hoor!
Rik en Nick houden maandag 26 okt. een spreekbeurt houden over haaien.
Op 2 oktober is Tessa aan de beurt, ze gaat het over honden hebben.

Groep 5/6
Wat een leuke Kinderboekweek hebben we samen gehad. Rare haren, proefjes, goochelen, natuurverschijnselen, uitvinden, robots, van alles kwam voorbij. De afsluiting was zeer geslaagd. Dikke pluim voor alle kinderen. Daarnaast zijn we hard blijven werken. Oefent u al een toe een klein momentje met de tafels in groep 5 en de klokken in groep 6? Na de herfstvakantie komt Dominique bij ons in groep 5. Dominique van harte welkom!

Groep 7
Wat gebeuren er een boel bijzondere dingen: een bezoek aan de tentoonstelling in Stadskanaal, een proefjesmiddag ‘Raar maar waar’, een theaterdag, voorlezen aan de jongste kinderen en workshops in de school. Na de herfstvakantie gaan we een rooster maken voor spreekbeurten. Misschien kunnen de kinderen alvast een over een leuk onderwerp nadenken.

Groep 8
Met taal zijn we druk bezig geweest met zinsontleding en het benoemen van woordsoorten.
Met rekenen hebben we veel geleerd over procenten, breuken, kommagetallen. Het voltooid deelwoord en de persoonsvorm en de daarbij behorende spellingsregels blijven lastig.
We kunnen terugkijken op een zeer geslaagde projectweek. We zijn de projectweek heel gezellig begonnen met allerlei workshops. Fantastisch om te zien hoe de ‘grote’ kinderen uit groep 8 de jongere kinderen begeleiden, complimenten jongens en meiden! Het voorlezen van groep 8 aan de groepen 3/4 en1/2 was ook een groot succes. De kinderen uit groep 8 hebben samen van de theaterdag een hele leuke, gezellige, leerzame dag gemaakt waarbij ze een prachtige robot-act ingestudeerd hebben. Bewonderende ouders en schoolgenoten, een tevreden Martin Forget van Theater zonder Blabla en een trotse juf in de zaal tot gevolg.
Nog even ter herinnering: Wilt u uw zoon/dochter iedere maandagochtend helpen herinneren aan het meenemen van de huiswerkmap? De kinderen krijgen dan hun nieuwe huiswerk en het oude huiswerk moet ingeleverd worden. Na de vakantie krijgen de kinderen ook een nieuw huiswerkblad mee; daarin worden het huiswerk en de toetsen in de periode vanaf de herfstvakantie tot de kerstvakantie genoteerd. De kinderen hebben afgelopen maandag geen huiswerk meegekregen dus zijn hoeven na de vakantie ook niets in te leveren.
Wij willen tot slot iedereen een hele fijne herfstvakantie wensen!

Van de activiteitencommissie
Dit jaar gaan we zelfgemaakte kerstkaarten verkopen. Meer informatie volgt z.s.m.

Tot de volgende nieuwsbrief van vrijdag 13 november

————————————————————-
Nieuwsbrief

Alteveer, 25-09-2015 nummer 89

Kalender
 5 oktober Veilig Verkeer Nederland groep 5 t/m 8
 oktober Routes of Liberation voor groep 7/8
 7 oktober Start Projectweek/Kinderboekenweken ‘Raar maar waar’
 dinsdag 13 oktober 14.30 uur afsluiting Projectweek/Kinderboekenweek in de Drijscheer. Iedereen is welkom!

Wat fijn om zoveel ouders/verzorgers op de jaarlijkse informatieavond te ontmoeten. Nieuw dit jaar was een informatieronde over de plaatsingswijzer. Een korte uitleg over de plaatsingswijzer kunt u nalezen op onze website www.dehochte.nl nieuwsbrieven 2015-2016.

We kijken terug op een mooie kerk en schooldienst. Het thema ‘Begrijp je mij?’ stond centraal. Luisteren wij echt naar de ander of zijn we in gedachten alweer met onze eigen zaken bezig?
De bloemengroet is naar de familie Kruiter gebracht. De vader van oud- leerlingen Harold en Janine, Beko Kruiter is heel ziek. Ook vanaf deze plaats willen we hen veel kracht en sterkte toewensen.
De collecte bracht € 292,- op. Een mooi bedrag dat naar Compassion gaat. Compassion is een stichting die kinderen in ontwikkelingslanden helpt.

Nu het elke week somberder wordt is o.a. goede fietsverlichting erg belangrijk. Op maandag 5 oktober komt VVN (Veilig Verkeer Nederland) bij ons op school om samen met de kinderen naar hun fiets te kijken. Wat is een veilige fiets, hoe ben ik zichtbaar in het verkeer staat onder andere centraal. Alle kinderen graag die ochtend de fiets meenemen.

Woensdag 7 oktober gaat onze projectweek, die we combineren met de Kinderboekenweek, van start.
Het thema van dit jaar is ‘Raar maar waar’.
Alle ouders, verzorgers, buren, opa’s en oma’s zijn van harte welkom om bij de afsluiting op dinsdag 13 oktober aanwezig te zijn. Het programma gaat om 14.30 uur beginnen in ‘De Drijscheer’ en zal tot 15.15 uur duren. Elke groep zal iets laten zien op het toneel.

In oktober is de expositie “Routes of Liberation” te zien in de bibliotheek in Stadskanaal. Voor het eerst is deze bijzondere expositie te zien in het Noorden van Nederland, over het verliezen, herwinnen en behouden van vrijheid. Speciale aandacht is er voor generaal Maczek, de Poolse Generaal die met zijn divisie o.a. Stadskanaal bevrijdde.
De groepen 7 en 8 gaan in oktober deze expositie bezoeken. We hebben hiervoor chauffeurs nodig. Datum en verder informatie volgt z.s.m.

Kind op maandag
Week 40: Wat zeg jij ervan?
Matteüs 9:32-34, 10:1-4, 10:5-15
Jezus geneest een man die niet kan praten. Dat is zo bijzonder, dat iedereen er wel wat over te zeggen heeft. Later stuurt Jezus zijn leerlingen eropuit om overal te gaan vertellen over God.
Week 41: Doe wat goed is
Matteüs 11:25-30, 12:1-8, 12:9-14
De leerlingen van Jezus plukken graan terwijl het sabbat is. En Jezus zelf maakt een zieke man beter op de sabbat, de dag van God. Dat mag helemaal niet! Of toch wel?

Groep 1/2
Ons eigen gemaakte boek ‘Een haan gaat op wereldreis’ is af. We hebben veel geteld en de cijfersymbolen geoefend. Ook hebben we veel nieuwe woorden geleerd. Ze hangen in de klas aan de muur.
Volgende week staat het thema ‘Raar maar waar’ centraal. We luisteren naar ‘rara’ verhalen, oefenen ware letters en leren nieuwe woorden.
We gaan onze eigen robot maken. Hiervoor hebben we kleine doosjes nodig. Wie heeft wat voor ons? Graag volgende week meegeven naar school.

Groep 3 /4
Fijn dat er zoveel ouders op de informatieavond zijn geweest. Vooral in groep 3 met de nieuwe Kim-versie van Veilig leren lezen is er wel het een en ander veranderd. We zijn bezig in kern 2. In de brief die bij het schriftje inzat kon u lezen welke letters geleerd zijn en welke letters in deze kern worden geleerd. Het extra lezen met vloeiend en vlot is ook van start gegaan in groep 4. 3x in de week oefenen een aantal kinderen na de pauze met juf Anniek 2x en een keer met juf Harmina.

Groep 5/6
wat fijn dat er gisteren zoveel ouders bij de informatieavond aanwezig waren. Was u verhinderd en hebt u toch vragen, kom dan gerust even langs.
Hoofdstuk 2 van rekenen is klaar en de toetsen zijn goed gemaakt. Ook voor de andere vakken zijn er mooie resultaten. Knap hoor! Groep 6 heeft 1 oktober de toets van geschiedenis. Op 9 oktober staat er een toets Natuur voor groep 5 en 6 gepland. Daarnaast zijn we in de klas druk bezig met de voorbereidingen van de Kinderboekenweek. We lezen leuke boeken en worden heel enthousiast van proefjes en goocheltrucs. Hoe werkt het? ‘Raar maar waar’.

Groep 7
De tijd vliegt. De zomer ligt achter ons en de herfst is begonnen. Op 17 september hebben we samen met groep 8 een mooi muzikaal intermezzo laten horen in de Kerk- en schooldienst. Het thema was “Begrijp je mij?” Soms kost het veel moeite om elkaar te begrijpen en soms gaat het vanzelf. Dit is iets waar we als ouders, leerkrachten en kinderen elke dag mee te maken hebben. Er zijn alweer een aantal toetsen achter de rug en onze ouders zijn weer helemaal op de hoogte van wat we zoal doen op school. In oktober (datum volgt) hebben we een uitje naar de Bibliotheek in Stadskanaal waar een expositie tentoongesteld is. Misschien heeft u zich wel eens afgevraagd als u over het Generaal Maczekplein in Stadskanaal reed, wie die generaal was. Waarom er een plein naar hem is vernoemd. De expositie “Routes of Liberation” geeft het antwoord. De afgelopen tijd waren er heel wat kinderen jarig in groep 7, tot januari is het rustig. Gelukkig zijn de juffen nog jarig op 1 en 16 oktober, dus er komt toch nog een feestje in de klas.

Groep 8
Wat fijn dat er zoveel ouders op de informatieavond zijn geweest.
Inmiddels hebben we blok 2 van rekenen afgesloten en zijn de toetsen van Aardrijkskunde, Geschiedenis, Biologie en Engels ook geweest. De kinderen doen goed hun best en leren ook steeds beter naar zichzelf te kijken: Heb ik goed geleerd? Heb ik, waar nodig, hulp gevraagd? Vaardigheden die ook belangrijk zijn op het voortgezet onderwijs.
Leuk om te zien is het enthousiasme waarmee veel kinderen op pad zijn gegaan om de Kinderpostzegels te verkopen. Het wordt vast een goed resultaat. Voor de komende weken staat o.a. de Kinderboekenweek ‘Raar maar waar’ op het programma. Op verschillende manieren gaan we daar aandacht aan besteden.

Tot de volgende nieuwsbrief van vrijdag 16 oktober

KINDERBOEKENWEEK 2015

Zeg weet je wat ik zoek? De Kinderboekenweek. Veel boeken bij elkaar. Vandaag is de aftrap.
Een heel mooi kinderboek. Is voor ons allemaal. De mooiste week van ’t jaar! Aan de slag met wetenschap.
Voor elk kind hier op school. Je leest een leuke strip Gezellig met elkaar. Met techniek en de natuur.
Van groep 1 en 2 of hoort een mooi verhaal Of met je mooiste boek De workshops staan al klaar,
en de rest doet ook mee. Mooi verhaal. heel alleen in een hoek. ’t Thema is “raar maar waar”

————————————————————————-
De plaatsingswijzer

Wat de meest geschikte brugklas is voor uw kind wordt enerzijds bepaald met een zogenaamde Plaatsingswijzer en anderzijds de Cito- eindscore.
In deze wijzer, zie www.plaatsingswijzer.nl , is beschreven op welke wijze leerlingen vanuit het basisonderwijs op het voortgezet onderwijs geplaatst worden.
Het Leerlingvolgsysteem van de basisschool is hierbij van belang(groep 6 t/m 8). Dit zijn de Citotoetsen die de kinderen maken en met u tijdens de oudergesprekken worden besproken.
U ziet dat vanaf groep 6, naast de Cito eindscore, de Citotoetsen voor rekenen, begrijpend lezen, spelling en technisch lezen bepalend zijn voor het advies, waarbij begrijpend lezen en rekenen het zwaarste wegen. Per onderwijsniveau zijn er 4 profielen waarop een leerling kan worden aangemeld. Dit heeft er mee te maken dat een leerling niet altijd voldoet aan de eisen, die nodig zijn voor het betreffende onderwijsniveau. De profielen staan beschreven op bovengenoemde website.
De eisen per onderwijsniveau gelden over het algemeen als volgt:
Niveau Leerlingvolgsysteem Cito eindscore
VWO I(+)of A(+) score 545 en hoger
Havo I/II of A,B score 538 en hoger
TL III of B,C score 533 en hoger
KBL IV of C,D score 528 en hoger
BBL IV V of D,E score 521 en hoger
De basisschool komt met behulp van bovenstaande informatie tot een adviesniveau. Vervolgens plaatst het voortgezet onderwijs de leerlingen in een klas die het beste bij dit vastgestelde niveau past. waarop ee

————————————————————————–
Alteveer, 04-09-2015 nummer 88

Kalender
 maandag 7 september schoolkring vergadering 20.00 uur
 dinsdag 8 september eerste les typen 15.15-16.00 uur
 dinsdag 8 september boerderij bezoek groep 7
 donderdag 10 september boerderij bezoek groep 8
 vrijdag 11 september boerderijbezoek groep 5/6
 donderdag 17 september 19.00 uur dienst Kerk en School in Onstwedde
 woensdag 23 september start Kinderpostzegels
 donderdag 24 september informatieavond

De eerste drie weken van het nieuwe schooljaar zitten er alweer op. Kim Peters heten we welkom in groep 3 en Rembrand Davelaar in groep 1. We wensen jullie een goede tijd toe bij ons op school.

In september vindt een tweetal activiteiten plaats. De startdienst (kerkdienst samen met basisschool De Rank) in Onstwedde op 17 september en de informatieavond op 24 september.
Op de informatieavond zullen de leerkrachten informatie geven over de werkwijze in hun groep. Ook is er de mogelijkheid om informatie te krijgen over de plaatsingswijzer.
In de bijlage kunt u meer informatie en het opgavestrookje vinden. Graag uiterlijk vrijdag 11 september inleveren.

Als school doen we ook dit jaar weer mee met ‘De boer op Noord’. Met hoofd, hart en handen is het motto van Stichting De Boer op Noord. De leerlingen maken kennis met de dieren, het landschap en de werkzaamheden die nodig zijn om een boerderij te runnen en de producten te kunnen leveren. Het programma sluiten aan bij de kerndoelen van het basisonderwijs.
De onderbouw bezoekt melkveebedrijf Baelde in Stadskanaal en de bovenbouw akkerbouwbedrijf De Oosterplaats in Muntendam.

Schoolontwikkeling midden en eindopbrengsten
Zoals bekend worden in alle groepen twee jaarlijks verschillende toetsen van Cito afgenomen. De uitslagen worden met u als ouders/verzorgers besproken en zijn terug te vinden in het rapport. Op schoolniveau analyseren we de resultaten en dat kan leiden tot een actiepunten. We zien op onze school dat de woordenschat, het technisch en begrijpend lezen achter blijft ten opzichte van onze rekenresultaten. Met rekenen scoren we al jaren boven het landelijk gemiddelde en dat is met woordenschat en begrijpend lezen niet het geval. Daarom is dit een actiepunt in het schoolplan 2015-2019.
Als team krijgen we begeleiding van Bureau Meesterschap mbt de woordenschat en het (begrijpend) lezen.
Hieraan gekoppeld is het project De bibliotheek op school. Bij dit project werken de school en de bibliotheek structureel- en opbrengstgericht samen aan betere lees-, taal-, informatie- en mediavaardigheden van leerlingen.
Op school krijgen we onze eigen bibliotheek met een bijbehorend zoeksysteem voor de kinderen. De bibliotheekmoeders en oma kloppen op dit moment alle boeken in het zoeksysteem en de bibliotheek heeft er voor gezorgd dat we een goede collectie (informatieve) boeken in ons bezit hebben. Ook wordt er hard gewerkt aan de inrichting.
De feestelijke opening voor de leerlingen, met voor iedere leerling een verrassing, staat op 12 november gepland. Wethouder Hamster zal de bieb, de eerste schoolbieb van de gemeente Stadskanaal, officieel openen.

Huiswerk
Vanaf volgende week komt het huiswerkuur te vervallen. Voor meer informatie wb het huiswerk zie bijlage.

Regels op het plein
Voor de veiligheid van alle kinderen hebben we de volgende afspraak gemaakt. Spacescooters mogen alleen in de pauze van 10.00-10.15 uur op het plein worden gebruikt.

Kalender
Er zijn nog enkele jaarkalenders (met o.a. de verjaardagen van de kinderen) die u kunt kopen voor vijf euro.

Luizen
Ze zijn weer aanwezig. Wilt u uw kind blijven controleren?

Giga kids typen
De komende weken vindt er op dinsdagmiddag een cursus typen plaats voor de kinderen va groep 6. De cursus wordt gegeven door Heleen Tichelaar. (www.rtpraktijksts.nl)
Mocht u informatie willen dan kunt u contact met haar opnemen. Wellicht kunnen we later dit jaar een tweede groep opstarten.

Kind op maandag
Week 37: Thema: Een nieuw begin Genesis 6,7,8 Het gaat niet goed op de aarde, de mensen maken ruzie met elkaar. God wil opnieuw beginnen. Hij laat Noach een boot bouwen. Samen met de dieren gaan Noach en zijn familie aan boord van de ark: met hen maakt God een nieuw begin.
Week 38: Thema: Begrijp je mij? Genesis 11:1-9, Jesaja 2:1-5, Ezechiël 34:11-16 In groep 1-2 en 3-4 lezen we over de toren van Babel. Naar aanleiding daarvan onderzoeken we het thema begrijpen en niet-begrijpen. In groep 5-8 lezen we meer Bijbelverhalen die daarover gaan. In het verhaal over Babel begrijpen mensen elkaar niet meer, maar profeten blijven hopen dat mensen elkaar terug zullen vinden. Daar zal God bij helpen.
Week 39: Thema: Kom, kijk! Matteüs 9:9-13, 9:18-26, 9:27-31 Jezus roept de tollenaar Matteüs om met hem mee te gaan. In het verhaal over Jaïrus is het juist andersom: Hij roept Jezus om met hem mee te gaan. Er gebeuren dingen die niemand had verwacht.

Groep 1/2
Spannend hoor…..weer naar school. Zo langzamerhand zijn we weer gewend en heeft iedereen zijn plekje gevonden. In de afgelopen week bezochten we de boerderij. Dat was leuk en leerzaam. We willen alle ouders die hebben gereden hartelijk bedanken! De afgelopen weken werkten we over vissen. We hebben veel nieuwe woorden geleerd zoals schubben, kieuwen en zuurstof.
Vanaf volgend week gaan we ons eigen boek maken het zg Haneboek. Heel vroeg in de morgen kraait de haan. De wereld ziet er fris en nieuw uit en de haan besluit op wereldreis te gaan. Onderweg komt hij allerlei dieren tegen. Het tellen staat hierbij centraal.

Groep 3 /4
De kinderen van groep 3 hebben het eerste werkboekje al mee naar huis genomen. Daarin staan de letters die ze al geleerd hebben. Ze kunnen ook al korte woordjes lezen. Heel knap! Voor iedereen was het wel weer wennen.
Ook groep 4 moet weer even in het ritme komen, al zijn die al wat beter gewend aan het werken in de groep. De kinderen van groep 3/4 gaan op DINSDAGMIDDAG en VRIJDAGMORGEN naar gym. Ze moeten hiervoor hun gym kleren mee naar school nemen. Op maandag en dinsdag komt juf Anniek ons helpen in de klas. Zij volgt de opleiding voor onderwijsassistent. Ook onze muziek juf is afgelopen woensdag geweest. Ze kennen nu een liedje over de zeppelin.

Groep 5/6
Na de vakantie zijn we in een nieuwe combinatie groep 5/6 begonnen. Met een nieuwe juf en nieuwe meubels. Ondertussen zitten we lekker in het ritme en is zelfs het eerste hoofdstuk van rekenen al uit. Ook taal en spelling gaat goed. Voor groep 5 zijn er nieuwe vakken en dat is leuk, maar ook best even wennen. Samen kunnen we echter hard werken. Het gaat een fijn en eerzaam jaar worden. De toetsen zijn in het vervolg terug te vinden op het huiswerkblad in de map van uw kind. Ook onze groep bezoekt akkerbouwbedrijf ‘De Kloosterplaats’. Wilt u even het stukje voor groep 7 lezen voor de praktische tips?

Groep 7
Het is alsof we al heel lang gelden vakantie hebben gehad. Wat is er al weer veel gebeurd. Natuurlijk denken we aan al de verjaardagen die we hebben gevierd, aan het feestweekend in Alteveer, de leuke vakantieherinneringen, het zwemmen en aan de goede start die we met elkaar gemaakt hebben in groep 7. We zetten met elkaar de schouders er onder, de eerste rekentoets is al gemaakt. Aan sommige vakken hoed je niet meer te wennen, aan andere wel, zoals Engels. En zo zal er nog wel meer nieuws voorbij komen. Op de informatieavond vertellen wij u er meer over.
Dinsdagmorgen 8 september gaan we op bezoek bij het akkerbouwbedrijf ‘De Kloosterplaats’ in Muntendam. We vertrekken om 8.45 uur en zijn voor de middag weer. We nemen gewoon onze ‘pauzetas’ mee. Het is handig om oude kleding en laarzen aan te doen. Fijn dat er weer ouders met ons mee willen, bedankt! We gaan er een fijn en leerzaam jaar van maken.

Groep 8
Een nieuw schooljaar is begonnen. We gaan alweer drie weken naar school en de vakantie lijkt alweer lang geleden. Dit jaar groep 8, een leuk en spannend laatste jaar op de basisschool.
Zo onderweg naar het voortgezet onderwijs gaan wij dit schooljaar hard aan het werk om alle leerstof onder de knie te krijgen natuurlijk maar daarnaast ook werken aan de eigen verantwoordelijkheid, de zelfstandigheid en het kritisch leren zijn op eigen werk. ‘Je moet het uiteindelijk zelf doen!’ horen we regelmatig in de klas.
Wij zijn in groep 8 begonnen met het maken van onze eigen datamuur. We begonnen met het bedenken van een missie voor dit schooljaar. Eén daarvan willen we alvast laten horen: ‘Groep 8 gaat er dit jaar vol tegenaan……met hard werken, veel leren en altijd voor elkaar klaar staan!’ Met zo’n prachtige missie wordt het vast een heel fijn en leerzaam schooljaar!
Verder is op de datamuur te zien wat wij als groep 8 dit jaar willen bereiken. We hebben samen doelen bedacht die we willen behalen voor de herfstvakantie.
Zo willen we met rekenen van kommagetallen breuken kunnen maken en andersom. We willen ook kunnen delen en vermenigvuldigen met breuken en kommagetallen.
Met spelling willen we voltooid deelwoorden goed kunnen schrijven en ’t kofschip goed toe kunnen passen.
Met taal willen we zinnen goed kunnen ontleden. Het valt nog niet mee om in een zin zowel de persoonsvorm, het onderwerp, het gezegde, het lijdend voorwerp én het meewerkend voorwerp te benoemen. Maar het gaat ons lukken!
Onze school neemt deel aan het project ‘de boer op’ en daarom mogen wij donderdag 10 september een bezoekje brengen aan de boerderij in Muntendam. We vertrekken om 8.45 uur en zijn voor 12.00 uur weer terug op school. De kinderen moeten wel even iets te drinken en te eten meenemen voor de pauze rond 10 uur.
Wat fijn dat we zo snel voldoende ouders hebben gevonden die willen rijden, alvast bedankt! Het belooft een hele leuke ochtend te worden.

Tot de volgende nieuwsbrief van vrijdag 25 september

Alteveer, september 2015

Algemeen:
Wij kiezen ervoor om binnen onze school leerlingen huiswerk mee te geven. Op deze manier willen we de overstap tussen basisonderwijs en voortgezet onderwijs kleiner maken. Huiswerk bevordert de zelfstandigheid ten opzichte van verantwoordelijkheid en plannen.

Huiswerk:
Onder huiswerk verstaan we klassikaal werk dat vanuit de school meegegeven wordt en waarvan verwacht wordt dat het door alle kinderen thuis gemaakt of geoefend wordt. Het huiswerk wordt ook weer mee naar school genomen.
Wij zien huiswerk niet als een doel of vervanging van het leren op school. Het is een manier om leerlingen de gelegenheid te geven hun kennis en vaardigheden te verfijnen en uit te breiden. Het huiswerk dat wij meegeven is leerstof die leerlingen al beheersen. In principe moeten ze het werk zonder hulp van ouders kunnen maken. Wij verwachten dat alle leerlingen het huiswerk voor de afgesproken datum maken en/of leren. Voor het huiswerk krijgen leerlingen in de klas duidelijke instructies.

Huiswerkmap:
Vanaf groep 5 wordt gewerkt met een huiswerkmap. Iedere leerling neemt zelf een map met 4-ringen mee. De huiswerkmappen worden voorzien van tabbladen met de nummers 1-10. De huiswerkmap wordt iedere maandag meegenomen naar school. Het huiswerk wordt in blokken (van vakantie tot vakantie) vooruit gepland en in een overzicht op een huiswerkblad genoteerd. Dit huiswerkblad wordt achter tabblad 1 in de huiswerkmap gedaan.

Huiswerk en ouders:
De leerlingen krijgen duidelijke instructies bij het opgegeven huiswerk. Wij verwachten van ouders dat ze begrip en belangstelling tonen betreft het huiswerk van hun kinderen. Wanneer een kind merkt dat ouders huiswerk belangrijk vinden en er aandacht aan besteden heeft dat een positieve uitwerking op de houding van het kind ten opzichte van het huiswerk.
We verwachten dat ouders zorgdragen voor het volgende:
• Voldoende tijd voor het huiswerk
• Samen plannen van het huiswerk
• Geschikte vaste plaats kiezen waar huiswerk gemaakt en/of geleerd wordt.
• Aanmoedigen en motiveren zonder te veel te hoeven helpen

Huiswerkbegeleiding:
Wij organiseren iedere vrijdagochtend van 8.30 uur tot 8.45 uur een begeleidingsmoment voor het huiswerk. Leerlingen kunnen van deze mogelijkheid gebruik maken om vragen te stellen en hulp te krijgen bij hun huiswerk.

Opbouw huiswerk:
De volgende afspraken betreft de opbouw van huiswerk zijn gemaakt:

Huiswerk in groep 5:
• Tab 2 – Aardrijkskunde: samenvatting per hoofdstuk
• Tab 3 – Geschiedenis: samenvatting + vragen en antwoorden per hoofdstuk
• Tab 4 – Biologie: samenvattingen per 4 hoofdstukken.
• Tab 5 – Na de voorjaarsvakantie Topografie Nederland.

Huiswerk in groep 6:
• Aardrijkskunde: samenvatting per blok
• Topografie
• Geschiedenis: samenvatting + vragen en antwoorden per hoofdstuk
• Biologie: samenvattingen per 4 hoofdstukken.
• Rekenen: 1 pagina (enkelzijdig) per week.
• Taal: 1 pagina (enkelzijdig) oefenblad methode per week.

Huiswerk in de groepen 7 en 8:
• Aardrijkskunde: samenvatting per blok
• Topografie
• Geschiedenis: samenvatting + vragen en antwoorden per hoofdstuk
• Biologie: samenvattingen per 4 hoofdstukken.
• Rekenen: 1 pagina (dubbelzijdig) per week.
• Taal: 1 pagina (dubbelzijdig) oefenblad methode per week.
• Engels: Taalregels en woordenlijst per hoofdstuk

Huiswerk zaakvakken:
Huiswerk van de zaakvakken (aardrijkskunde, geschiedenis en biologie) wordt minimaal een week vooraf aan de toets meegegeven zodat leerlingen voldoende tijd hebben om het huiswerk te oefenen en te leren.

Huiswerk vergeten:
Wanneer een leerling het huiswerk vergeet wordt er eerst een waarschuwing gegeven. Vergeet de leerling daarna het huiswerk nog een keer dan maakt de leerkracht een keuze uit de volgende maatregelen:
• Het huiswerk na schooltijd ophalen van thuis.
• Het huiswerk na schooltijd op school maken.
• Maken van een vervangende opdracht.
In geval van ziekte wordt er een uitzondering gemaakt op deze afspraken.
Wanneer een leerling het huiswerk herhaaldelijk niet of niet goed maakt of leert nemen leerkrachten contact op met ouders om ze in kennis te stellen en samen naar oplossingen te zoeken.

Alle nieuws- en informatiebrieven van het Sschooljaar 2015-2016 staan hierboven.
————————————————————-
Hieronder kunt u alle archief nieuwsbrieven lezen:

Alteveer, 12-5-2015 nummer 87

Kalender
 16 juni studiemiddag kinderen vrij
 16 t/m 19 juni avondvierdaagse Stadskanaal
 19 juni Go sports groep 7/8
 23 juni ledenvergadering Perspectief
 25 juni oudergesprekken
 woensdag 1 juli schoolschoonmaak
 2 juli afscheid groep 8

De laatste nieuwsbrief van het schoolseizoen. De uitslag van de Cito-eindtoets is binnen. Onze score is 537,7 een score die ruim boven het landelijk gemiddelde ligt.
In de groepen 1 t/m 7 zijn ook alle citotoetsen afgerond. De uitslagen worden tijden de oudergesprekken met u besproken.

In de afgelopen week heeft iedere leerling een inlogcode voor de schoolfoto’s gekregen. U heeft nog een paar dagen de tijd om gebruik te maken van de actie voor de gratis groepsfoto.

Fijn dat zoveel mensen komen helpen tijdens de jaarlijkse schoonmaak- en klusavond. We starten woensdag 1 juli om 18.00 uur. We kunnen nog meer hulp gebruiken!
Na de vakantie wordt de midden- en bovenbouw voorzien van nieuw meubilair. Onze oude meubels gaan naar een school in Roemenië.

Programma afsluiting schooljaar dinsdag 2 juli. Thema Talent

8.30 uur Verzamelen in de klassen
8.45 uur Zoek de vossen
10.45 uur We zwaaien groep 8 uit in de kleuterklas. Ouders van groep 8 mogen hierbij aanwezig zijn.
12.00-13.15 uur Pauze (thuis eten of naar de overblijf)
13.15-15.15 uur Programma in de eigen klas.

18.00 uur Afscheidsavond groep 8 in de Drijscheer. Thema “G8GT”. Iedereen is welkom om hierbij aanwezig te zijn.

De leerlingen mogen die dag verkleed als hun idool op school komen. Vanwege het zoekspel is goed schoeisel belangrijk.

Kind op maandag:
Week 26 Kan dit? (2 Koningen 4)
De profeet Elisa belooft een vrouw dat ze een kind zal krijgen. Ze kan het bijna niet geloven, maar het gebeurt echt.
Week 27 Wat dan wel? (2 Koningen 4,5,6)
Elisa en de andere profeten zijn aan het eten, maar het smaakt bitter. Een handvol meel maakt een wereld van verschil. Later komt de zieke krijgsheer Naäman naar Elisa toe. Hij wil dat Elisa hem geneest, maar op welke manier?

Groep 0/1&2
Het thema indianen staat centraal. We leren nieuwe woorden zoals hoofdtooi, tipi, veren. Groep 2 oefent het schrijven van de cijfersymbolen en enkele woorden. We heten Kim Peters van harte welkom in groep 2. Na de vakantie komt ze bij ons in groep 3 maar ze is nu al een paar keer wezen wennen.
We hebben allemaal een verrassing voor onze papa gemaakt die we volgende week thuis onder ons bed gaan verstoppen.
De kinderen uit groep 2 zijn al een paar keer wezen wennen bij juf Harmina.

Groep 3/4
De laatste nieuwsbrief voor de vakantie! Bijna vakantie betekent niet dat er minder gewerkt wordt. Het einde van de verschillende boekjes komt wel in zicht. Volgende week beginnen we met de laatste kern van Veilig leren lezen. Ook met rekenen beginnen we aan het laatste blok. In groep 4 beginnen we aan het laatste thema van taal. Nog even doorzetten dus. Van juf Henriëtte krijgen de kinderen een vakantie leesbingo mee. Want ook al hebben ze vakantie, van lezen moet je geen vakantie nemen. BLIJVEN LEZEN dus, ook in de vakantie!
De volgende spreekbeurten staan nog gepland: 14 juni…Jenny, 22 juni…Tamara en Daniëlle en 29 juni Willeke en Patrick.

Groep 5/6
De Cito toetsen zijn alweer een poosje achter de rug. Twee weken waarin de kinderen alles op alles hebben gezet om te laten zien wat ze kunnen. Voor de juffen en meester is het nu zaak om alle toetsgegevens op een rijtje te zetten en er weer nieuwe plannen mee te maken voor het volgend schooljaar.
We gaan alweer de laatste drie weken van het schooljaar in! Met rekenen werken we momenteel in het laatste blok en met taal doen we dat vanaf volgende week.
In beide groepen krijgen we nog enkele toetsen. Hier komen ze op een rijtje: Op maandag 15 juni heeft groep 5 een toets van geschiedenis H5 en op maandag 22 juni hebben groep 5 en 6 een toets van aardrijkskunde H7. De verschillende samenvattingen zitten in de map.

Groep 7
De Citotoetsen zijn achter de rug. Nog de laatste loodjes. Na een stormachtige week, waarin we nog eens goed hebben gekeken wat de afspraken zijn, pakken we de draad weer op. We hoeven ons nog niet te vervelen. Behalve dat we nog druk zijn met de schoolse zaken, gaan veel kinderen volgende week de avondvierdaagse lopen. Veel succes!
Een ander sportief evenement vindt plaats. Volgende week vrijdag gaan we naar Go Sports in Stadskanaal. De kinderen komen die dag in sportkleding op school met in hun tas een lunchpakket en voldoende drinken. Kom op jongelui, schouders recht en ….d’r veur!
Groep 8
De laatste nieuwsbrief van dit schooljaar, wat is de tijd omgevlogen. Vorige week hebben we een fantastisch kamp met elkaar gehad. We hebben geklommen in het klimpark, letterboxen op de fiets en gezwommen in het Iberenplas in Grolloo. Donderdagavond zat de bonte avond helemaal vol met leuke acts van de kinderen en juffen én kregen we gezelschap van de andere juffen. Met lekkernijen, zoals slagroomsoesjes, chips, snoep en chocolade hebben we ons prima vermaakt. Vrijdag mochten we met elkaar de verjaardag van Martijn vieren en dat is echt speciaal op kamp.
Aanstaande vrijdag 19 juni mogen de groepen 7 en 8 naar Go Sports. We willen de ouders die zich hebben opgegeven om te rijden, vragen om 09.30 uur bij school te zijn en om 15.15 uur bij het Geert Teis in Stadskanaal. Graag een lunchpakketje en voldoende drinken meenemen en sportief gekleed.
De voorbereidingen voor de eindafsluiting is in volle gang en daarbij zet de vader van Floris Vos zich heel erg in, heel erg bedankt hiervoor! De eindafsluiting “G8GT” is op donderdagavond 2 juli om 18.00 uur in De Drijscheer, iedereen is van harte welkom om te komen! Het programma van die dag staat eerder vermeld in de dezelfde nieuwsbrief. De kinderen van groep 8 zijn na de afsluiting in het kleuterlokaal (rond 11.00 uur) vrij.
Nog een aantal belangrijke mededelingen: Maandag 15 juni is het theorie examen van EHBO en donderdag 18 juni de toets van geschiedenis. Maandag 22 juni is ’s morgens het praktijkexamen van EHBO en ’s middags de laatste toets van Engels, unit 6.
Donderdag 25 juni zijn geen 10 minutengesprekken voor groep 8. De laatste spreekbeurten zijn op dinsdag 16 juni Emma, Martijn en Evelyn op woensdag 17 juni en Rik op donderdag 18 juni. Tot ziens tijdens de laatste schooldag!

Tot de volgende nieuwsbrief van 4 september

—————————————————————————–
Alteveer, 22-5-2015 nummer 86

Kalender
 maandag 25 mei vrij i.v.m. tweede Pinksterdag
 woensdag 27 mei luizencontrole
 dinsdag 2 juni BOTTS groep 8
 3 t/m 5 juni kamp groep 8
 9 &16 juni studiemiddag kinderen vrij
 16 t/m 19 juni avondvierdaagse Stadskanaal
 19 juni Go sports groep 7/8
 23 juni ledenvergadering Perspectief
 25 juni oudergesprekken
 woensdag 1 juli schoolschoonmaak

Gisteren hebben we de projectweek ’t Knoal afgesloten. Verschillende leerlingen bezochten tijdens de projectweek het Streek Historisch Centrum, het Veenkoloniaal Museum, de Watertoren en de kunstroute werd gelopen. Alle (groot) ouders die hebben gereden willen we hartelijk bedanken!
Afgelopen donderdagmiddag verzorgde de Onstwedder Gaar’v workshops voor de kinderen. Allerlei oude ambachten, zoals vlegel dorsen en spinnen, kwamen aan bod.

Tijdens de centrale afsluiting voor ouders en andere belangstellenden was er van alles te zien en te beleven:
In groep 7 werd er een soundscape ‘van aardappel tot zetmeel’ gemaakt en ten gehore gebracht. In groep 5/6 werd het speciaal geschreven projectlied, met het bijbehorende filmpje, getoond. In alle groepen werden kunstwerken van de kinderen tentoongesteld. Al met al een zeer geslaagd leerzaam project. Foto’s staan op onze website www.dehochte.nl

De afgelopen week maakte foto Koch klassen- en individuele foto’s. Over ongeveer 2 weken krijgt u een informatiepakketje met oa een inlogcode. Daarmee kunt u de foto’s op de computer bekijken en eventueel bestellen.

En zo stomen we richting het einde van het schooljaar. Vanaf volgende week maken de leerlingen
uit groep 1 t/m 7 alle E(eind)toetsen.
De Cito eindtoets van groep 8 is voor de meeste leerlingen binnengekomen. Vanwege ziekte in de groep hebben we nog geen groepsgemiddelde. De kinderen hebben in ieder geval goed hun best gedaan.

Aan deze nieuwsbrief zit een enquête vast. Als team vinden we het erg belangrijk om te weten wat u van onze school vindt. Wilt u de enquête invullen en uiterlijk dinsdag 2 juni weer inleveren. In de hoofdingang staat een brievenbus.
De leerlingen, vanaf groep 5, hebben in ParnasSys (ons digitale administratie- en volgsysteem) een leerlingenquête ingevuld. Ze kregen verschillende vragen en konden kiezen uit: 1. klopt niet, 2. klopt een beetje, 3. klopt redelijk, 4. klopt helemaal.
We vinden het als team heel fijn dat we de volgende uitslag kregen (cijfer 1 is het laagst, cijfer 4 is het hoogst):
– Leefklimaat in de groep cijfer 3,4
(kinderen hebben het naar hun zin in de groep, de leerkracht kan goed orde houden, leerkracht begrijpt hoe kinderen zich voelen)
– Leerklimaat in de groep cijfer 3,6
(Leerkracht helpt kinderen vol te houden als ze iets moeilijk vinden, leerkracht praat met kinderen over hoe ze hun werk nog beter kunnen doen)
– Instructie cijfer 3,5
(Leerkracht legt nieuwe dingen duidelijk uit, legt uit waarom kinderen iets moeten leren)
– Afstemming cijfer 3,4
(Leerkrachten geven goed uitleg, geven extra uitleg)
– Leerstofaanbod cijfer 3,2
(Kinderen krijgen veel lessen die ze leuk vinden, kinderen laten we nadenken over verschillen tussen mensen en landen in de wereld)
– Leefklimaat op school cijfer 3,5
(kinderen voelen zich veilig, leerkrachten helpen als er iets naars gebeurt, kinderen vinden het fijn op het plein, leerkrachten letten goed op dat men zich aan de regels houdt)
– Aanvaarding cijfer 3,5
(kinderen hebben vrienden, durven iets te vragen in de groep, kinderen doen aardig tegen elkaar en helpen elkaar)
– Huisvesting cijfer 3,5
(Kinderen vinden het lokaal en de school gezellig)
– Presentatie cijfer 3,8
(kinderen vinden het fijn dat ze op deze school zitten)
– Resultaten cijfer 3,9
(kinderen vinden dat ze veel leren op school)
We vinden het fijn dat onze missie ‘met de Höchte op de hoogte’, wat verwoord staat in het schoolplan 2015-2019, ook door de leerlingen wordt ervaren.

De avondvierdaagse in Stadskanaal staat 16 t/m 19 juni gepland. Kinderen kunnen zich opgeven middels de bijlage van de activiteitencommissie.
Oproep: we missen een aantal nieuwe schoolshirts, graag z.s.m. weer inleveren. Na een activiteiten moeten de shirts ongewassen ingeleverd worden. De bedrukking van de shirts laat namelijk los na het wassen met o.a. wasverzachter en bepaalde wasmiddelen. Hilda Wubs wast voor ons alle schoolshirts. Vanaf deze plaats willen we haar daarvoor bedanken!
Als team willen we ook weer een beroeps doen op alle ouders/verzorgers: woensdag 1 juli willen we de school weer opknappen en schoonmaken. Graag opgeven d.m.v. het briefje in de bijlagen.

Kind op maandag:
Week 22 Houdt het op? (1 Koningen 12-16, 17)
Het gaat niet goed met het land Israël: Er zijn verschillende koningen geweest die het allemaal niet goed deden. Maar het ergst van allemaal is koning Achab. Als hij op de troon zit, komt de profeet Elia bij hem. Elia laat de koning weten dat het zo niet langer kan. Hij zal laten zien dat de koning moet luisteren naar de Heer.
Week 23
week 23 Water en vuur (1 Koningen 18)
De Israëlieten weten niet in wie ze moeten geloven: de god Baäl of de Heer. Elia roept alle mensen samen op de berg Karmel. Als de Baälspriesters bidden om vuur op hun altaar, gebeurt er niks. Maar als Elia de Heer aanroept, ziet iedereen wie de ware God is.
Week 24
Uitgeblust? (1 Koningen 19)
Alle mensen hebben kunnen zien dat de Heer God is, zelfs koning Achab. Maar koningin Izebel is boos, zij wil Elia weg hebben. De profeet vlucht naar de woestijn. Daar gaat hij uitgeput onder een struik zitten, hij denkt dat het voorbij is. Maar het is niet voorbij, want God is er ook nog! Elia wordt naar de Horeb gestuurd om de Heer te ontmoeten. Later wijst hij Elisa aan als zijn opvolger.

Groep 0/1&2
Een hartelijk welkom voor Britt Nieboer. Zij wordt 24 mei 4 jaar. Hartelijk gefeliciteerd en welkom bij ons op school. Ook een felicitatie voor familie Davelaar. Welmoed en Rembrand kregen in de meivakantie een zusje Hadewijch. We hebben haar al in de klas bewonderd. Nogmaals van harte gefeliciteerd en veel geluk! Het project ’t Knoal is afgesloten. Wat hebben we veel geleerd. Na de Pinksterdagen maken de kinderen uit groep 1 en 2 Cito toetsen voor taal en rekenen. Tijdens de oudergesprekken bespreken we oa de uitslagen en krijgt u het rapport van uw kind mee.

Groep 3/4
De afgelopen week stond in het teken van het project. We hebben veel geleerd over vroeger. Mooi om te zien hoe enthousiast de kinderen waren! De klas stond helemaal vol met prachtige oude spullen van vroeger. Een oude pick-up, een permanentapparaat, oud fototoestel, liedboek, leesplankje, foto’s enz.
Maandag 1 juni hebben we weer 2 spreekbeurten; Sandra en Rachél over paarden en Wilko en Milan Brouwer over computerspelletjes.
Volgende week gaan we beginnen met de laatste CITO-toetsen van dit schooljaar. Het zou fijn zijn als de kinderen dan uitgerust op school komen. Maar eerst gaan we genieten van een lekker lang Pinksterweekend!

Groep 5/6
Na twee heerlijke vakantieweken zijn groep 5 en 6 fanatiek verder gegaan met het project “250/400”. De kinderen hebben veel geleerd over de geschiedenis van de omgeving en hebben hard gewerkt aan de expositie van donderdagavond.
Daarnaast hebben we ook met de “gewone” vakken de draad weer opgepakt.
Volgende week starten de Cito’s weer, de zogenaamde “E-toetsen” staan dan twee weken op het programma. Hierin laten de kinderen zien wat ze dit jaar geleerd hebben. Heel veel succes iedereen!!
Een aantal toetsen staat gepland voor de komende tijd: Op dinsdag 2 juni heeft groep 5 een toets van het laatste blok van geschiedenis. Dinsdag wordt de samenvatting hiervoor in de les bij Juf Harmina uitgedeeld. Maandag 8 juni heeft groep 5 topotoets van de provincies en hoofdsteden van Nederland (gemixt) en heeft groep 6 een toets van topotoets 6.7 (Limburg en omstreken)

Groep 7
Na twee weken vakantie stond er nog een leuke week op het programma. We zijn verder gegaan met het project 250/400 Stadskanaal. Maandagmiddag hebben we de indrukwekkende voorstelling “Het andere achterhuis” bezocht. Nu begrijpen we een beetje beter wat de mensen in het verzet en wat de Joden in de oorlog hebben meegemaakt.
Dinsdagmiddag zijn veel kinderen op stap geweest in het kader van de Projectweek. Kinderen hadden zelf een afspraak gemaakt met een instelling, moesten zelf voor vervoer zorgen en zijn op deze manier veel meer te weten gekomen over het onderwerp dat ze hadden gekozen. O.a. de Star, het Philipsmuseum, de watertoren, het SHC en de sluis zijn met een bezoekje vereerd. Ook heeft een groepje de Kunstroute gelopen in Stadskanaal. Dit alles was gisteren te bewonderen op de tentoonstelling. Leuk om op deze manier met het erfgoed van onze directe omgeving bezig te zijn. We hebben veel geleerd over de streekgeschiedenis en over de tijd van het veen (best veel armoede) naar de bloeitijd van Stadskanaal en omgeving met Philips, Avebe en in 1913 was in Gasselternijveen de vierde grootste haven van Europa, waar ze zelfs zeeschepen bouwden.
Het einde van het schooljaar nadert en de maand juni is een belangrijke. Het staat in het teken van de Cito-toetsen. We hopen dat de kinderen de laatste weken uitgerust op school komen

Groep 8
Afgelopen maandag hebben we de musical “Een ander achterhuis” bezocht in Odoorn. Ontzettend fijn dat we kosteloos deze prachtige musical mochten bezoeken. Ouders die meegereden hebben, bedankt!
We zijn deze week druk bezig geweest met het afronden van het project. Verschillende thema’s zijn aan bod gekomen: de werking van sluizen, turf, de Snikke, Philips, Avebe, de kunstroute in Stadskanaal, de watertoren en Geert Teis. De werkstukken heeft u gisteren kunnen bewonderen.
Afgelopen week zijn de Citogegevens eindtoets ontvangen en zijn de enveloppen meegegaan naar huis, een pluim voor groep 8! Donderdag 28 mei kan op verzoek een gesprek aangevraagd worden naar aanleiding van de Cito of het plaatsingsadvies. Donderdag 25 juni zijn geen 10 minutengesprekken voor groep 8.
Nog even wachten en dan vindt het kamp eindelijk plaats op 3,4, en 5 juni in Grolloo, we gaan op de fiets. Woensdag 27 mei gaat een brief met informatie mee naar huis.
Donderdag 2 juli is de eindafsluiting van groep 8 in De Drijscheer. U bent vanaf 18.00 uur van harte uitgenodigd om te komen kijken. Dit jaar zal de eindafsluiting niet alléén voor ouders zijn, maar zullen we met iedereen die wil komen kijken dit feest gaan vieren, meer informatie volgt.
Nog een aantal mededelingen om te noteren tot aan de zomervakantie: Maandag 1 juni toets aardrijkskunde, hoofdstuk 8. Vrijdag 12 juni is de toets van biologie (les 17 t/m 20), donderdag 18 juni is de toets van geschiedenis, blok 6 en tot slot is maandag 22 juni de toets van Engels, unit 6.
De spreekbeurten: Michael 26 maart, Floris en Fleur op 27 mei, Rik op dinsdag 9 juni. Fiona op 10 juni, Emma 16 juni, Martijn en Evelyn op 17 juni.
Dinsdag 2 juni gaan we in kader van BOTSS (week van de techniek) met elkaar op pad om bedrijven en het Noorderpoort College in Stadskanaal te bezoeken, vervoer is geregeld. We zijn tegen 15.45 uur weer op school. Vrijdag 19 juni gaat groep 7 en 8 naar Stadskanaal in verband met Go Sports. We zullen die vrijdag tegen 15.30 uur op school terug zijn, vervoer is ook geregeld. Ouders die rijden, ook hartelijk dank!
Tot slot zijn we al even bezig om de theorie van EHBO goed te leren en deze toets zal op maandag 15 juni getoetst worden. We wachten nog op een datum voor het praktijkexamen.
Groep 8 heeft nog veel te doen de komende weken, gelukkig is ook tijd gereserveerd om op school te leren. Ook zullen we druk bezig gaan met de eindafsluiting.
Tot slot: De leerlingen die gekozen hebben voor het Ubbo Emmius Onstwedde en Stadskanaal zijn op woensdag 17 juni uitgenodigd om kennis te maken met hun nieuwe klas. Zij hebben inmiddels allemaal een brief gekregen.

Tot de volgende nieuwsbrief van 12 juni
—————————————————————
Beste ouder(s)/ verzorger(s),

Woensdag 1 juli houden we een grote schoonmaak- en klus avond in alle klassen.
We hopen dat zoveel mogelijk mensen aanwezig zijn, zodat we met een frisse school het nieuwe schooljaar in kunnen gaan. Ook zoeken we handige vaders en moeders voor verf en ophangklusjes.
We beginnen die avond om 18.00 uur. Wilt u onderstaand strookje uiterlijk vrijdag 26 juni inleveren bij het personeel?

Vriendelijke groeten,
Het team

————————————————————————————-
IK KOM HELPEN OP WOENSDAG 1 JULI:
NAAM:………………………………………………………………
Ik geef me op voor 0 schoonmaken 0 klussen
Graag een eigen schoonmaakemmer en doekje meenemen!

0 Ik kan woensdag 1 juli niet maar help een ander moment mee.
——————————————————————–
Aan alle leerlingen en hun ouders/verzorgers,

Ook dit jaar willen we als school weer meedoen aan de

Avond 4-daagse

in Stadskanaal. Deze wordt gehouden van 16 t/m 19 juni a.s.

De leerlingen kunnen vijf óf tien kilometer lopen.
De vijf kilometer-lopers vertrekken om kwart voor zes. Rond acht uur zijn we dan terug in Alteveer. De tien kilometer-lopers vertrekken om half zes en deze groep is rond kwart voor negen terug in Alteveer. We willen aan de ouders vragen om bij inschrijving goed na te denken of het kind dit aankan.

Het is ook mogelijk alleen de laatste avond mee te doen. Er wordt dan ongeveer vijf kilometer gelopen en de kinderen krijgen een dagmedaille als aandenken.
De laatste avond lopen alle kinderen dezelfde route, in één grote groep.

Voor alle avonden zullen we een beroep op de ouders doen voor hulp tijdens het meelopen of de verzorging op de rustplekken.
Op onderstaand strookje kun je aangeven welke avond je kan meerijden en/of meewandelen of meehelpen op de rustplek. Wij maken een planning en laten zo spoedig mogelijk weten voor welke avond we op je aanwezigheid rekenen.

De kosten bedragen € 4,00 p.p. De activiteitencommissie deelt onderweg drinken en een versnapering uit.

LET OP: Ouders die ingepland zijn en meewandelen zijn verantwoordelijk voor de kinderen die met hen meerijden naar en van Stadskanaal.
Dus: deze ouder loopt bij de kinderen die hij/zij meegenomen heeft en houdt toezicht op ze. Dit doen we voor de veiligheid van de kinderen!
Gebleken is dat de groepen steeds groter worden, dat is erg gezellig maar zorgt er ook voor dat de kinderen al gauw ‘uit de pas’ gaan lopen met alle gevaren van dien!

Onderstaand strookje + geld in een gesloten envelop kan t/m woensdag 3 juni worden ingeleverd in de brievenbus van de activiteitencommissie in de hal van school.

We hopen op mooi weer en heel veel wandelaars!
De activiteitencommissie
******************************************************************************
(naam)………………………………………………………………………..……………………. uit groep ……….…. geeft zich op voor de 5 km./ 10 km. / laatste avond (*) en doet voor de ………………….-ste keer mee.

(naam ouder)…………………………………………………………………………………….………………………. kan op: (*)
dinsdag 16 juni – rijden: ja/nee – drinken schenken: ja/nee – kan meewandelen: ja/nee
woensdag 17 juni – rijden: ja/nee – drinken schenken: ja/nee – kan meewandelen: ja/nee donderdag 18 juni – rijden: ja/nee – drinken schenken: ja/nee – kan meewandelen: ja/nee
vrijdag 19 juni komen de leerlingen op eigen gelegenheid naar Stadskanaal, ouders die dat willen kunnen meewandelen

———————————————————————————————-
Alteveer, 17-4-2015 nummer 85

Kalender
 vrijdag 24 april Koningsspelen (continurooster voor de groepen 5 t/m 8, dus 14.00 uur vrij)
 maandag 27 april Koningsdag →kinderen vrij
 dinsdag 28 april schoolreis groep 3-4 Plopsaland groep 5 t/m 7 Slagharen
 vrijdag 1 mei schoolreis kleuters Leeuwenborg Nieuw Scheemda
4 mei t/m 15 mei meivakantie
 4 mei Dodenherdenking 19.40 uur verzamelen op het kerkplein
 dinsdag 19 mei schoolfotograaf (individuele en klassenfoto’s, geen familiefoto’s)
 woensdagmiddag 20 mei schoolvoetbal
 woensdag 20 mei luizencontrole
 donderdag 21 mei afsluiting projectweek (17.00-18.30 uur)

Gisteren kregen we een goed bericht. Alle leerlingen uit groep 7 zijn geslaagd voor hun theoretisch verkeersexamen. Hartelijk gefeliciteerd!

Voor de Paasdagen organiseerde de activiteitencommissie een zeer geslaagde lentemarkt. We willen de commissie en de vele vrijwilligers, zelf oma’s, hartelijk bedanken voor alle hulp. De opbrengst van de markt en de paasbroden bedraagt ruim €1350,- Voor een deel van het geld zal nieuw buitenspeelmateriaal voor de kinderen worden gekocht.

Woensdag 29 mei komen meneer en mevrouw Luring in de bovenbouwgroepen vertellen over de oorlogstijd. In de klassen oefenen we een lied dat tijdens de Dodenherdenking ten gehore zal worden gebracht. Het zou fijn zijn als er veel kinderen aanwezig zijn.

In de hele school staat 250/400 centraal. Het Stadskanaal bestaat dit jaar 250 jaar en de Semslinie zelfs 400 jaar! Er worden verschillende uitstapjes gemaakt. We willen iedereen van harte uitnodigen voor de afsluiting van dit project op donderdag 21 mei van 17.00-18.30 uur. Tijdens de afsluiting kunt u in alle klassen oa werkstukken van de kinderen bekijken. Op het plein zullen diverse activiteiten plaatsvinden. Ook zal onze zelf gemaakte film, met een speciaal door juf Willy geschreven lied, gepresenteerd worden.

Vrijdag 24 april vieren we de Koningsdag met elkaar d.m.v. de Koningsspelen.
We openen de spelen om 8.30 uur d.m.v. een dans op het lied ‘energie’. Dit lied is speciaal
geschreven voor de Koningsspelen. Iedereen is van harte welkom om de opening op
het plein te komen bekijken.
Alle groepen krijgen, mede dankzij de schoolcommissie, een ontbijt en een lunch.
De kinderen hoeven alleen een bord, bestek, beker en een theedoek mee
te nemen. Goed zittende (sport)kleding is fijn voor het sporten. Het zou leuk zijn als
het in de kleur oranje is.
De groepen 1 t/m 4 zijn om 12.00 uur vrij en de groepen 5 t/m 8 om 14.00 uur.

De schoolreizen komen eraan. De kleuters gaan vrijdag 1 mei naar De Leeuwenborg in Nieuw Scheemda. We zoeken nog ouders die willen rijden. Graag opgeven middels de lijst die op het kleuterprikbord (naast de kleuterdeur) hangt. We vertrekken om 8.30 uur en zijn rond 12.30 uur weer op school.
De groepen 3 en 4 gaan dinsdag 28 april naar Plopsaland in Coevorden.
Deze groep gaat ook met auto’s. Dit vervoer is al geregeld. We vertrekken rond 9.00 uur en zijn rond
16.00 uur weer terug op school. De kinderen krijgen tussen de middag patat met drinken.
De kinderen mogen maximaal €5,- zakgeld meenemen.
Groep 5 t/m 7 gaan ook dinsdag 28 april op reis. Ze gaan met de bus naar Ponypark Slagharen.
De bus vertrekt om 8.45 uur en we hopen rond 16.45 uur weer in Alteveer te zijn. Een setje droge kleding en een handdoek is handig omdat kinderen bij bepaalde onderdelen nat kunnen worden.
Voor een lunch wordt gezorgd, maar drinken (genoeg bij warm weer) en extra brood is belangrijk. De kinderen mogen maximaal €5,- zakgeld meenemen.

Dinsdag 19 mei komt de schoolfotograaf klassenfoto’s en individuele foto’s maken. Tip van de fotograaf: kleurige kleding
Woensdagmiddag 20 mei verzamelen we om 13.15 uur bij het voetbalveld in Onstwedde. Wat leuk dat zoveel kinderen zich hebben opgegeven! Volgende week krijgen de kinderen en de begeleiders die zich hebben opgegeven de informatie wat betreft de teams enz.

Kind op maandag:
week 17: Een ander mens
Handelingen 9:1-19, 14:8-18, 28:16-31
Saulus moet niets hebben van de mensen die in Jezus geloven, hij zit achter hen aan. Maar onderweg spreekt Jezus hem aan. Saulus wordt een ander mens, later verandert zijn naam in Paulus.
week 18: Alles anders
Openbaring 1:9-20, 7:9-17, 21:1-22:5
Johannes heeft de mensen verteld over Jezus, maar dat vonden de machthebbers in zijn land niet goed. Hij is naar het eiland Patmos gebracht. Daar krijgt hij bijzondere visioenen: hij ziet een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, een wereld waarin God dichtbij de mensen woont.
Week 21: Jij bent er ook bij
Handelingen 1:12-26, 2:1-13, 2:14-40
Nu Judas er niet meer bij is, zijn er nog maar elf apostelen. De lege plaats wordt ingevuld door Mattias. Als de leerlingen tijdens het Wekenfeest bij elkaar zitten, gebeurt wat Jezus beloofd heeft: de heilige Geest komt naar hen toe en neemt hen mee. Het wordt een feest voor iedereen.

Groep 0/1&2
De Moederdag cadeautjes zijn klaar, maar natuurlijk verklappen we nog niet wat we gemaakt hebben. We zijn begonnen met project ’t Knoal. We leren een hoop nieuwe woorden zoal de Snikke, het kanaal, de stoomtrein. Alle werkstukken kunt u tijdens de afsluiting van de projectweek bewonderen. We zoeken ouders die ons vrijdag 1 mei willen brengen en/of ophalen naar ‘De Leeuwenborgh’ Nieuw Scheemda. Graag z.s.m. opgeven.

Groep 3
Ook wij zijn begonnen met het schoolproject. We hebben al een mooie Snikke gemaakt en oefenen het projectlied.
Volgende week woensdag, 22 april, mag ik (juf Harmina) vieren dat ik weer een jaar ouder ben geworden. Het programma van die dag voor groep 3/4 wordt natuurlijk een beetje aangepast. Voor de pauze hoeven ze geen eten en drinken mee te nemen. Ze kunnen mij die dag blij maken met een zelf gemaakt werkje, een mooi kleurplaat of een tekening.
Spreekbeurten: 20 april is Nova aan de beurt over kippen en 18 mei Rachèl en Sandra houden het over paarden.

Groep 4
Wij hebben de afgelopen tijd hele leuke spreekbeurten beluisterd! Afgelopen week nog hielden Martijn en Gerard een super-interessante spreekbeurt over voetbal!
Met rekenen leren we over liters, meters, kilometers, kilogrammen en grammen en wat we ons daarbij moeten voorstellen. Weegt een fietshelm nou 200 gram of 200 kg? Dat zijn best breinbrekers!
Met taal zijn we bezig met gedichten, al dan niet op rijm… Spelling gaat over lachen en giechelen.
Daarnaast zijn we bezig met een cadeautje in het geheim, meer zeggen we er niet over.
Wij hebben het best wel druk ,maar heel soms nemen we heel even de tijd om te bouwen met blokken of Kapla, dat vinden we heerlijk!

Groep 5/6
Wat leuk om te zien hoe kinderen vooruitgang ervaren. Telkens een klein beetje vooruit en steeds meer begrijpen. We gaan langzaam aan richting mei vakantie… En wat veel leuke dingen zijn en komen er telkens aan de orde. Koningsspelen, schoolreis naar Slagharen, project “het kanaal werkt”
en feestelijke afsluiting van “scoor een boek” in het sportpark te Stadskanaal. Let u nog even op de volgende data?
Ma. 20 april: toets Aardrijkskunde hoofdstuk 6 voor groep 5 en 6.
Di.21 april: ’s middags bezoek aan De STAR.
Wo. 22 april: 10.30u. – 11.45u. afsluiting scoor een boek.
Vr. 24 april: bord en bestek mee.
Di 28 april: schoolreis!
Wo 29 april: groep 5 topotoets hoofdstuk Nederland.
Wo 29 april: groep 6 topotoets 6.6.
Ma. 18 mei: 9.00u. – 10.30 u. naar Streek Historisch Centrum.
Di. 19 mei: schoolfotograaf.
Do 21 mei: afsluiting project Knoal.
Geweldig dat er al auto’s klaar staan om ons weer te vervoeren; geeft u zich ook nog op?

Groep 7
Afwisselende tijden in groep 7! Afgelopen maandag zijn we, samen met groep 8, gestart met het schoolproject ‘250/400’! Daar gaan we vast veel van leren op verschillende terreinen. As. Dinsdag gaan we met elkaar naar Veendam, naar het Veenkoloniaal Museum om ons verder te verdiepen in de geschiedenis die past bij 250 jaar het Stadskanaal en 400 jaar Semslinie.
Over geschiedenis gesproken: meester Marcel sluit de komende week de lessenserie over WO II af. Dank je wel, meester! Wat hebben de kinderen genoten van je lessen. We hopen dat we veel kinderen ontmoeten tijdens de herdenking op 4 mei en de optocht op 5 mei!
Natuurlijk moeten we niet vergeten te noemen dat alle kinderen geslaagd zijn voor hun theoretisch verkeersexamen. De extra inspanningen zijn beloond!! Op een ander briefje krijgen de kinderen volgende week de fietsroute mee voor het praktijk examen. U bent zo in de gelegenheid om samen met uw kind de route al eens te verkennen.
Naast het feit dat de schoolse vakken ‘gewoon’ doorgaan (…rekenen met hele grote getallen, meewerkend voorwerp vinden, voltooid deelwoord schrijven…) staan er nog een aantal bijzondere activiteiten op het programma. Maandagmiddag 18 mei mogen we de musical “Een ander achterhuis” bekijken in Odoorn. Alle kinderen van groep 7 en 8 blijven die dag over (zelf overblijfspullen meenemen), omdat we om 12.30 uur vertrekken van school. Wie kan er meerijden? Vrijdag 19 juni kunnen de kinderen van groep 7/8 zich uitleven tijdens Go Sports in Stadskanaal. Ook dan zullen we een beroep op u doen om eventueel te rijden.
U merkt het al: een volle maar leuke periode breekt aan!

Groep 8
Afgelopen week heeft groep 8 samen met groep 7 een start gemaakt met het project 250/400 jaar. Afgelopen maandag en dinsdag hebben we opdrachten gemaakt over Philips en meer geleerd over de historie van Stadskanaal en Oost-Groningen. Aanstaande maandagmorgen 20 april gaan we naar het Veenkoloniaal Museum in Veendam. We worden daar om 09.00 uur verwacht voor de tweede opdracht van het project. We zullen ruim voor 12.00 uur weer op school zijn, fijn dat ouders kunnen rijden die morgen. Er staan veel uitstapjes voor uw kind op het programma en gelukkig hebben al vele ouders zich aangemeld om te rijden, super! Het vervoer voor groep 8 is maandagmiddag 18 mei in Odoorn geregeld. Alle kinderen van groep 7 en 8 blijven maandagmiddag 18 mei over (zelf overblijfspullen meenemen), omdat we om 12.30 uur vertrekken van school. De musical duurt tot 16.00 uur en we verwachten tegen 16.30 uur weer op school te zijn. Ook het vervoer voor BOTSS op 2 juni is geregeld. Ouders die zich hiervoor hebben aangemeld, krijgen na de meivakantie de informatie. We zoeken nog ouders die heen en/of terug willen rijden op 19 juni naar Go Sports in Stadskanaal. Volgende week dinsdag, woensdag en donderdag (21 t/m 23 april) is de eindtoets. Deze toets vindt ’s morgens plaats. Rond 22 mei wordt de uitslag verwacht.
Vrijdag 24 april gaat de bovenbouw tot 14.00 uur naar school ivm de Koningsspelen en maandag 27 april zijn we vrij ivm Koningsdag.
Op woensdag (29 april), donderdag (30 april) en vrijdag (1 mei) komt Michiel van der Veen in groep 8 in kader van het project om een soundscape (het creëren van geluiden) te maken. Donderdag 21 mei is de afsluiting van het project.
Rik en Erian hebben hun spreekbeurt op 19 mei, Fleur en Esmeralda op 20 mei, Michael op 26 mei en Floris op 27 mei. Belangrijke data om op de kalender te zetten: Maandag 20 april toets Engels, unit 5. De topotoets van Azië is op vrijdag 1 mei en op vrijdag 22 mei is de topotoets van Azië/Oceanië. Maandag 1 juni is de toets van aardrijkskunde, hoofdstuk 8 en vrijdag 12 juni is de toets van biologie, les 17 t/m 20. Donderdag 18 juni is de toets van geschiedenis, hoofdstuk 6 en maandag 22 juni de toets van Engels, unit 6.
Het kamp is verplaatst naar 3, 4 en 5 juni. We gaan (luxe) kamperen in Grolloo. Na de meivakantie gaat een briefje mee met informatie. Graag vóór 29 mei het bedrag inleveren in een envelop. Nogmaals een herinnering: voor 1 mei dient het werkstuk ingeleverd te worden en tot slot: Donderdag 2 juli is de eindafsluiting van groep 8. Na de meivakantie zal meer informatie gegeven over de indeling van deze dag en avond.

Tot de volgende nieuwsbrief van vrijdag 22 mei

Projectlied 2015 Vroeger

Af en toe lees ik van vroeger.
’t Is vierhonderd jaar gelee.
Mensen leefden hier in ’t Noorden heel tevree.
Af en toe lees ik van vroeger.
Van het werken in het veen.
Daarom is ’t ook dat de Semslinie verscheen.
Langs het mooie Westerwolde.
Met z’n oerbossen en hei.
Aan de and’re kant de Hondsrug en “de Monden” op een rij.
Af en toe lees ik van vroeger.
’t is vierhonderd jaar gelee.
Mensen leefden hier in ’t noorden heel tevree.

Af en toe lees ik van toen,
tweehonderdvijftig jaar gelee.
Mensen leefden hier in ’t noorden heel tevree.
Af en toe lees ik van vroeger.
Van ’t ontstaan van ’t Stadskanaal.
Scheppen met de hand dat was toen heel normaal.
Vele kilometers graven, zweten, ploet’ren jaar na jaar
En na honderd jaren werken was het Stadsk’naal eind’lijk klaar.
Af en toe lees ik van toen,
tweehonderdvijftig jaar gelee.
Mensen leefden hier in ’t Noorden heel tevree.

Af en toe zie ik van vroeger.
Van die goeie oude tijd.
De STAR die treinen langs de Se–mslinie rijdt.
De Snikke die door paarden of door mensen voortgetrokken wordt.
Voor de afvoer van het veen een zwaar transport.
En ik zie Huize ter Marse met historie van de streek.
Ik beklom de watertoren.
’t Knoal van bovenaf bekeek.
Hoe de mannen, vrouwen werkten in de tijden van weleer.
Demonstreert Onstwedder Gaarv’n keer op keer.
Te leren van de streek is er nog zoveel meer.
En dat doen we op “de Höchte”in Alteveer.

———————————————————————————-
Alteveer, 27-3-2015 nummer 84

Kalender
 vrijdag 27 maart 16.30-19.00 uur lentemarkt (activiteitencommissie)
Dit weekend gaat de zomertijd in. Alle kinderen mogen doordeweeks tot 19.00 uur op het plein spelen en in het weekend tot 19.30 uur.
 vrijdag 3 april en maandag 6 april vrij i.v.m. Pasen
 donderdag 9 april bibliotheekbezoek groep 5/6
 vrijdag 24 april Koningsspelen (continurooster voor de gr. 5 t/m 8: 14.00 uur vrij)
 maandag 27 april Koningsdag →kinderen vrij
 4 mei t/m 15 mei meivakantie
 dinsdag 19 mei schoolfotograaf (alleen individuele en klassenfoto’s)
 woensdagmiddag 20 mei schoolvoetbal
 woensdag 20 mei luizencontrole
 donderdag 21 mei afsluiting projectweek

We beginnen deze nieuwsbrief met mooi nieuws. Juf Heleen en Mark verwachten eind september een baby. Ook vanaf deze plaats willen we hen feliciteren en een goede tijd toewensen.
Het verlof van Juf Janneke loopt ten einde. Juf komt Raon dinsdag 7 april laten zien. We gaan juf verrassen met een lied en een cadeau. De kinderen mogen hiervoor een bijdrage van max. €1,- meenemen. Juf Janneke gaat zich eerst bezig houden met taken rond de leerlingenzorg. Meester Marcel is maandag, dinsdag en woensdag in groep 5/6 en juf Betty donderdag en vrijdagochtend.
Volgende week sluiten we met de kinderen het paasproject af.
Heeft u onze nieuwe vlag al gezien op het plein? Een prachtig cadeau van de schoolcommissie. Hartelijk dank!
Vanmiddag is iedereen welkom op de voorjaarsmarkt. De kinderen hebben leuke spulletjes geknutseld voor de verkoop. Tot 18.00 uur worden die spulletjes alleen verkocht aan degene die ze gemaakt hebben. Na 18.00 uur wordt alles voor een ieder te koop aangeboden.
Ook staat er een collectebus voor de kinderen in Wit Rusland.
Marieke Wind gaat daar in april met haar familie naar toe. Het zou fijn zijn als ze een geldbedrag uit Alteveer kan meenemen.

Project 250/400
In mei vindt de projectweek plaats. Het thema is 250/400. Het Stadskanaal bestaat dit jaar 250 jaar en de Semslinie zelfs 400 jaar! We sluiten als school aan bij een project van de Stichting 250/400. Deze stichting heeft speciaal voor het onderwijs een budget beschikbaar gesteld voor de uitvoering van activiteiten. Een aantal activiteiten is daarom gratis te bezoeken en een aantal activiteiten wordt met korting aangeboden, zoals workshops van kunstenaars.
Ook maken we gebruik van het gratis lesmateriaal Knoal. Dit is een map met allerlei lessen voor scholen over Knoal. Aan de hand van deze map hebben we al vaker een projectweek georganiseerd. De map is helemaal herzien en vernieuwd.
De kinderen gaan o.a. een bezoek brengen aan het Streekhistorisch centrum, de bovenbouw bezoekt een musical.

Koningsspelen
Vrijdag 24 april vieren we de Koningsdag met elkaar d.m.v. de Koningsspelen.
Er staan weer allerlei leuke sportactiviteiten op het programma.
Alle groepen krijgen, mede dankzij de schoolcommissie, een ontbijt en een lunch.
De kinderen hoeven alleen een bord, bestek, beker en een theedoek mee
te nemen. Goed zittende (sport)kleding is fijn voor het sporten.
De groepen 1 t/m 4 zijn om 12.00 uur vrij en de groepen 5 t/m 8 om 14.00 uur.

Schoolreizen
Ook dit jaar gaan we weer een dagje met elkaar uit. De kleuters gaan vrijdag 1 mei naar De Leeuwenborg in nieuw Scheemda. De kosten bedragen €10,-
De groepen 3 en 4 gaan dinsdag 28 april naar Plopsaland in Coevorden.
Groep 5 t/m 7 gaan ook dinsdag 28 april op reis. Ze gaan met de bus naar Ponypark Slagharen.
Groep 8 gaat 22 t/m 24 juni kamperen in Grolloo.

Herhaalde oproep
Binnen de MR praten we over het beleid binnen de school. We vergaderen (3/4 keer per jaar) over het functioneren en de controle van de school, maar ook hoe we omgaan met de regels. Belangrijke taken die weggelegd zijn voor MR leden is advies en instemming geven over onderwerpen die over het algemeen in de schoolgids worden genoemd. De MR is opgedeeld in een oudergeleding (Gerda Meijer en Margrietha Bekker) en een personeelsgeleding (Betty Wind en Heleen Harms). Margrietha Bekker is dit jaar herkiesbaar en dat betekent dat ouders zich kandidaat kunnen laten stellen voor deze vacature. Per 1 augustus zijn we op zoek naar een ouder die wil meedenken voor een periode van 4 jaar en een klankbord wil zijn voor ouders met betrekking tot beleidsmatige onderwerpen. Wij richten ons alléén op beleidsmatige onderwerpen, voor andere zaken kunt u terecht bij de leerkracht en/of juf Miriam.
Bent u geïnteresseerd, dan kunt u zich tot en met 2 april aanmelden bij juf Heleen.

Schoolvoetbal
Woensdagmiddag 20 mei wordt er door de voetbalvereniging Onstwedder Boys een schoolvoetbaltoernooi georganiseerd. Voor meer informatie en opgave zie de bijlage.

Skeelerseizoen weer geopend
Vanaf maandag 30 maart gaat het skeelerseizoen op de “ijsbaan” weer beginnen. Voor meer info zie www.evenemententerrein-alteveer.nl

Kind op maandag:
In de weken voor Pasen luisterden de kinderen naar verhalen over mensen die bij Jezus in de buurt waren. Het Paasproject sluiten de kinderen samen af d.m.v. een Paasviering waarin de volgende mensen ‘voorbij’ komen: Maria, de moeder van Jezus, Petrus, zijn leerling en vriend, de Farizeeër Nicodemus, stadhouder Pontius Pilatus en Maria van Magdala.
In de aanloop naar Pinksteren luisteren we naar verhalen over mensen die op een bijzondere manier Jezus hebben ontmoet in hun leven. We horen over de Emmaüsgangers, die na Pasen op weg gaan naar huis. Daar ontdekken ze dat Jezus bij hen is. Ook Tomas, die er eerst niet bij is als Jezus bij zijn leerlingen komt, ziet later met eigen ogen dat Jezus leeft. De apostel Paulus en Johannes op Patmos zien in visioenen dat Jezus de wereld anders maakt.
In de week van Hemelvaart wordt het verhaal verteld van Jezus die naar de hemel gaat. Voordat dat gebeurt, belooft hij zijn leerlingen dat de heilige Geest zal komen; ze zullen niet alleen achterblijven. Met Pinksteren wordt die belofte waargemaakt.

Groep 1/2
Na de vorige nieuwsbrief zien we dat er steeds meer kinderen zijn die zelfstandig de klas binnenkomen. Knap! Vandaag liepen we met onze Palmpaasstokken. We gingen aan bij Noah Meems, bij Nick en Mark Teelken en we zochten eitjes bij Demy in de tuin. Bedankt dat we bij jullie langs mochten komen.
Enkele moeders hebben geholpen met het versieren van de stokken ook hartelijk dank voor jullie hulp.
Vrijdagmorgen 20 maart waren er 3 leerlingen van het Ubbo Emmius bij ons in de klas die voor de hele ochtend een spelletjescircuit bedacht en uitgezet hadden.
Dit in het kader van Nederland doet ( de grootste vrijwilligersactie van Nederland) Janine, Anne Fleur en Inge hartelijk dank daarvoor!
Vrijdag 10 april komt Britt Nieboer voor de eerste keer bij ons op school kijken. Britt, hartelijk welkom bij ons op school en hopelijk voel je je snel thuis bij ons in de klas.
We kregen van mevrouw Ruiter weckflessen. Dank u wel!

Groep 3/4
Wat was het gezellig afgelopen donderdag in de klas. Fijn dat we zoveel opa’s en oma’s in de klas mochten verwelkomen. Anton had geluk, hij is twee keer toegezongen, op de stoep en in de klas. Dan voel je je ook dubbel jarig!
Met rekenen en taal ronden we blok 9 en kern 9 af. Volgende week gaan de kinderen weer even woordjes lezen bij juf Nineke. Ook in groep 4 ronden we blok 9 met rekenen af. We zijn veel aan het klokkijken. Binnenkort gaan we ook weer meten.
Met spelling oefenen we woorden met de g en de ch. Op maandag luisteren we met veel plezier naar de spreekbeurten. We hebben al verschillende dieren in de klas gehad; poezen, vissen, konijnen. Komende maandag gaan Milan en Jessie een spreekbeurt houden over de hond. Maandag 12 april vertellen Gerard en Martijn ons iets over voetbal. We zijn benieuwd!

Groep 5/6
Wat een gezellige ochtend hebben we gehad met zoveel opa’s en oma’s in de klas.
Vanaf deze week is meester Marcel op maandag t/m woensdag in de groep en juf Betty op donderdag en vrijdag. De middagen blijven ongewijzigd.
Op dit moment zijn we bezig met voorbereidingen voor Pasen, aan het knutselen voor de voorjaarsmarkt en voor de 5 mei wagen.
Binnenkort mogen we naar de bibliotheek in Onstwedde. De afsluiting van het project “scoor een boek” zal zijn op 22 april. Hierover later meer informatie, voorlopig blijven we lekker lezen.
De toets voor biologie staat gepland voor 17 april.

Groep 7
Iedereen is inmiddels een beetje gewend aan zijn nieuwe plekje in de klas. Gisteren zijn de opa’s en oma’s van verschillende kinderen op bezoek geweest en hebben we laten zien hoe we in 2015 onderwijs krijgen. Meester Tekke gaf ons een muziekles. Deze week luisterden we naar de verhalen over Pilatus. Hij speelde een belangrijke rol als rechter in de lijdensgeschiedenis. De kinderen die een rol hebben bij de paasviering zijn druk bezig met oefenen. Meester Marcel geeft ons de komende weken geschiedenis, hij kan ons heel veel vertellen over de Tweede Wereldoorlog. Tijdens de gymlessen op donderdag zijn we nu bezig met voetbal. Een viertal lessen volleybal, basketbal en korfbal hebben we al gehad. Elke lessenserie wordt afgesloten met een circuitje waar je in tweetallen zoveel mogelijk punten probeert te halen.

Groep 8
Vorige week heeft juf Marjan een stageweek gehad in groep 8. Juf heeft veel lessen gegeven, op dinsdag zelfs een (extra) leuke muziekles.
In groep 7 is vorige week maandagmiddag een knikkerbaan gemaakt met juf Marjan.
De komende periode hebben we veel op de agenda staan: Maandag 30 maart de biologietoets, les 13 t/m 16. De paasviering vieren we donderdagmorgen 2 juni in de kerk met de kinderen. Vrijdag 10 april is de topo van Afrika en maandag 20 april is de toets van Engels, unit 5. Van dinsdag 21 t/m donderdag 23 april wordt de Cito afgenomen, alleen de ochtenden.
De volgende kinderen hebben de komende periode hun spreekbeurt: Jos 31 maart en Patrick 14 april. De Koningsspelen zijn op vrijdag 24 april. Nogmaals een herinnering: het werkstuk dient voor 1 mei ingeleverd te zijn. We willen heel graag een beroep doen op ouders die mee kunnen rijden bij de volgende activiteiten: Na de meivakantie is groep 8, samen met groep 7, uitgenodigd voor de musical “Een ander achterhuis” op maandag 18 mei in Odoorn. Een waargebeurd verhaal gebaseerd op de gebeurtenissen in en rondom het Stadskanaalsterachterhuis. We weten op dit moment nog niet of we ’s morgens of ‘s middags gaan. Dinsdag 2 juni gaat groep 8 naar BOTSS in Stadskanaal, we bezoeken 2 bedrijven en het Noorderpoort College. Welke ouders zouden graag de hele dag met ons mee willen gaan en kunnen rijden (lunch is inbegrepen)? Vrijdag 19 juni gaan we de hele dag naar Go Sports in Stadskanaal, wie kan heen- en terugrijden?
Tot slot: De kogel is door de kerk, maandag 22 t/m woensdag 24 juni gaan we op kamp naar Boerhaarshoeve in Grolloo (www.boerhaarshoeve.nl). We gaan op de fiets en tegen die tijd zal een briefje meegaan met meer informatie. De kosten zijn €50,-, graag vóór 12 juni inleveren.

Oud leerling Marissa Arling heeft met haar team de Technasium Topaward van provincie Groningen gewonnen. Op 17 en 18 april is de landelijke finale. http://technasiumtopaward.nl/ideeen

Tot de volgende nieuwsbrief van vrijdag 22 mei

Het jaarlijkse voetbaltoernooi in Onstwedde voor basisscholen is dit jaar op woensdagmiddag 20 mei a.s. op sportpark De Boskamp.
De deelnemers worden om 13.15 uur op het sportveld verwacht.
Er wordt een indeling gemaakt op basis van leeftijd: 6 t/m 9 jaar en 10 t/m 12 jaar.

Een team bestaat uit vier veldspelers en een keeper.

Degene die zich daarvoor willen opgeven kunnen onderstaand strookje inleveren.
Uiterlijke inleverdatum is dinsdag 7 april.

Verder vraagt de organisatie of er ouders zijn van elke school die bij toerbeurt ranja kunnen schenken.

Naam:………………………………………………………………………………………….leeftijd:…………………….

Geeft zich op voor het voetbaltoernooi in Onstwedde

Naam (ouder/verzorger):……………………………………………………… geeft zich op:
0 als leider van een leerlingenteam
0 ranjaschenker
——————————————————————————

Nieuwsbrief leerlingenzorg

Alteveer, maart 2015

Beste ouders/verzorgers,

Vooral in de bovenbouw krijgen we regelmatig vragen van ouders hoe zij hun kind kunnen helpen bij het begrijpend lezen. Heel goed technisch kunnen lezen betekent nog niet dat een kind goed begrijpend kan lezen. Bij het begrijpend lezen gaat het erom dat een kind begrijpt wat het leest, verbanden kan leggen en kort de tekst kan samenvatten. Hiervoor is het van belang dat een kind de strategieën toe kan toepassen die in de les worden aangeleerd, maar bovenal is van belang dat een leerling een grote woordenschat heeft en kennis heeft van de wereld om zich heen en daarbuiten. Dit leert een kind al in de eerste groepen, maar juist vanaf groep 5 leert een kind de meeste woorden door juist veel te lezen met begrip!

Hoe kunt u de woordenschat van uw kind vergroten?

Voorlezen en praten over het verhaal en de illustraties, waarbij gericht nieuwe woorden worden benoemd en herhaald. Dit herhalen is erg belangrijk. Een kind moet een woord gemiddeld 8 keer gebruikt hebben voor het dit woord beheerst.
Samen kijken naar informatieve programma’s zoals Klokhuis en Jeugdjournaal en praten over datgene wat aan de orde is geweest stimuleert de woordenschat en de kennis van de wereld.

Hoe kunt u het leesbegrip van uw kind vergroten?

Ga wekelijks met uw kind naar de bibliotheek en leen 3 boeken. Bespreek de boeken wekelijks aan de hand van 1 strategie. De strategieën die worden aangeleerd zijn:

Voorspellen: Waar zal de tekst overgaan? Van tevoren, maar ook tijdens het lezen kunnen voorspellingen gedaan worden.
Verhelderen: Woorden die niet begrepen worden kunnen door terug of juist verder lezen verklaard worden of moeten opgezocht worden.
Vragen stellen: Tijdens het lezen vraagt de leerling zich af wat de bedoeling is van de schrijver. Wat is de belangrijkste informatie uit de tekst?
Samenvatten: De leerling vat een alinea, een stukje van de tekst of een hele tekst samen.
Relaties en
Verwijswoorden: Wat is de structuur van de tekst en is de relatie tussen woorden, zinnen en alinea’s.
Visualiseren: Het kind vormt zich een beeld van de inhoud van de tekst.

Vriendelijke groeten,

Team cbs de Höchte

——————————————————————————-
Alteveer, 6-3-2015 nummer 83

Kalender
zondag 8 maart doop Roan (zoontje van juf Janneke en Martin) in de ger. kerk in Onstwedde. Aanvang dienst: 9.30 uur
 maandag 9 maart gamebus actie Nederland schoon
12 maart, 19 maart, 26 maart, 2 april hardlooptraining( na schooltijd) atletiekbaan Stadskanaal.
 13 maart sportdag groep 5/6 Pagecentrum
 26 maart kijkochtend opa’s en oma’s
 20 mei luizencontrole

Oudergesprekken
De oudergesprekken vonden in de afgelopen weken plaats. Fijn om iedereen weer te ontmoeten. De rapporten gaan vandaag mee en moeten eind maart weer ingeleverd worden.
Afgelopen donderdag volgden de leerlingen uit de bovenbouw een clinic hardlopen. In de afgelopen week hebben de kinderen van de desbetreffende groepen informatie ontvangen over de loop die op Tweede Paasdag plaats gaat vinden. We zouden het leuk vinden om namens de school met een grote groep te komen dus wie zin heeft kan zich uiterlijk maandag a.s. nog aanmelden bij juf Miriam.

Maandag a.s. komt de bus van Nederland Schoon naar onze school. De groepen 5 t/m 8 mogen in de bus gaan gamen. Een voorproefje is te zien via: http://www.nederlandschoon.nl/wat-jij-kan-doen/nederlandschoon-game-bus

Typecursus groep 6 t/m 8
Vanwege de weinig aanmeldingen gaat de cursus typen niet door. Het volgende schooljaar zullen we inventariseren of er wel genoeg belangstelling is.

Activiteitencommissie
Vrijdag 27 maart organiseert de activiteitencommissie een lentemarkt. Iedereen is van harte welkom. Uitnodiging zit aan deze nieuwsbrief vast.

Gezocht
Wie heeft er weckflessen voor ons? Graag inleveren in de kleutergang.

Vacature oudergeleding MR
Binnen de MR praten we over het beleid binnen de school. We vergaderen (3/4 keer per jaar) over het functioneren en de controle van de school, maar ook hoe we omgaan met de regels. Belangrijke taken die weggelegd zijn voor MR leden is advies en instemming geven over onderwerpen die over het algemeen in de schoolgids worden genoemd. De MR is opgedeeld in een oudergeleding (Gerda Meijer en Margrietha Bekker) en een personeelsgeleding (Betty Wind en Heleen Harms). Margrietha Bekker is dit jaar herkiesbaar en dat betekent dat ouders zich kandidaat kunnen laten stellen voor deze vacature. Per 1 augustus zijn we op zoek naar een ouder die wil meedenken voor een periode van 4 jaar en een klankbord wil zijn voor ouders met betrekking tot beleidsmatige onderwerpen. Wij richten ons alléén op beleidsmatige onderwerpen, voor andere zaken kunt u terecht bij de leerkracht en/of juf Miriam.
Bent u geïnteresseerd, dan kunt u zich tot en met 2 april aanmelden bij juf Heleen.

Kind op maandag:
In de weken voor Pasen horen we verhalen over mensen die bij Jezus in de buurt waren. Zij vertellen wat ze met hem meegemaakt hebben en wat dat voor hen betekende. Centraal staan: Maria, de moeder van Jezus; Petrus, zijn leerling en vriend; de Farizeeër Nicodemus; stadhouder Pontius Pilatus en Maria van Magdala. Door hun verhalen krijgen we steeds meer te zien van wie Jezus was. Ze worden in beeld gebracht op een groot groepsportret van Jezus en de mensen om hem heen.
Week 11: Een echte vriend
Mattheüs 14:22-33; 16:23-28; 16:30-35
Petrus is een vriend van Jezus. Toen hij hem voor het eerst zag, is hij hem meteen gevolgd. Deze week horen we een paar verhalen over wat hij met Jezus heeft meegemaakt: hoe Jezus over het water naar hem toe liep en hem riep; hoe Jezus hem de rots noemde. Maar we horen ook hoe Petrus uiteindelijk zei: ‘Ik ken die man niet.’

Week 12: Vraag het gewoon!
Johannes 3:1-21; 7:45-52; 19:38-42
Nicodemus is een Farizeeër. Hij weet veel van de heilige boeken, maar toch zit hij vol vragen. Midden in de nacht gaat hij naar Jezus toe om zijn vragen te stellen. Veel later, als de Farizeeën Jezus naar het leven staan, neemt Nicodemus het voor hem op. ‘Iemand kan pas veroordeeld worden als hij ondervraagd is’, zegt hij. Toch kan ook Nicodemus niet voorkomen dat Jezus sterft. In het derde verhaal horen we hoe hij het lichaam van Jezus begraaft, samen met Josef van Arimatea.
Week 13: Wat heb ik aan jou?
Johannes 18:28-38; Matteüs 27:11-26; 27:57-66
Deze week horen we het verhaal van Pilatus. Hij komt op een dag oog in oog te staan met Jezus, nadat Jezus door de hogepriesters en Farizeeën is opgepakt. Pilatus moet beslissen wat er met Jezus moet gebeuren. Hij kan niets vinden waar Jezus schuldig aan zou zijn. Hij krijgt een briefje van zijn vrouw dat hij zich er niet mee moet bemoeien. En toch levert hij Jezus over om te worden gekruisigd.

Groep 1/2
De voorjaarsvakantie ligt alweer achter ons en we zijn al halverwege het schooljaar.
De kinderen van groep 1 en 2 worden al heel groot. Daarom willen we de ouders/verzorgers van de kinderen uit groep 1/2 vragen om zoveel mogelijk uw kind zelfstandig de klas binnen te laten lopen. Op die manier oefenen we het afscheid nemen en behouden we de rust voor de jongste kleuters.
We heten Luuk Sterenborg van harte welkom bij ons op school. Hij is zaterdag 28 februari 4 jaar geworden.
Zondag 29 maart is het Palmpasen.
We willen net als voorgaande jaren, op de vrijdag daarvoor 27 maart, met een Palmpaasstok lopen. We willen u vragen of u uw kind zo spoedig mogelijk een ‘stok’ mee wilt geven. Graag voorzien van naam.
Een stok kunt u zelf maken:
Maak van twee dunne latjes een kruis. (ongeveer 60 bij 30 cm.)
Met houtlijm of spijkertjes maakt u de latjes aan elkaar. Maak de stok niet te groot en te zwaar, uw kind moet hem makkelijk kunnen dragen.
Wie wil ons dinsdag morgen 24 maart helpen met het versieren van de stokken? Voor opgave zie lijst in de gang bij de kleuters.

Groep 3
Na de vakantie zijn we weer met frisse moed begonnen. Deze week sloten we kern 8 van lezen af en ook blok 8 van rekenen is deze week afgerond.
Wat gaat het snel in groep 3 als je bedenkt dat het leesproces daar begint. Nu is het belangrijk om het lezen te blijven stimuleren.
Voorlezen blijft ook leuk. Op school lezen we verhalen over Sebastiaan.

Groep 4
We zijn weer met frisse moed begonnen! Maandagmiddag hebben Tamara en Daniëlle de eerste spreekbeurt over poezen gehouden. Heel leuk en erg interessant; knap gedaan dames! Maandag 9 maart gaan Emma en Merel ons iets vertellen over volleybal en Willeke over Siku Trekkers. De kinderen van groep 4 mogen dit jaar een spreekbeurt houden maar het is niet verplicht. Het is natuurlijk wel leuk om eens iets te vertellen over je hobby of je huisdier. Het mag alleen maar samen kan ook.
Met rekenen hebben we een begin gemaakt met de digitale klok ( 9:30 uur). Met spelling leren we woorden met ou en au.

Groep 5/6
Juf Betty en meester Marcel vierden afgelopen woensdag hun verjaardag. Wat een gezellige ochtend hebben we gehad! Jongens en meisjes dank jullie wel.
Het was goed om u als ouders weer te ontmoeten om te spreken over de vorderingen van de kinderen!
De eerste helft van het schooljaar ligt alweer achter ons en we zijn alweer flink op weg in het tweede deel van het jaar.
Volgende week ronden we in groep 5/6 blok 5 van taal af en beginnen we in blok 6. Hierin is het thema “vrij” en zijn de lessen gekoppeld aan diverse vrijetijdsbestedingen. Met rekenen werken we inmiddels in blok 9. Groep 5 rekent tot 1000 en leert werken met diverse maten. Ook komen al grote keersommen zoals 4×23 langs. Groep 6 leert verkort optellen, rekenen met de komma en bewerkingen met een landkaart.
Aanstaande maandag 9 maart staat voor groep 5 en 6 de aardrijkskundetoets van blok 5 op het programma. Op maandag 23 maart heeft groep 6 de topotoets van West-Nederland.
Woensdag 11 maart komt Jan van de bibliotheek uit Onstwedde voor de tussenstand van ‘scoor een boek’.
Vrijdagmorgen 13 maart mogen we, net als voorgaande jaren, met groep 5/6 naar sportcentrum ‘Pagedal’ in Stadskanaal. We zoeken ouders die ons willen brengen en halen. We vertrekken rond 8.35 uur van school en vertrekken om 12.00 uur weer uit Stadskanaal.

Groep 7
Na een weekje vakantie zijn we weer fanatiek aan het werk gegaan. Met rekenen starten we in blok 8, waar we leren om schattend te rekenen en het cijferend vermenigvuldigen wordt herhaald. Ook komt inhoud, oppervlakte en omtrek weer aan bod. Bij Taal op Maat staat het thema Sport centraal.
Bij spelling gaat het over de verleden tijd van zwakke en sterke werkwoorden. Er ontstaan soms de raarste vervoegingen. Veel oefenen dus.
Gisteren kregen we een hardloopclinic van de Runners. Een goede voorbereiding op de Klap tot klap loop. Deze week vonden ook de tien minuten gesprekken plaats en zijn de ouders helemaal op de hoogte van het doen en laten van hun kinderen.
Nu volgt nog de laatste periode waarin we hopen op mooi lenteweer en waarin we nog even ons beste beentje moeten voorzetten.

Groep 8
Vóór de voorjaarsvakantie zijn de gesprekken geweest en inmiddels zijn alle kinderen bij de VO scholen aangemeld. De beslissing is gezamenlijk genomen over de eindafsluiting en daar zullen we binnenkort mee aan de slag gaan. Het belooft wederom een mooie avond te worden, dit keer een andere invulling zoals u wellicht gewend bent.
Vandaag, 6 maart, krijgen we uitleg over het gebruik van de tablets. De kleuren van de tablets zijn door de kinderen al zorgvuldig uitgekozen en verdeeld. In week 12 loopt juf Marjan de hele week stage in groep 8 en op donderdag 26 maart hopen we vele opa’s en oma’s te begroeten op school. Nog een aantal belangrijke mededelingen: woensdag 18 maart is de toets van aardrijkskunde, hoofdstuk 6 en dinsdag 24 maart is de toets van geschiedenis, blok 5. Op maandag 30 maart is de toets van biologie, les 13 t/m 16.
De volgende kinderen zijn binnenkort aan de beurt voor de spreekbeurten: 10 maart Lysette, 17 maart Gerco, 24 maart Wynette en 31 maart Jos. Het duurt nog even, maar op dinsdag 2 juni gaat groep 8 tijdens de week van techniek (BOTSS) 2 bedrijven bezoeken en naar het Noorderpoort College. Dit is een jaarlijks uitje waar de kinderen altijd veel zin in hebben, t.z.t. wordt een oproepje geplaatst in de nieuwsbrief wie graag de hele dag met ons mee willen gaan. Tot slot: het werkstuk dient uiterlijk 1 mei ingeleverd te worden.
Tot de volgende nieuwsbrief van vrijdag 27 maart

Voorjaarsmarkt C.B.S.“de Höchte”

27 maart 16.30-19.00 uur

We zijn op zoek naar enthousiaste mensen die ons willen helpen om deze markt tot een groot succes te maken!
U kunt denken aan hulp bij de knutselmiddag, verven/zagen van houten spullen, paasstukken maken, helpen met de verkoop van koffie, broodjes knakworst/hamburger, of iets wat u zelf bedenkt…!!
Graag z.s.m. opgeven! Strookjes graag in de bus van de activiteitencommissie!
Zelfgebakken taart(en), cake o.i.d. is ook van harte welkom voor de verkoop.

Naam :………………………………………..

Wil zijn/haar steentje bijdragen aan de voorjaarmarkt d.m.v. :
0 hulp bij de knutselmiddag van woensdagmiddag 25 maart
0 hulp bij ………………………………………
0 zelfgebakken taart/cake —————————————————————————————-
Alteveer, 13-2-2015 nummer 82

Kalender
 week 8 rapport en adviesgesprekken groep 8
 17 februari studiemiddag (kinderen ’s middags vrij)
 23-27 februari voorjaarsvakantie
 4 maart luizencontrole
 donderdag 5 maart oudergesprekken
 vrijdag 6 maart rapport mee (groep 1 t/m 7)
 maandag 9 maart gamebus actie Nederland schoon
13 maart sportdag groep 5/6 Pagecentrum (tijden nog niet bekend)
 26 maart kijkochtend opa’s en oma’s

Nog één schoolweek en dan staat de voorjaarsvakantie alweer voor de deur. De Citotoetsen zijn in alle groepen afgenomen. Na het afnemen voeren alle leerkrachten de toetsen in. Vervolgens bekijkt de leerkracht waar een kind goed scoort (bijv. bij getalbegrip) en waar nog extra mee geoefend moet worden (bijv. meten). De resultaten worden tijdens de speekavond, die donderdag 5 maart zal plaatsvinden, met u besproken. De gesprekken met de ouders/verzorgers van de kinderen uit groep 8 vinden volgende week plaats.

Actie Nederland schoon
Als school doen wij mee aan de actie Nederland schoon. We zorgen met elkaar dat het plein en de omgeving van de school netjes is. Papiertjes en ander afval hoort in de afvalbak. Om voor de kinderen nog duidelijker te maken hoe belangrijk een schone omgeving is staat er maandag 9 maart een game-bus op het plein. De groepen 5 t/m 8 mogen in de bus gaan gamen. Een voorproefje is te zien via: http://www.nederlandschoon.nl/wat-jij-kan-doen/nederlandschoon-game-bus

Tablets op school
Vanaf maart gaat groep 8 proef draaien met spelling op de tablet. We gaan kijken of het werken met tablets een goed idee zou kunnen zijn voor in de toekomst.

Bevrijdingsoptocht.
De kinderen van de bovenbouw mochten helpen bij het maken van een ontwerp voor een feestwagen, die mee gaat rijden tijdens de bevrijdingsoptocht in Alteveer.

Gezocht
We zijn nog op zoek naar (oude) kleding met lange mouwen en broekspijpen, ongeveer maat 128.
Heeft u nog ergens gaas of kleurige verf staan, dan kunnen we dat ook goed gebruiken.
U kunt het afgeven in school.

Typecursus groep 6 t/m 8
Het afgelopen jaar verzorgde juf Heleen Tichelaar vanuit Gigakids typelessen voor de kinderen uit de bovenbouw. Als school bevelen we de cursus aan want een goede typevaardigheid is erg belangrijk.
Bij voldoende deelname start de cursus in maart op de dinsdagmiddag na schooltijd in onze school.
Op dit moment zijn er nog niet genoeg aanmeldingen om de cursus te starten. Het zit vast op 3 aanmeldingen. Mocht u nog twijfelen of meer informatie willen dan kunt u contact opnemen met
Heleen Tichelaar info@rtpraktijksts.nl

Opa en oma ochtend
Aan deze nieuwsbrief zit een uitnodiging vast voor de opa-en-oma-ochtend.

Kind op maandag:
Week 8: Liefde is alles
Johannes 10 & 15
Jezus vertelt wie hij is. Hij lijkt op een herder, die zorgt voor zijn schapen. En op een wijnstok, die de druiven laat groeien. Hij roept zijn volgelingen op om te leven met liefde.
In de weken voor Pasen horen we verhalen over mensen die bij Jezus in de buurt waren. Zij vertellen wat ze met hem meegemaakt hebben en wat dat voor hen betekende. Centraal staan: Maria, de moeder van Jezus; Petrus, zijn leerling en vriend; de Farizeeër Nicodemus; stadhouder Pontius Pilatus en Maria van Magdala. Door hun verhalen krijgen we steeds meer te zien van wie Jezus was. Ze worden in beeld gebracht op een groot groepsportret van Jezus en de mensen om hem heen.
Week 10: ‘Ik dacht dat ik je kende’
Lucas 2:40-52; Johannes 2:1-11 en 19:25-27
Maria is de moeder van Jezus, zij kent hem al vanaf het allereerste begin. Maar misschien heeft ze zich ook weleens afgevraagd: Hoe goed ken ik hem eigenlijk? De weg die Jezus ging was zelfs voor haar niet altijd te volgen. Ze raakte hem kwijt toen hij als twaalfjarige naar de tempel ging. Ze was erbij toen Jezus water in wijn veranderde, bij de bruiloft in Kana. Uiteindelijk moest ze toezien hoe haar zoon stierf aan het kruis.

Groep 1/2
Het thema ‘Ik’ staat deze periode centraal. De kinderen schrijven bijna allemaal al het woordje ik. Ook hangen er mooie (en leerzame) werkjes over dit thema in de klas.
Wilt u er ook op letten dat uw kind voor schooltijd op het kleuterplein (bij de Klimhöchte) speelt? Op die manier kunnen de kleuters veilig spelen.

Groep 3 /4
Ook in onze groep zijn alle Citotoetsen afgerond. Het werk uit de methode blijft natuurlijk doorgaan maar er is ook tijd voor ontspanning zoals het afgelopen bibliotheekbezoek. Ouders die hebben gereden willen we hartelijk bedanken. De afgelopen week werkten we met een combinatiegroep 3 en 4, omdat Juf Harmina geveld was door de griep. Zoals het er nu uitziet zal juf maandag weer beginnen.
De combinatie groep 3/4 is nu gesplitst omdat Juf Harmina therapeutisch werkt. In de praktijk houdt dat in dat de groepen nu gesplitst werken, doordat er een extra leerkracht is.
Op maandag en vrijdag is dat juf Henriette, dinsdag en donderdag juf Ruth en op woensdag meester Marcel. We zijn ons er van bewust dat 3 leerkrachten voor één groep best veel is. Ondanks dat denken we dat dit voor de kinderen de beste oplossing is.

Groep 5/6
We werken lekker door en hebben inmiddels deel A van taal en spelling uit.De cito toetsen zijn weer achter de rug. Het uitje naar de bioscoop was erg leuk. Ouders bedankt dat er wederom zoveel animo was om mee te rijden.
Vanuit de bibliotheek in Onstwedde is het project scoor een boek opgestart. In tien weken gaan we zoveel mogelijk boeken lezen/ scoren. 11 Maart komt Jan voor een tussenstand in de klas.
Woensdag 4 maart vieren meester Marcel en juf Betty samen hun verjaardag in groep 4, 5 en 6.
Deze kinderen mogen dan verkleed naar school komen.
De volgende toetsdata zijn bekend: 20 febr. leefwereld (biologie) in groep 5 en 6.
2 Maart topotoets Noord Nederland groep 6.
9 Maart aardrijkskunde blok 5 voor groep 5 en 6.

Groep 7
Het was een spannende week voor Mandy. Ze heeft dinsdagavond meegedaan aan de voorleeswedstrijd in de bibliotheek in Stadskanaal en werd derde.
De citotoetsen zijn achter de rug, maar we hoeven ons nog niet te vervelen. Volgende week woensdag staat de geschiedenistoets op het programma. In de weekopeningen komen de verhalen uit het Bijbelboek Johannes. De verhalen gaan over de wonderen die Jezus deed en over de ergernissen van de priesters en de Schriftgeleerden over hem. Nog één weekje hard werken en dan vakantie!

Groep 8
Vorige week is stagiaire juf Marjan voor het eerst in groep 8 geweest en afgelopen week heeft zij de eerste reken- en taallessen gegeven. Tot aan de zomervakantie is juf Marjan op de dinsdag en woensdag. Volgende week zijn de gesprekken voor het voortgezet onderwijs, inmiddels zijn de briefjes meegegaan naar huis. De oudergesprekken op 5 maart vervallen voor ouders/verzorgers van groep 8. Dinsdag 3 maart starten de spreekbeurten, Marieke gaat op die dag beginnen. Lysette houdt haar spreekbeurt op dinsdag 10 maart en Gerco op 17 maart. Op vrijdag 6 maart krijgen de kinderen
’s middags uitleg over het gebruik van tablets in de klas. Vanaf dat moment gaat alléén groep 8 proef draaien met spelling. Uiteraard krijgt iedereen een eigen tablet. We gaan kijken of het werken met tablets een goed idee zou kunnen zijn voor in de toekomst. Inmiddels zijn de theorielessen begonnen van EHBO en zullen in maart de praktijklessen starten. We hopen eind mei, begin juni het praktijkexamen te kunnen afnemen en vóór die tijd zal het theorie-examen zijn.
Tot slot woensdag 18 februari is de toets van aardrijkskunde, hoofdstuk 5. Alvast een fijne vakantie gewenst en tot volgende week tijdens de oudergesprekken.

Tot de volgende nieuwsbrief van vrijdag 6 maart

————————————————————————————————————–
Alteveer, 13 februari 2015

Beste grootouder(s),
Op donderdag 26 maart bent u van harte welkom op school, om een kijkje te nemen in de klassen.
U kunt van half negen tot tien uur drie lessen bijwonen. Elk half uur gaat de bel, waarna gewisseld kan worden van lokaal.
Als u van plan bent te komen, verzoeken wij u onderstaande strook in te vullen en uiterlijk dinsdag 10 maart op school in te leveren.
Aan de hand van de ingevulde stroken maken wij een rooster waarop staat, wanneer men waar wordt verwacht. De roosters hangen die ochtend in de school.
Vriendelijke groeten,
het personeel

Naam: ………………………………………………………………………………………………………………………………………

Komt/komen de lessen bezoeken en wil/willen graag een kijkje nemen op donderdagmorgen 14 maart in groep/ de groepen:

0 groep 0/1,2 0 groep 3 0 groep 4 0 groep 5/6 0 groep 7 0 groep 8
————————————————————————————————————
Alteveer, 23-1-2015 nummer 81

Kalender
 28 januari bibliotheekbezoek groep 3/4
 bioscoopbezoek groep 5 t/m 8
 17 februari studiemiddag (kinderen ’s middags vrij)

Het nieuwe jaar is goed begonnen. Op 6 januari zijn juf Janneke en Martin de trotse ouders geworden van zoon Roan. Hartelijk gefeliciteerd! Ook felicitaties voor grote broers Robin en Milan. Juf en Roan maken het goed.

De Nationale voorleesdagen gingen afgelopen woensdag van start. Onze bekende Nederlander ‘Boer Geert’ van het programma “Boer zoekt vrouw” mocht helaas van de KRO niet komen voorlezen omdat hij misschien teveel over het programma zou verklappen. Als doekje voor het bloeden hebben de kinderen het ingestudeerde lied voor Boer Geert live op de radio gezongen. U kunt het terug luisteren via http://www.rtvnoord.nl/artikel/artikel.asp?p=144089
We hebben met Boer Geert afgesproken dat hij, zodra het programma is afgelopen, bij ons op school komt voorlezen en ons uitleg geeft over het boerenleven.
Januari en februari staan in het teken van de Cito toetsen. De zg. M (midden toetsen) worden vanaf groep 1 t/m groep 8 gemaakt. Voor de kinderen een intensieve periode waarbij concentratie belangrijk is. Het helpt zeker als kinderen, zeker na het weekend, uitgerust op school komen.
Naast het harde werken is er ook tijd voor ontspanning, zo bezoekt groep 3/4 de bibliotheek en de groepen 5 t/m 8 de bioscoop.
Juf Miriam is weer begonnen met werken. Ook vanaf deze plaats hartelijk dank voor het ‘warme’ welkom. De kinderen hebben een prachtig lied gezongen en Jet is verwend met prachtige cadeaus. Foto’s staan op de site.
Juf Harmina blijft voorlopig nog op therapeutisch basis werken. Groep 3/4 zal de komende tijd dus nog gespitst blijven.

Typecursus groep 6 t/m 8
Het afgelopen jaar verzorgde juf Heleen Tichelaar vanuit Gigakids typelessen voor de kinderen uit de bovenbouw. Als school bevelen we de cursus aan want een goede typevaardigheid is erg belangrijk.
Bij voldoende deelname start de cursus in maart op de dinsdagmiddag na schooltijd in onze school. Meer informatie kunt u lezen in de bijlage. Opgeven kan t/m vrijdag 6 februari via info@rtpraktijksts.nl. Ook voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Heleen Tichelaar.

Kind op maandag:
Week 5: Dit is het moment
Johannes 4:46-54; 5:1-23
Een man zit al achtendertig jaar te wachten. Als het water van het bad in beweging komt, moet hij er zo snel mogelijk in zien te komen; dan zal hij beter worden. Maar iemand anders is hem steeds voor. Zal dat ene langverwachte moment ooit nog komen? Dan komt Jezus voorbij. Dat is het moment waarop zijn leven verandert – maar op een andere manier dan hij ooit gedacht had.
Week 6: Is hij wel goed?
Johannes 7:1-17; 8:1-20
Jezus gaat naar het Loofhuttenfeest en onderwijst de mensen. Sommige mensen vragen zich af waar hij het vandaan haalt. Later wordt een vrouw bij hem gebracht die iets verkeerd gedaan heeft. Jezus zegt dat degene die nog nooit iets verkeerd gedaan heeft, moet beginnen met straffen. Niemand veroordeelt haar – ook Jezus niet.
Week 7: Kijk dan zelf!
Johannes 9
Een man wordt genezen van zijn blindheid. Maar de mensen kunnen het zich nauwelijks voorstellen. Ze vragen zich af of hij het wel echt is, en of hij wel echt blind geweest is.

Medezeggenschapsraad
Er staat een vergadering gepland op woensdag 4 februari om 19.30 uur. Wilt u hierbij aanwezig zijn graag uiterlijk dinsdag 3 februari aanmelden bij juf Heleen

Groep 1/2
Na de kerstvakantie werkten we over de thema’s de tijd en de winter. De kinderen hebben een prachtige klok geknutseld met een kalender eraan.
Hopelijk vindt u een mooi plekje voor deze kalenderklok. Ook zijn we begonnen met het toetsen van de kinderen van groep 1 en 2.
De resultaten zullen wij met u bespreken tijdens de 10 minuten gesprekken.
Zoals u waarschijnlijk wel weet, zijn afgelopen woensdag de Nationale voorleesdagen begonnen.
Helaas mocht boer Geert niet komen voorlezen, maar hebben de kinderen van de bovenbouw wel voorgelezen aan de kinderen van de onderbouw. Dat was erg leerzaam en leuk!
Omdat het prentenboek “Boer Boris gaat naar zee” prentenboek van het jaar 2015 is, werken we de komende weken over de boer en de boerderij. Vrijdag 6 februari is het weer speelgoedmorgen.

Groep 3 /4
Volgende week woensdag 28 januari gaan we naar de bibliotheek in Onstwedde. We vertrekken om half 9. Er hebben zich al 3 moeders gemeld die kunnen rijden. Fijn! We hebben voor het vervoer nog een aantal auto’s nodig. Graag opgeven bij een van de juffen.
De komende weken zullen de verschillende CITO toetsen worden gemaakt in beide groepen. Daarnaast blijft natuurlijk ook het gewone werk doorgaan. In groep 3 hebben we kern 6 van lezen afgesloten! De kinderen kunnen nu al heel veel lezen. We gaan beginnen met het lezen van de hoofdletters. Veel oefenen blijft belangrijk, thuis en ook op school! Ook voor groep 4 blijft het regelmatig lezen belangrijk. In beide groepen zijn we gestart met blok 7 van rekenen. Groep 3 is begonnen met het maken van splitbloemen en ze hebben kennis gemaakt met de verliefde harten!!(Deze leren we uit het hoofd.)
Groep 4 gaat oefenen voor het tafeldiploma. Ze kunnen dit goed thuis oefenen met Ambrasoft.
Het klokkijken en het rekenen met geld zijn belangrijke onderdelen. Vooral het oefenen met geld is thuis goed te doen. Wat kost het, wat krijg je terug. Een keertje mee naar de winkel misschien?

Groep 5/6
Wat werken we hard in deze toetsperiode. Super dat jullie zo je best doen jongens en meisjes! Juf Miriam is weer terug, waardoor de groep op woensdag niet meer gesplitst is. Fijn dat het de afgelopen maanden zo kon! Ook wij zoeken chauffeurs voor ons uitje naar de bioscoop. Wie kan dinsdagmiddag 3 februari rijden?
Op maandag 26 januari staat de toets voor aardrijkskunde gepland.

Groep 7
Na een heerlijke vakantie zijn we alweer 3 weken fanatiek aan het werk. Afgelopen week hebben we een start gemaakt met het afnemen van de Cito-toetsen. De komende week volgen er nog een aantal en in de eerste week van februari sluiten we af met de spellingstoetsen. Het gewone werk gaat gewoon door maar we nemen genoeg tijd voor de toetsen. De data van de methodes en het huiswerk zijn te vinden op het huiswerkblad. Het thema van de weekopeningen was ‘Je maakt het verschil’. Ook wij kunnen, hoe klein ook, iedere keer, op een positieve manier, het verschil maken en dat is belangrijk. Op dinsdagmiddag 3 februari gaan de groepen 5 t/m 8 naar de bioscoop. De precieze tijden hoort u nog maar we zijn op zoek naar ouders die kinderen kunnen brengen en halen. Als u kunt, zou u of uw kind, dat even kunnen doorgeven? Alvast bedankt!

Groep 8
En zo zijn we alweer even op gang. Inmiddels zijn de eerste cito’s afgenomen en staan volgende week ook nog verschillende cito’s op het programma. De topotoets van Zuid-Amerika is op maandag 26 januari en de toets van biologie is op vrijdag 30 januari, les 9 t/m 12. De Engelse toets, unit 4, is op maandag 9 februari. De lessencarrousel is aanstaande donderdagmorgen 29 januari in Onstwedde, busvervoer is geregeld. De flyer van de open dagen is meegegaan (Ubbo Emmius), houd(t) u/je goed in de gaten wanneer en waar u/je moet zijn? Donderdag 19 februari zijn de gesprekken voor het voortgezet onderwijs, een uitnodiging volgt. Vanaf dinsdag 3 februari komt juf Marjan Geertsema stage lopen in groep 8 op dinsdag en woensdag tot aan de zomervakantie.
Tot slot: dinsdag 3 februari gaan we ’s middags naar Geert Teis, tijdstip weten we nog niet, maar wie zou ons heen en/of terug kunnen brengen?
Tot de volgende nieuwsbrief van vrijdag 13 februari.
Gerben Wolfs is afgelopen woensdag zijn donkerbruine corduroy pet kwijtgeraakt. Wie heeft de pet gezien?

———————————————————————————————-
Alteveer, 12-12-2014 nummer 80

Kalender
 18 december – kerstviering in de klassen 18:30-19:30 uur
 7 januari – Luizencontrole

Graag willen we deze nieuwsbrief beginnen met een verzoek. In de loop van de tijd verwatert het meenemen van “zendingsgeld/adoptiegeld” op de maandagmorgen. Uiteraard is dit vrijblijvend maar misschien is dit “uit het systeem” verdwenen. Het zou fijn zijn als er wat meer bijdragen voor het goede doel binnen zouden komen.

Als u ouder bent van een leerling uit groep 1 t/m 6 hebt u zich (net als wij) mogen vergapen aan het prachtige, nieuwe rapport. Het zal een akelig kale plek opleveren op uw schoorsteenmantel, maar wilt u de rapporten weer meegeven naar school? Uiteraard geldt dit laatste ook voor de rapporten van groep 7 en 8.

Op 18 december hopen we op school een kerstviering te houden. Alle groepen vieren dit in hun eigen klassen tussen 18:30 en 19:30 uur. Vrijdag is dan de laatste schooldag van 2014, groep 5 t/m 8 heeft ’s middags ook les.

Kind op maandag:
Advent is een tijd van verwachten. We tellen de dagen op weg naar kerst. Het licht gaat steeds meer schijnen, door het donker heen. Maar als je iets verwacht, vraag je je soms wel af: Wanneer is het nu eindelijk zover? En hoe zal het precies gaan? In de komende drie adventsweken ontdekken we met de kinderen dat verwachting en verrassing soms heel dicht bij elkaar liggen.

Week 51 – Heel anders Lucas1:57-80.2:1-20
Elisabet en Zacharias krijgen een zoon. Maar hij wordt niet naar zijn vader genoemd, het gaat heel anders. Johannes is zijn naam. Een tijdje later wordt in Betlehem de Messias geboren, de langverwachte redder. Maar het verhaal van zijn geboorte gaat heel anders dan je misschien zou verwachten. Hij wordt geboren in een stal, herders zijn de eersten die hem zien.
Week 2 – Waar ben je veilig? Matteüs 2:1-23
Jezus’ naam betekent: redder. Maar koning Herodes wil niet dat mensen gered worden. Daarom moet de pasgeboren redder eerst zelf gered worden. Zijn vader en moeder nemen hem mee naar Egypte, daar zijn ze veilig.
Week 3 – Wie komt daar aan? Johannes 1:29-52
Johannes de Doper weet wie Jezus is: hij is het lam van God, de man die komen zou. Als Jezus zijn leerlingen ziet, gebeurt er iets bijzonders. Hij stelt niet zichzelf voor, maar vertelt juist wie de ander is. Simon is Petrus, Natanaël is een eerlijk mens.
Week 4 – Dat is het verschil Johannes 2:13-25; 4:1-42
Op het tempelplein is het een drukte van belang. Er staan marktkooplui, geldwisselaars… Jezus maakt duidelijk dat er verschil is tussen een tempel en een markt. Later ontmoet hij een Samaritaanse vrouw. De verschillen tussen joden en Samaritanen zijn niet belangrijk. Het verschil tussen gewoon water en ‘levend water’, dát is wel belangrijk.

Groep 1/2
Wat hebben wij afgelopen vrijdag een prachtig Sinterklaasfeest gevierd! We hebben die ochtend gedanst, gezongen en veel gelachen.
De kinderen van groep 8 hadden ook nog een verrassing voor ons: een musical over een nep Sint en de echte Sint! Daar hebben we allemaal (kinderen, ouders/verzorgers en juffen) erg van genoten.
Nu staat er in de klas een kerstboom, hangen er prachtige kerstwerkjes aan de muur en zingen we veel kerstliedjes. Natuurlijk horen we ook de Bijbelverhalen over de geboorte van het kindje Jezus.
Donderdag 18 dec. vieren we het Kerstfeest in onze klas met de kinderen en juffen van groep 3 en 4. Het wordt vast een mooi Kerstfeest!
Na de kerstvakantie zullen Ben Meijer, Noah Meems en Luuk Sterenborg bij ons in groep 0 komen.
Van harte welkom! hopelijk voelen jullie je snel thuis bij ons in de klas!
Vrijdag 9 januari is het weer speelgoeddag. De kinderen mogen dan speelgoed van thuis meenemen om er dan samen mee te spelen.

Groep 3 /4
Nog even en dan mogen we genieten van de kerstvakantie. In groep 3 hebben we kern 5 afgerond en zijn begonnen aan kern 6 van veilig leren lezen. In deze kern worden de laatste letters aangeboden. De kinderen hebben ook hun eerste verhaaltje geschreven. Voor een aantal best lastig, want er zitten hele mooie verhalen in hun hoofd, maar het opschrijven is dan nog wel lastig. Met rekenen zijn we druk bezig met de kralenketting. Ook wordt er veel achter de computer geoefend. De oefeningen van de bakker (splitssommen), de bussommen en die van de postbode kunnen ook thuis geoefend worden. Groep 4 heeft de laatste rekentoets goed gemaakt. Ze hebben flink geoefend met sommen maken op de getallenlijn. Thuis regelmatig de tafels oefenen op de computer met Ambrasoft blijft belangrijk. Het duurt nog even, maar 28 januari gaan we naar de bibliotheek in Onstwedde. Voor het vervoer er naar toe hebben we een aantal auto’s nodig. We worden om 8.45 uur daar verwacht. Wie kan en wil mee? Graag opgeven bij juf Harmina.

Groep 5/6
In deze periode tussen twee feesten in, zijn we nog altijd druk bezig in groep 5 en 6. Er zijn heel mooie resultaten geboekt in blok 5 van rekenen! Dit komt vooral doordat er hard en geconcentreerd gewerkt is. Heel belangrijk! In beide groepen zijn we inmiddels begonnen met rekenen in blok 6. Hierin komen weer nieuwe onderdelen aan bod zoals optellen en aftrekken met getallen boven de honderd (groep 5) en afronden en rekenen met rekenmachine (groep 6). Rekenen met rekenmachine hoort bij de doelen die gesteld zijn voor het rekenonderwijs op de basisschool. Bij de eerste les waarin het rekenmachientje gebruikt werd, begonnen veel ogen te glimmen, maar helaas mogen ze alleen maar gebruikt worden voor de sommen waar het rekenmachinesymbool voor staat. 😉
Met taal zijn we, zoals in de vorige nieuwsbrief al vermeld werd, in blok 4.
Aanstaande dinsdagmiddag 16 december gaat groep 6 op de fiets naar Onstwedde waar we een bezoek brengen aan de hervormde kerk. Hier krijgen we een rondleiding waarbij we de geschiedenis van de kerk te horen krijgen. We vertrekken om 13:15 uur en verwachten rond 15:00 uur terug te zijn.
Een overzicht van de toetsen voor de komende periode: * Topotoets Groningen deel 2 voor groep 6: maandag 15 december. * Geschiedenistoets H3 voor groep 5: dinsdag 16 december. Hiervoor wordt geleerd op school maar is ook een samenvatting meegegaan naar huis. * Geschiedenistoets H3 voor groep 6: dinsdag 13 januari * Natuurtoets les 9 t/m 12 voor groep 5 en 6: vrijdag 16 januari. De samenvattingen van natuur en geschiedenis (gr. 6) zijn gisteren al meegegaan in de map.

Groep 7
Op het moment van dit schrijven zijn de kinderen nog druk doende met van alles en nog wat! Ze maken leuke verhaaltjes en tekeningen voor de schoolkrant, er moeten nog 2 toetsen gemaakt worden, we buigen ons intensief over het uitrekenen van procenten en kortingen en met taal werken we dagelijks met het gezegde, de persoonsvorm en het voltooid deelwoord zoeken in zinnen.
Naast het harde werken, proberen we ook de rust te vinden om te luisteren naar en te zingen over het naderende kerstfeest! We doen dit aan de hand van het mooie project van Kind op Maandag. Donderdagavond komt dit allemaal samen in de kerstviering in de klas.
En dan, na een laatste vrijdag op school in 2014…..vakantie!!!

Groep 8
Vorige week heeft groep 8 een leuke minimusical opgevoerd voor de Sint en zijn pieten, kinderen en ouders. Leuk dat ook ouders van groep 8 kwamen kijken. In de klas zijn alle Sinterklaasspullen opgeruimd en staat de prachtige, versierde kerstboom in de klas. We zingen kerstliederen, steken de kaarsjes aan en luisteren naar de verhalen van het adventsproject. Een gezellige tijd in de klas, maar ook doorwerken in de methodes. Omdat de volgende nieuwsbrief nog even op zich laat wachten, vermeld ik nog een aantal belangrijke mededelingen: maandag 15 december is de toets van Engels, unit 3. Woensdag 14 januari is de toets van aardrijkskunde, hoofdstuk 4 en dinsdag 20 januari is de toets van geschiedenis, blok 4. De topotoets van Zuid-Amerika is op maandag 26 januari en de toets van biologie is op vrijdag 30 januari, les 9 t/m 12. Denkt u ook nog even aan de voorlichtingsbijeenkomsten van het Ubbo/Noorderpoort en de open dagen in januari? De spreekbeurten beginnen in maart en Marieke mag als eerste op dinsdag 3 maart haar spreekbeurt houden. Tijdens de afgelopen oudergesprekken hebben we gesproken over de aanmelding en plaatsing van het voortgezet onderwijs. Op donderdag 19 februari zullen deze gesprekken plaatsvinden, ook kinderen van groep 8 zijn hierbij welkom. Een briefje volgt t.z.t. Nu nog even doorzetten en dan kunnen we genieten van de kerstvakantie.

Tot de volgende nieuwsbrief van vrijdag 23 januari

—————————————————————————-
Alteveer, 28-11-2014 nummer 79

Kalender
 3 december – luizencontrole
 5 december – Sinterklaasviering (bovenbouw gaat ’s middags gewoon naar school)
 18 december – kerstviering in de klassen 18:30-19:30 uur

Als het weer kouder wordt, komen veel kinderen met handschoenen, sjaals, oorwarmers, enz. op school. Het gebeurt vaak dat deze op school blijven liggen en vreemd genoeg zijn ze dan van niemand. Wilt u er daarom voor zorgen dat in elk kledingstuk de naam van uw kind vermeld wordt?
De kinderen kregen vandaag hun rapport mee. Groep 3 t/m 6 hadden de primeur van het nieuwe rapport. Zie website

We heten Sacha (gr. 2) en Lysette (gr. 8) uit Nieuwe Pekela welkom bij ons op school. Per 8 december komen zij in Alteveer wonen.

Kind op maandag:
Advent is een tijd van verwachten. We tellen de dagen op weg naar kerst. Het licht gaat steeds meer schijnen, door het donker heen. Maar als je iets verwacht, vraag je je soms wel af: Wanneer is het nu eindelijk zover? En hoe zal het precies gaan? In de komende drie adventsweken ontdekken we met de kinderen dat verwachting en verrassing soms heel dicht bij elkaar liggen.

Week 49 – Blijf wakker! Marcus 13:28-32.33-37 / Jesaja 11:1-10
Deze week horen we verhalen over verwachting. Wat is dat eigenlijk precies? Jezus vertelde er zelf bijzondere verhalen over. Over een vijgenboom, die laat zien dat de zomer eraan komt. Over een deurwachter die op de uitkijk staat. Met de bovenbouw lezen we ook uit het boek Jesaja. Hij verwachtte dat er een nieuwe tijd zou aanbreken.
Week 50 – Nieuws uit de hemel Lucas 1:5-56
Zacharias krijgt een bijzonder bericht: Zijn vrouw Elisabet zal een kind krijgen. Ook Maria krijgt wonderlijk nieuws. Er komt een engel bij haar die vertelt dat Jezus geboren zal worden. Dat is nieuws om blij van te worden!

Groep 1/2
Wat is het een spannende tijd! Op het Sinterklaasjournaal zagen we dat de stoomboot lek was, de pieten terug gingen naar Spanje met alle pakjes en dat er pieten te weinig waren. Gelukkig mochten de kinderen van groep 1 en 2 hulppieten zijn en zo kreeg elk kind van de school toch nog een chocolade muis of kikker. Nog maar een paar nachtjes slapen en dan zal de Sint onze school bezoeken. Hopelijk heeft hij dan wel genoeg zwarte pieten……….
Zoals u waarschijnlijk wel weet bent u als ouders/verzorgers van harte uitgenodigd voor dit feest op 5 december. (van 8.30 uur tot ongeveer 9.45 uur, daarna zijn de kleuters vrij)
Wilt u oppas zoeken voor jongere broertjes en/of zusjes? Dit om zoveel mogelijk de rust te bewaren tijdens het feest. We zien uit naar een fijn Sinterklaasfeest!
Maandag 8 december zal Sacha Bisschop bij ons in groep 1 komen. Van harte welkom Sacha! We hopen dat jij je snel thuis zult voelen bij ons.

Groep 3 /4
Wat een spannende maar ook gezellige tijd. De kinderen genieten er volop van. We hebben kern 4 van Veilig Leren Lezen afgerond en zijn inmiddels met kern 5 begonnen. Wat gaat het snel. De kinderen kunnen al hele zinnen lezen. Het thuis oefenen van Veilig & Vlot blijft belangrijk. Blok 5 van rekenen hebben we deze week ook afgerond. De kinderen moeten o.a. de hele uren herkennen op de analoge klok. Dat doen ze allemaal prima. Ondanks de drukke, gezellige tijd wordt hard gewerkt in groep 4! Met rekenen zijn we begonnen met klokkijken; de halve uren en de kwartieren. Ook het optellen en aftrekken tot 100 wordt veel geoefend. Met taal hebben we geleerd wat “werkwoorden” zijn. Ondanks de drukke, gezellige tijd wordt er nog steeds hard gewerkt in groep 4! Met taal hebben we geleerd wat “werkwoorden” zijn. Natuurlijk zijn we ook al een beetje bezig met de komst van Sinterklaas. Optredens en dansjes worden geoefend; dat wordt vast prachtig!

Groep 5/6
Het was goed om u woensdag en donderdag te ontmoeten tijdens de 10-minutengesprekken, fijn dat we met u konden spreken over de ontwikkeling van uw kinderen!
Op school zijn we in groep 5/6 met rekenen aan het werk in blok 5. Voor groep 5 betekent dat rekenen met lengtematen, plus- en minsommen over de honderd en natuurlijk tafels. Groep 6 is gestart met het rekenen met breuken, geld en gewichten.
Met taal zijn we bezig met de laatste lessen van blok 3, volgende week start blok 4. Voor zowel groep 5 als is het thema “Geld”. In groep 5 komen allerlei zaken rondom dit thema langs: pinnen, reclame, geldbesteding, boodschappen, enz. Voor groep 6 zijn enkele steekwoorden: afschrijving, failliet, financiën en salaris.
Met geschiedenis zijn beide groepen begonnen in hoofdstuk 3. Groep 5 is in de Middeleeuwen beland en groep 6 verdiept zich momenteel in de achtergronden van “De Opstand”. In het kader hiervan willen we op dinsdagmiddag 16 december met groep 6 een bezoek brengen aan de Hervormde kerk in Onstwedde. Hier krijgen we een rondleiding waarbij we de geschiedenis van de kerk te horen krijgen.
Op 5 december vieren we het sinterklaasfeest op school. De surprisepieten zijn al druk bezig met prachtige creaties!
De toetsen voor de komende tijd zijn: voor groep 5 en 6 → maandag 8 december toets aardrijkskunde hoofdstuk 3 (samenvatting is gisteren meegegaan naar huis) en voor groep 6 → maandag 15 december toets topo Groningen deel 2 (alles behalve nr’s 1 t/m 30, het kaartje zit al een paar weken in de map)

Groep 7
De voorleeskampioen is bekend! Mandy Piening mag onze school vertegenwoordigen in januari in Stadskanaal, en wie weet wel verder…..
Volgende week vieren we natuurlijk het feest van de Sint. We hopen dat alle kinderen (en juffen!) vrijdagmorgen het cadeautje feestelijk hebben verpakt en een origineel gedichtje hebben gemaakt.
Aanstaande woensdag start groep 7 met de WIBO-cursus. WIBO betekent Weerbaar In BasisOnderwijs en de kinderen krijgen tijdens deze cursus “les” in weerbaarheid. Een deel van de lessen vindt plaats in De Drijscheer. Zo staat er op de valreep van dit jaar nog heel wat te gebeuren!
De 10-minutengesprekken hebben we gehad. Goed om met elkaar te spreken over uw kinderen!

Groep 8
Afgelopen donderdag hebben we goede gesprekken gehad in groep 8. Fijn om alle ouders weer gezien en gesproken te hebben. Dinsdag heeft de voorleeswedstrijd plaatsgevonden. Zeven kandidaten uit groep 7 en 8 deden hier aan mee, Gerco en Marieke uit groep 8. Prachtige fragmenten werden voorgelezen en het publiek werd meegenomen in de mooie verhalen. De keuze was moeilijk, maar uiteindelijk is toch een winnares gekozen. Mandy Piening uit groep 7 mag in januari onze school vertegenwoordigen in de bibliotheek te Stadskanaal, van harte gefeliciteerd meid! Deze week zijn we gestart met de sinterklaasmusical. Deze musical voeren we volgende vrijdag (5 december op voor alle groepen en natuurlijk ook voor de Sint en zijn pieten. Vindt u het leuk om te komen kijken, dan bent u ook van harte uitgenodigd vanaf 9.30 uur op school in de klas van groep 5/6. De musical duurt ongeveer 15 minuten. De spreekbeurten zijn ingepland en worden t.z.t. in de nieuwsbrief genoemd. Ook nog een kleine herinnering betreft het werkstuk: uiterlijk 1 mei 2015 inleveren. De aanmeldingsformulieren van de voorlichtingsavonden van het Ubbo/Noorderpoort zijn aangeleverd. In Onstwedde is de voorlichting voor ouders én leerlingen en in Stadskanaal is de voorlichting alléén voor ouders (wijzigingen in aantal personen zijn in een aantal formulieren reeds aangebracht). Mevrouw van Slooten, afdelingsdirecteur van Ubbo Onstwedde, heeft aangeboden om een persoonlijke voorlichting te willen geven aan ouders van Alteveer op onze school. Onder andere de organisatie, kwaliteit van het onderwijs, onduidelijkheden over Ubbo Onstwedde en de doorgaande lijn HAVO/VWO zou zij graag willen toelichten. Wanneer ouders geïnteresseerd zijn, hoor ik dit graag. Nog een aantal belangrijke mededelingen: dinsdag 2 december is de toets van geschiedenis, blok 3 en maandag 15 december is de toets van Engels, unit 3. Woensdag 14 januari is de toets van aardrijkskunde, hoofdstuk 4 en dinsdag 20 januari is de toets van geschiedenis, blok 4. De topotoets van Zuid-Amerika is op maandag 26 januari, de toets van biologie wordt in de volgende nieuwsbrief genoemd. Denkt u aan de voorlichtingsavonden en open dagen van het Ubbo/Noorderpoort College in januari? Tot slot mogen we aanstaande maandag Lysette Drenth begroeten, een nieuwe leerling in groep 8. We hebben al met haar kennisgemaakt en de voorbereidingen zijn klaar. Lysette, heel veel plezier en van harte welkom in groep 8. We hopen samen op een fijne tijd!

Tot de volgende nieuwsbrief van vrijdag 12 december (over twee weken dus)

——————————————————————-
Alteveer, 07-11-2014 nummer 78
Kalender
 11 november – St. Maarten, de school is open van 17:00 – 19:30 uur
 27 november – oudergesprekken
 5 december – Sinterklaasviering (bovenbouw gaat ’s middags gewoon naar school)

Geboren!
Woensdag 29 oktober zijn juf Miriam en Gerben de trotse ouders geworden van dochter Jet. Hartelijk gefeliciteerd! We wensen juf, Gerben en Mart een fijne tijd toe!

Lief&leed:
Woensdag 29 oktober is de vader van juf Nineke overleden. We wensen juf en haar familie veel sterkte toe in de komende tijd.
Het valt juf Harmina momenteel zwaar om les te geven aan groep 3 en 4 tegelijk. Ze krijgt daarvoor zoveel mogelijk hulp, de groepen worden hiervoor geregeld gesplitst.
Juf Janneke moet het vanwege haar zwangerschap rustiger aan doen. Ze werkt tot aan haar zwangerschapsverlof (eind november) op twee ochtenden. Ze zal dan vooral bezig zijn met de leerlingenzorg.

Op vrijdag 14 november bezoeken de kinderen de vogeltentoonstelling van vogelvereniging“De Kolibri” in De Drijscheer. We bedanken de organisatie voor de uitnodiging!
Dinsdag 11 november zijn de kinderen van 17.00 uur tot 19.30 uur van harte welkom om hun Sint Maartenlied te komen zingen op school.
Aan de kinderen van groep 5 t/m 8 mogen wordt gevraagd om een schoenendoos mee te nemen voor het maken van een surprise. Donderdag 20 november wordt daarmee gestart.
Op donderdag 27 november vindt de spreekavond plaats. U wordt hier binnenkort voor uitgenodigd. Voor de kleuters heeft deze avond een vrijblijvend karakter.
Juf Roelianne is verhuisd, haar adres is nu Roessinghlaan 12, 9591 BM in Onstwedde.

Kind op maandag:
Week 46 – Houd je mond! Jeremia 20, 21
De mensen vinden het niet leuk wat Jeremia allemaal zegt. Ze willen dat hij zijn mond houdt. Hij wordt uitgelachen en zelfs gevangen gezet. Maar toch gaat hij door.
Een tijdje later weet de koning niet meer wat hij moet doen. Ineens besluit hij dat Jeremia hem maar moet helpen. Kan Jeremia niet even aan God vragen om te hulp te komen? Maar zo makkelijk gaat het niet. Er moet echt iets veranderen in het land.
Week 47 – En toch… Jeremia 24, 32, 36
Het gaat helemaal mis. De Babyloniërs vallen Israël aan, Jeremia zit in de gevangenis. Maar toch houdt hij hoop. Hij koopt een akker, omdat hij weet dat er ooit weer leven zal zijn. Jeremia geeft het niet op. Zelfs niet als de koning zijn boekrol in het vuur gooit – hij maakt een nieuwe boekrol, om te laten zien dat het woord van God altijd doorgaat.
Week 48 – Ben je er klaar voor? Matteüs 21:28-32, 25:1-13, 25:14-30
Jezus vertelt verhalen over het Koninkrijk van God. Daar kun je zelf aan meewerken, net als de jongen die zijn vader ging helpen op het land. En net als de knechten die aan het werk gingen met het geld waar ze op moesten passen. Ben je er klaar voor, net als de meisjes die olie hadden voor hun lampen?

Groep 1/2
We werken (natuurlijk) over het thema “herfst”. We hebben al veel geleerd over dit schitterende seizoen en de klas hangt vol met prachtige werkjes van de kinderen. Nog een paar nachtjes slapen en dan mogen we eindelijk met onze zelfgemaakte lampionnetjes langs de huizen.
Dinsdagmorgen 11 november beginnen we al een klein beetje met het Sint-Maartensfeest, want dan gaan we zingen bij de peuters van juf Gea. Later op de morgen zullen de peuters bij ons komen zingen.
We zullen vanaf woensdag 12 november het Sinterklaasjournaal weer gaan volgen in de klas. Rond die tijd beginnen we ook met het thema “Sinterklaas”
Op vrijdag 5 december zal de Sint een bezoekje brengen aan onze school. Het is de bedoeling dat hij van 8.30 uur tot ongeveer 9.45 bij ons in de klas komt. U als ouders/verzorgers bent van harte uitgenodigd om bij dit feest aanwezig te zijn. Na het feest zijn de kinderen van groep 1 en 2 vrij en mogen ze mee naar huis.

Groep 3 /4
We zijn deze week in groep 3 begonnen met vierde kern. Wat kunnen ze al veel lezen. Super! We oefenen op school nu elke dag met het boekje veilig en vlot. Ook thuis kunnen ze oefenen met die woorden. Ze krijgen deze week weer de verschillende bladen weer mee. Met rekenen zijn we bezig met het splitsen van de getallen. . In het programma van Ambrasoft zitten leuke oefeningen om het splitsen extra te oefenen.
Wat fijn dat veel kinderen van groep 4 in de vakantie “bingo” hebben gehaald! Er is veel gelezen; super hoor! Ook in groep 4 is het nog steeds heel belangrijk om veel te lezen. Fijn om te merken dat veel kinderen nu ook plezier beleven in het lezen. Met rekenen zijn we begonnen met de tafel van 2. Ook zijn we veel aan het meten; de deur, het bord, en natuurlijk lijnen in ons schrift. Met spelling oefenen we de woorden met de s/z en de v/f Dit is best lastig!

Groep 5/6
Na de herfstvakantie hebben we de draad weer goed opgepakt en zijn we weer hard aan het werken geslagen in groep 5/6. Met rekenen hebben we in de afgelopen periode blok 3 afgesloten en zijn we in beide groepen inmiddels al weer een flink eind gevorderd in blok 4. Groep 5 leert in dit blok de laatste tafels (7 en 8) en blijft oefenen met de andere. Dit laatste geldt uiteraard ook voor groep 6. Tafelbingo is momenteel een populair spel. Verder rekent groep 5 met geld en worden vleksommen ingevuld. Groep 6 blijft oefenen met de verhoudingstabel, leert hoe oppervlaktes berekend moeten worden en weet nu hoe je minsommen onder elkaar moet uitrekenen. Met taal zijn we net begonnen in thema 3. Groep 5 en 6 werken beide vanuit het thema “Samen” Groep 5 zoomt in op de omgang met elkaar, groep 6 richt zich op het zorgen voor elkaar.
Vandaag is in beide groepen de toets voor natuur afgenomen, vanaf volgende week starten we in een nieuw blok van vier lessen. Deze week zijn we met aardrijkskunde gestart in blok 3. Ook zullen de komende tijd in groep 6 topobladen van de verschillende provincies uitgedeeld worden, Groningen is de eerste provincie die geleerd zal worden. De eerste topotoets is op maandag 24 november.
Op dinsdag 18 november heeft groep 6 de toets voor geschiedenis blok 2. De samenvatting is gisteren meegegaan in de map.

Groep 7
Steeds meer nieuwe vaardigheden worden door de kinderen van groep 7 aangeleerd. Verkort vermenigvuldigen, zinsontleden, kennis van de geschiedenis van heel lang geleden (..de middeleeuwen!), en zo kunnen we nog wel even doorgaan. Het “ene” gaat gemakkelijk maar voor het “andere” moeten we soms wat meer tijd vrijmaken! We zetten stug door!
Deze en volgende week brengen de kinderen de kinderpostzegels rond. Fijn dat er voor zoveel geld verkocht is. Ook zijn de kinderen druk met het maken van mooie uilen voor de vogeltentoonstelling van De Kolibri. Aanstaande vrijdag brengen we daar een bezoekje.
De komende toetsen voor o.a. aardrijkskunde, biologie en geschiedenis staan vermeld op het huiswerkrooster. Bijzonder zijn ook de bijbelverhalen. De profeet Jeremia staat centraal. Ook in onze tijd kan Jeremia ons veel duidelijk maken!

Groep 8
Het metriek stelsel neemt een belangrijke positie in binnen rekenen. We rekenen met lengte, oppervlakte en inhoud. Het omrekenen van de maten hoort daarbij. Het werken met een kladblok werkt erg goed in groep 8, maar juist met het onderdeel schatten is het kladblok verboden. Door de getallen af te ronden op eenheden, tientallen en honderdtallen, is het bedoeling dat de kinderen tot een goed antwoord komen. Een leuk onderdeel! Met taal zijn we in een nieuw blok begonnen en hebben we nieuwe woorden en uitdrukkingen geleerd. De woorden “rugby” en “Nederland” staan centraal met spelling en zo gaan we gewoon weer verder met alle opdrachten. De informatie is meegegaan aan kinderen die meedoen aan de nationale voorleeswedstrijd. Eind november start de wedstrijd, zodat we vóór 1 december weten wie onze voorleeskampioen gaat worden. Allemaal heel veel succes met oefenen. Een aantal belangrijke mededelingen om op de kalender te schrijven: vrijdag 14 november is de topotoets van Amerika en vrijdag 21 november is de toets van biologie 5 t/m 8. Dinsdag 25 november is de toets van aardrijkskunde, hoofdstuk 3 en dinsdag 2 december de toets van geschiedenis, blok 3. Aan de nieuwsbrief van groep 8 zijn informatie/uitnodigingsbrieven geniet van het Ubbo Emmius en Noorderpoort College van zowel Onstwedde als Stadskanaal. Wanneer u zich aan wilt melden voor de voorlichtingsavond, kunt u vóór 28 november de briefjes weer inleveren bij mij. Ik zorg dat de aanmeldingen bij het Ubbo/Noorderpoort terechtkomen. In het kort de informatie die nu bekend is: woensdag 14 januari 19.30 voorlichting Ubbo Onstwedde. Open dag is op donderdag 29 januari in Onstwedde van 18.30 – 21.00 uur. ’s Morgens volgen alle leerlingen van groep 8 onder schooltijd een lessencarrousel in Onstwedde. (Kennismakingsbijeenkomst nieuwe brugklasleerlingen locatie Onstwedde op woensdag 17 juni van 14.00-15.00 uur). 13 en 15 januari voorlichtingsavond Ubbo/Noorderpoort Stadskanaal, tijdstip nog niet bekend. Open dag Ubbo/Noorderpoort Stadskanaal op woensdag 28 januari, tijdstip nog niet bekend. Heel wat informatie en t.z.t. volgt alle informatie die u nodig heeft om een goede keuze te maken samen met uw kind.

Tot de volgende nieuwsbrief van vrijdag 28 november

——————————————————————————————-
Alteveer, 10-10-2014 nummer 77

Kalender
 week 42 herfstvakantie

De Kinderboekenweek is afgelopen. De groepen 3 t/m 5 hebben genoten van een prachtige voorstelling van ‘Vertellus’. Ook de kleuters kregen een verkorte versie te zien. Verder stonden de afgelopen week nog diverse ‘leesactiviteiten’ centraal.
Op 1 oktober moest aan het ministerie van onderwijs worden doorgegeven hoeveel kinderen op onze school zaten. Aan de hand van dat gegeven wordt de financiële vergoeding en het aantal personeelsleden per school vastgesteld. Dit jaar zaten er op de teldatum 105 leerlingen op onze school; in 2013 waren dat er 109.
De kinderpostzegelactie bracht aan bestellingen het mooie bedrag op van 3794, 45
Euro! Groep 7 en 8 bedankt! Ook willen we een lieve oma hartelijk bedanken voor de stapel kinderboeken die ze de school cadeau heeft gedaan!
Intussen is juf Miriam met zwangerschapsverlof gegaan. We wensen haar een goede tijd toe en zijn ook allemaal in blijde “verwachting”. Meester Marcel Nijboer vervangt haar. Juf Erna is in deze periode het eerste aanspreekpunt.

Kind op maandag
Aan wie vraag je hulp als je in moeilijkheden zit? Zou je hulp vragen aan een sterke vechtersbaas, terwijl je die eigenlijk niet helemaal kunt vertrouwen? Hoe belangrijk is ‘trouw’ eigenlijk? En hoe ga je om met iemand die kritiek op je heeft? Kun je hopen op verandering, als je zelf niet wilt veranderen?
Over dit soort vragen denken we deze weken met de kinderen na aan de hand van een heel concreet verhaal. Het verhaal gaat over Jeremia. Hij ziet in zijn tijd van alles misgaan. Zijn land is in moeilijkheden, maar de mensen vragen niet aan God om hen te helpen. Ze bidden tot andere goden en hopen dat buitenlandse koningen hen beschermen. Jeremia zegt dat het zo niet langer kan. Hij maakt met hele concrete voorbeelden duidelijk wat er misgaat in het land. Maar de mensen in zijn land houden niet van kritiek: ze lachen de profeet uit en zetten hem gevangen. Zal er nu echt niets veranderen?
Luizencontrole
Op woensdag 22 oktober worden de kinderen weer gecontroleerd.

Kerk en school
De collecte van onze dienst met het thema ‘Kleigoed’ heeft € 274,07 opgebracht.
Dit bedrag is bestemd voor “De 4eMusketier” , waarbij drie dames uit Onstwedde gaan hardlopen in Griekenland om vrouwenhandel in Europa en daarbuiten te bestrijden.

Groep 1/2
De afgelopen 2 weken was het kinderboekweek met als thema ‘feest’. De klas zag er erg feestelijk uit met slingers, ballonnen en vrolijke werkjes. Vandaag sloten we het thema af met een gezamenlijk feest. Wij hebben er met z’n allen erg van genoten.
Vorige week vrijdag namen we afscheid van Jayden. Hij gaat nu naar de Westerschool in Wildervank. Wij wensen Jayden heel veel plezier en geluk toe op z’n nieuwe school.
Juf Daniek Hilverts loopt bij ons stage. Zij zit op het Menso Alting College in Groningen. Zij doet daar de opleiding onderwijsassistent.
Na de herfstvakantie zal het thema ‘herfst’ zijn. De kinderen mogen dan spullen meenemen voor de herfsttafel.

Groep 3 /4
De voorstelling ”Feest” was ook een feest. Het was een voorstelling n.a.v.
het boekje van Toon Tellegen: “Morgen was het feest”. Ook voor volwassenen een leuk boekje om te lezen.
De kinderen van groep 3 hebben afgelopen maandag een diploma meegekregen.
Bij juf Nineke hebben ze woorden gelezen. Prima, ga zo door! Achter het diploma zitten de herhalingsbladzijden van Veilig & vlot. Blijf maar oefenen, misschien lees je de volgende keer wel meer woorden in 1 minuut.
Met rekenen maken we sommen met een “splitsbordje”. We oefenen met getallen t/m 12.
Het eerste rekenschrift van groep 4 is al weer uit. We zijn begonnen met blok 3 waarin we gaan werken met sprongen op de getallenlijn. Sprongen van 10, 5, 2 en 3.
De sprong van 3 kan met een klapspelletje; vraag maar eens aan uw kind!
Ook in groep 4 blijft het heel belangrijk om te blijven lezen; elke dag 10 minuten.
De kinderen hebben een “leesbingo” mee naar huis gekregen. We zijn benieuwd wie er “bingo” gaat halen deze herfstvakantie! Allemaal een fijne vakantie!

Groep 5/6
Net als in alle groepen van De Höchte werd ook in groep 5/6 gefeest vanwege de verjaardag van de 60 jaar oude Kinderboekenweek. In de klas hebben we verschillende activiteiten gedaan binnen dit thema, en als klap op de vuurpijl zijn we door de bibliotheek ook nog uitgenodigd voor een uitdagende puzzelwedstrijd ín de bieb. De leerlingen beantwoordden in groepjes vragen over diverse verschillende feesten in Nederland. De antwoorden konden worden opgezocht op het internet, in de database van de bibliotheek en in informatieboeken. De vragen waren écht geen weggevertjes; wie weet bijvoorbeeld welk kinderfeest alleen in de Friese stad Grou gevierd wordt??? Dat vereist speurwerk! Door goed samen te werken hebben alle groepjes deze vragen goed beantwoord. Een knappe prestatie! Het lot besliste dan wel dat de hoofdprijzen naar Aaron en Melle gingen maar iedereen had het evengoed verdiend!!!
Vandaag is de Kinderboekenweek afgesloten met een gezellige ochtend.
Dan tenslotte nog wat data: Op maandag 27 oktober hebben groep 5 en 6 de toets voor aardrijkskunde. De samenvatting gaat vandaag mee naar huis. Op vrijdag 7 november hebben groep 5 en 6 de biologietoets.
Verder willen we ons aansluiten met de slotzin van de juffen van groep 3/4 en 7!

Groep 7
Lekker een weekje vakantie! Fijn om even tijd te hebben voor andere dingen….
De kinderen van groep 7 hebben de afgelopen periode hard gewerkt; de eerste toetsen voor geschiedenis, aardrijkskunde, biologie en Engels zijn inmiddels ook gemaakt. Na de herfstvakantie krijgen de kinderen een nieuw ‘agenda-blad’ in hun huiswerk map met daarop wekelijks hun huiswerkopdrachten en de nieuw ingeplande toetsen! Het is voor de meeste kinderen best fijn en leerzaam dat ouders zo af en toe het huiswerk bekijken of begeleiden. In dit geval snijdt het mes aan twee kanten; u weet waar uw kind op dat moment mee bezig is op school en uw kind weet dat u betrokken bent met hun werk voor school!
We hebben tevens gezellige activiteiten met elkaar beleefd. We zijn op de verjaardag van juf Erna met elkaar, op de fiets!, naar Lisette Raven geweest om haar prachtige nieuwe paard te bekijken. Een super leuke morgen met een compliment voor de kinderen: het fietsen ging goed en ze wisten de jarige goed te verrassen. Vandaag hebben we op een feestelijke manier de Kinderboekenweek afgesloten, top! Voor iedereen nu een fijne vakantie!

Groep 8
Vandaag is de Kinderboekenweek afgesloten. Afgelopen week is groep 8 flink in de weer geweest met de voorbereidingen van onder andere de modeshow en het waveboardparcours. Alle voorbereidingen en inspanningen hebben geresulteerd in een geweldig feest, super gedaan!
Van alle vakken zijn de eerste toetsen gemaakt en elke maandag wordt trouw gedacht aan het inleveren van het huiswerk. Het huiswerkuur wordt op de maandag goed bezocht door groep 7 en 8.
Een aantal belangrijke mededelingen om te noteren op de agenda: dinsdag 28 oktober toets geschiedenis (blok 2), maandag 3 november is de toets van Engels, unit 2. Vrijdag 7 november is de toets van aardrijkskunde, hoofdstuk 2 en vrijdag 14 november toets biologie, les 5 t/m 8.
Tijdens het verlof van juf Miriam werk ik nu op de donderdagmiddag en ben ik vrijdagmiddag vrij. Juf Henriëtte geeft op vrijdag biologie en meester Gerbrand gym. Na de herfstvakantie gaat het stappenplan van het werkstuk mee. Het werkstuk dient uiterlijk vrijdag 1 mei 2015 ingeleverd te worden. Ook tijdens het huiswerkuur kan tijd besteed worden aan het werkstuk.

Tot de volgende nieuwsbrief van vrijdag 7 november

—————————————————————————–
Alteveer, 19-09-2014 nummer 76

Kalender
 24 september start kinderpostzegels
 25 september ouderavond 19.30 uur
 1 oktober start Kinderboekenweek
 8 oktober studiedag leerlingen vrij
 week 42 herfstvakantie

Wat fijn om zoveel ouders tijdens de informatieavond te ontmoeten. Er is nog plaats voor de lezing van dhr. Bart van Campen die donderdag 25 september zal plaatsvinden. Opgeven via dehochte@dehochte.nl
In de afgelopen week bezochten de bovenbouw groepen een melkveebedrijf in Stadskanaal. Een leerzaam en leuk uitje. Alle begeleiders bedankt voor het meegaan. Foto’s staan op de site.
Maandag 22 september is er voor de kinderen uit groep 3 t/m 5 een theatervoorstelling gepland bij ons op school. Het zal gaan over het thema van de Kinderboekenweek die volgende week van start gaat. Het thema van dit jaar is feest!
Vanaf 3 oktober is juf Miriam met zwangerschapsverlof. Juf Erna is dan het eerste aanspreekpunt. Meester Marcel Nijboer zal op de maandag en dinsdag lesgeven in groep 5/6 zodat juf Janneke zich bezig kan houden met de leerlingenzorg. Meester is ook op woensdag aanwezig zodat de groepen extra gesplitst kunnen worden. Juf Betty en juf Willy nemen de lesgevende taken bij de kleuters over.
Meester Marcel zal op maandag en dinsdag ook blijven lesgeven als juf Janneke met zwangerschapsverlof gaat (eind december). Op die manier houden we continuïteit in groep 5/6.
Woensdag 8 oktober zijn alle leerlingen vrij. Alle leerkrachten van onze verenging hebben dan een studiedag over hoogbegaafdheid.

Kind op maandag
Week 39: Dat kan niet!
Exodus 2:1-10 en 3:1-12
De farao van Egypte wil dat er een eind komt aan de groei van het Hebreeuwse volk. Kan hij dat zomaar beslissen? Een vrouw legt een mandje in het riet, een kind wordt gered. God kondigt aan dat hij zijn volk zal redden.
Week 40: Stop!
Exodus 5:1-11, 7:26-8:11 en 12
Mozes en Aäron gaan naar de farao om hem te zeggen dat het zo niet langer kan. De farao wil niet luisteren en er komen plagen in het land. Uiteindelijk moet de farao zijn slaven laten gaan.
Week 41: God kan het
Exodus 14:9-31 en 15:22-25
Bij de Rode Zee weet niemand hoe het verder moet. Maar God weet het wel. Hij maakt een pad door het water, zodat het hele volk veilig naar de overkant kan. Als de reis verder gaat, blijkt dat God het verschil maakt tussen dood en leven, tussen bitter en zoet.

Luizencontrole
Op woensdag 24 september en woensdag 22 oktober worden de kinderen weer gecontroleerd.
Groep 1/2
Alle vlinders zijn uitgevlogen en daarmee sluiten we het thema af. We gaan werken over olifanten. Elmo, een speciale olifant, staat centraal. Olifanten zijn welkom bij ons in de klas.
Er zijn prachtige boeken bij de bibliotheek te leen over Elmo. Leuk om thuis met uw kind te lezen! De vormen komen hierbij aan bod.

Groep 3 /4
De informatieavond is geweest. U heeft een beetje een indruk gekregen hoe er in groep 3 en 4 gewerkt wordt. We zijn nu 5 weken samen aan het werk.
De kinderen van groep 3 kunnen de eerste korte zinnetjes lezen b.v. ik vis. Geweldig om de kinderen zo enthousiast te zien bij het lezen van de woorden. Ze hebben een mapje meegekregen met woordrijtjes. Probeer samen het plezier er in te houden. Kijk wat uw kind kan. Dat kan per kind erg verschillen. SAMEN LEZEN……..JA GEZELLIG! In groep 4 zijn we begonnen met tafelsommetjes te maken. Ze kunnen met Ambrasoft aan de slag met tafels. Ook bij het leren van de tafels is het belangrijk veel te oefenen. Maandagmorgen is er op school een voorstelling voor de groepen 3, 4 en 5. “FEEST” De voorstelling past bij het thema van de Kinderboekenweek.
Heeft iemand het vriendenboekje van Jenny Bouwland nog thuis?
Ze is het al een hele poos kwijt!

Groep 5/6
Wat hebben we genoten van ons uitstapje naar de boerderij. Jongens en meisjes jullie hebben goed geluisterd en meegedaan. Ouders bedankt voor het vervoer.
Huiswerk/oefenen voor aardrijkskunde: groep 5: leren alle provincies van Nederland.
Groep 6: leren alle provincies van Nederland en alle hoofdsteden.
Groep 6 heeft dinsdag 30 september een toets over hoofdstuk 1 van geschiedenis. Leerstof komt volgende week in de huiswerkmap.
Groep 5 hoeft de geschiedenistoets nog niet te leren.

Groep 7
“Goed gekozen!” Deze week staat dit thema centraal tijdens de dagopeningen. Maar ook gedurende de dag komen we vaak terug op keuzes die je maakt. Wanneer kies je ervoor om mee te doen, of niet. Wanneer kies je ervoor om iets aardigs te zeggen, of niet. Wanneer heb jij ervoor gekozen een positieve inbreng te hebben, of niet! En wat hebben jouw keuzes voor invloed? Op jezelf maar juist ook op die ander of op de hele groep? Erg leerzaam voor ons allemaal…
Daarnaast werken we hard. De eerste toetsen zijn geweest; voor rekenen, taal en spelling. Voor geschiedenis, aardrijkskunde, biologie en Engels komen ze eraan. Voor de precieze data verwijzen wij naar het huiswerkschema voor in de huiswerkmap. Daar wordt deze informatie, ruim van te voren, op vermeld.
Wat het noemen meer dan waard is, was het bezoek aan het melkveebedrijf van de familie Baelde. We hebben een interessante rondleiding gehad en mochten allerlei opdrachten in en om het bedrijf uitvoeren. Super! Alsnog willen we de ouders bedanken voor hun inzet. We hebben veel geleerd. Fijn dat er veel ouders op de informatieavond aanwezig waren en we hopen u as. donderdag, tijdens de ouderavond, opnieuw te mogen begroeten!

Groep 8
We zijn alweer 5 weken aan de gang en de eerste taaltoets van thema 1 is geweest. Ook dictees van spelling en de eerste aardrijkskundetoets zijn gemaakt. Gisteravond zijn veel ouders op de informatieavond geweest en dat was fijn. Het werken in groep 8 en het voortgezet onderwijs zijn aan bod gekomen. Binnenkort gaat de voorleeswedstrijd beginnen en kunnen kinderen van groep 7 en 8 kans maken om voorleeskampioen van school te worden. Ze mogen nu nog even nadenken of ze mee willen doen aan deze leuke wedstrijd. Aanstaande woensdag 24 september is de start van de kinderpostzegels. In verband met de 3-weekse nieuwsbrief, nog een aantal belangrijke mededelingen waarvan een aantal nog ver weg “klinken”: maandag 22 september is de toets van Engels, unit 1. Vrijdag 26 september is de toets van geschiedenis, blok 1 en vrijdag 3 oktober is de toets van biologie, les 1 t/m 4. Vrijdag 10 oktober topotoets “De Wereld”, dinsdag 28 oktober is de toets van geschiedenis, hoofdstuk 2 en maandag 3 november de toets van Engels, unit 2. Vrijdag 7 november is de toets van aardrijkskunde, hoofdstuk 2. Heel wat om te noteren op de kalender! Tot de volgende nieuwsbrief van vrijdag 10 oktober

——————————————————————–
Nieuwsbrief

Alteveer, 29-08-2014 nummer 75Kalender
 11 september 19.00 uur dienst Kerk en School in Onstwedde
 18 september informatieavond
 24 september start kinderpostzegels
 25 september ouderavond 19.30 uur

De eerste twee weken van het nieuwe schooljaar zitten er alweer op. Patrick Siepel heten we welkom in groep 4. Een welkom ook voor Demy Brabers, Mark Wessels, Mark Teelken, Rianke Wolfs en Yoeri de Jonge; allemaal in groep 1. We wensen iedereen een goede tijd toe bij ons op school.In september vindt een drietal activiteiten plaats. De startdienst in Onstwedde op 11 september (thema Kleigoed), de informatieavond op 18 september en de ouderavond op
25 september.
Op de informatieavond op 18 september zullen de juffen die avond informatie geven over de werkwijze in hun groep. In de bijlage kunt u meer informatie en het opgavestrookje vinden. Graag uiterlijk woensdag 3 september inleveren.

“Met een enorme dosis humor kluistert hij het publiek aan de stoelen.” En “De passie voor het vak opvoedingsleer spuit uit al zijn poriën.” Dat zijn slechts twee van de vele positieve beschrijvingen van lezingen van “onderwijsgoeroe” Bart van Campen. Onder de titel “Opvoeden is een kunst” geeft hij op 25 september een lezing op De Höchte.
U kunt zich opgeven voor deze avond d.m.v. het strookje; uiterlijk woensdag 3 september retour.

Kind op maandag
Week 36: Wakker worden!
De leerlingen maken Jezus wakker tijdens een storm op het meer. Hij
maakt een eind aan hun angst. Later maakt Jezus een meisje wakker; de
mensen denken dat ze gestorven is, maar ze slaapt. (Lukas 8)
Week 37: Voor wie zorg ik?
De vrienden van Jezus denken dat de mensen beter naar huis kunnen
gaan om te eten. Maar Jezus vraagt hen wat ze zelf bij zich hebben. Vijf broden en twee vissen zijn meer dan genoeg voor iedereen. Een man wordt onderweg aangevallen en beroofd. Een Samaritaan helpt hem.
Week 38: Goed gekozen.
Een man geeft een feest en nodigt heel veel gasten uit. Maar ze hebben allemaal wat anders. Daarom besluit hij de arme mensen uit de straten van de stad uit te nodigen. Zo wordt het toch nog feest! Ook het tweede verhaal eindigt met een feest omdat de verloren zoon weer thuis is.

Brigadieren
Aan deze nieuwsbrief zit (nogmaals) het rooster voor het komende seizoen vast. De leerlingen van groep 7 volgen woensdag 3 september de cursus brigadieren van dhr. T. Lenz.

Luizen
Ze zijn weer aanwezig. Wilt u uw kind blijven controleren?

GGD
De meest actuele informatie kunt u vinden in de bijlage.

Giga kids typen
De komende weken vindt er op dinsdagmiddag een cursus typen plaats voor de kinderen va groep 6. De cursus wordt gegeven door Heleen Tichelaar. (www.rtpraktijksts.nl)
Mocht u informatie willen dan kunt u contact met haar opnemen wellicht kunnen we later dit jaar een tweede groep opstarten.

Groep 1/2
Spannend hoor…..weer naar school. Zo langzamerhand zijn we weer gewend en heeft iedereen zijn plekje gevonden. In de afgelopen week lieten we het eerste koolwitje vrij in de natuur. Het thema rupsen en vlinders is erg fascinerend. Iedere ochtend kijken we in de vlinderbak naar de nieuwste ontwikkelingen.
Op 5 september is er speelgoedmorgen. U bent van harte welkom.
Wie heeft er voor ons plastic bussen van jodenkoeken? Graag inleveren op school.

Groep 3 /4
De kop is eraf! Het was voor iedereen weer even wennen. Vooral de kinderen in groep 3 moeten nog wel wennen aan het werken. Toch proberen we zo nu en dan ook nog te spelen. De eerste woorden zijn aangeboden. Met die letters kunnen de kinderen ook al andere woorden maken! Voor groep 4 is de taalmethode nieuw. Het ziet er allemaal heel mooi uit en ze doen goed hun best.
Ambrasoft op de computer
Ambrasoft biedt de mogelijkheid om ook thuis te oefenen met het programma.
De groepen 3, 4 en 7 gaan er eerst mee starten. De kinderen krijgen een brief mee waarin staat hoe het thuis geactiveerd kan worden . Het lijkt ons een prima manier om ook thuis met rekenen, taal, spelling en lezen aan de slag te gaan. Mocht het thuis niet lukken dan graag even contact opnemen met juf Harmina of juf Roelianne.

Groep 5/6
Na een heerlijke vakantie zijn er alweer twee weken aan de slag. Voor groep 6 is het even wennen in een combinatiegroep, maar dat gaat best lukken. Onze nieuwe methodes zijn ook even heel anders en kosten wat extra moeite. Gelukkig zien ze er mooi uit en gaat het iedere week beter. Huiswerk krijgen groep 5 en 6 elke donderdagochtend mee. Denkt u aan het maken van het werk en meenemen van de map?
Huiswerk/oefenen voor aardrijkskunde: groep 5: leren provincie Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel. Groep 6: : leren provincie Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel met de hoofdsteden.

Groep 7
Zo, de kop is eraf! Een nieuw schooljaar, een nieuwe groep, nieuwe juffen, een nieuwe methode voor taal en spelling..nieuw..nieuw..nieuw. Maar we hebben al twee hele leuke weken achter de rug. We beginnen allemaal te wennen. Wat is gebleven is het huiswerk op maandag. Vanaf 15.15 uur is er de mogelijkheid om het werk op school, eventueel samen met juf, te doen. Voor meer informatie en het reilen en zijlen in groep 7 bent u van harte welkom op de informatieavond. We stropen onze mouwen op en gaan enthousiast verder.

Groep 8
We zijn weer van start gegaan. Een ander lokaal, andere opstelling van tafels en nieuwe leerstof. We zijn flink aan het ploeteren in de nieuwe taalmethode en moeten hier nog erg aan wennen. De taal- en spellingslessen kosten nog erg veel tijd, maar we blijven rustig doorgaan. Op dit moment oefenen we veel zinsdelen; de persoonsvorm, onderwerp, lijdend voorwerp en het meewerkend voorwerp. Met rekenen gaan we dieper in op de stof van groep 7 en moeten de kinderen meer rekenhandelingen verrichten om tot het antwoord te komen. We werken in dit blok met grafieken, cirkels en breuken, ook de plus- en minsommen worden veel geoefend. Met spelling oefenen we veel werkwoorden (tegenwoordige en verleden tijd, voltooid deelwoord) en korte en lange klanken. U begrijpt het vast, genoeg te doen in groep 8! Om meer te weten te komen over het werken in groep 8, nodig ik u uit op de informatieavond. U kunt dan een kijkje nemen in de nieuwe taalmethode en de andere methodes waarin we werken.

Tot de volgende nieuwsbrief van vrijdag 19 september

———————-Bijlage 1
Alteveer, 29 augustus 2014

Betreft: informatieavond en ouderavond

Beste ouder(s)/verzorgers(s),

Ook dit jaar willen we u tijdens een gezamenlijke informatieavond laten kennis maken met de werkwijze in de verschillende groepen. Tijdens deze avond geven de eigen leerkrachten in hun lokaal uitleg over de manier van werken in de groep(en) van uw kind(eren).
Het is de bedoeling dat u in de groep gaat kijken waarin uw kind dit jaar zit. Het zou kunnen dat ouders/verzorgers met meerdere kinderen zich moeten opsplitsen.

Datum: 18 september

Tijd: Groepen 1 t/m 4 19.00 uur – 19.45 uur
Groepen 5 t/m 8 20.00 uur – 20.45 uur

In de pauze stond de presentatie van het nieuwe rapport gepland. Helaas is het nieuwe rapport nog niet klaar dus nog even geduld…..

Donderdagavond 25 september start de ouderavond om 19.30 uur. Via onderstaande strook kunt u zich opgeven.

Met vriendelijke groet,

Team CBS de Höchte

—————————————————————————————————
Naam:…………………………………………………………………

Ik wil me graag opgeven voor
0 de informatieavond voor groep 1/2, 3/4, 5/6, 7, 8 (groep(en) omcirkelen)
aantal personen ………….
0 de ouderavond (lezing dhr. van Campen)
aantal personen ………….
Strookje uiterlijk woensdag 3 september inleveren.

——————————————————————————————–
Alteveer, 19-06-2014 nummer 74

Kalender
 vrijdag 20 juni Go Sports in Stadskanaal voor de groepen 7/8
 dinsdagmiddag 24 juni sponsorloop op de ijsbaan
 dinsdag 24 juni ledenvergadering VPCO ZOG
 26 juni spreekavond
 woensdagochtend 2 juli om 10.30 uur generale repetitie musical groep 8. Ouders en andere belangstellenden van harte welkom in ’t Gebouw.
 woensdag 2 juli schoolschoonmaak- en klusavond
donderdag 3 juli activiteiten laatste schooldag
 donderdag 3 juli 18.30 uur afscheidsavond voor de familie van de leerlingen uit groep 8 in ’t Gebouw.
 vrijdag 4 juli groep 1 t/m 4 en groep 8 zijn vrij. Groepen 5 t/m 7 gaan wel de hele dag school maar volgen een continu rooster. (8.30-14.00 uur) We eten met elkaar op school, denk om je lunchpakket.

Kind op maandag
Week 26: Koninklijk
David moet vluchten voor Saul, Jonathan helpt hem. Later krijgt David de kans om Saul te pakken te nemen, maar hij doet het niet. Hij luistert naar wat God wil (1 Samuel 19,20,24)
Week 27: Wat heb ik gedaan?
David wordt koning. Op een dag ziet hij zijn buurvrouw Batseba, de vrouw van Uria. David doet iets waar hij spijt van krijgt. Hoe kon hij dat nou doen?(2 Samuel 1, 11,12)

Groep 0/1 en 2
Nog een paar weken en dan is het vakantie. In de klas werken we over de zomer.
De kinderen uit groep 2 gaan morgen proefdraaien in groep 3. In de laatste week zetten we de spullen die in de wasmachine mogen in de gang. Wilt u ook iets meenemen en dit ook in de laatste week weer inleveren? Denkt u nog om het volgende: Het komende schoolseizoen gaan de groepen 1/2 op dinsdag- en donderdagmiddag naar school.

Groep 3 en 4
De toetsen zijn achter de rug. Het schoolreisje was fantastisch. Nu nog de laatste hoofdstukken van rekenen, taal en veilig leren lezen afwerken en de vakantie kan beginnen. Juf Elise werkt met de kinderen over Brazilië. Waar ligt het land, hoe kun je er komen, hoe groot is het land, hoe zien de vlaggen van de landen eruit die meedoen aan het WK-voetbal. Erg leuk en leerzaam. Juf kan bijna haar LIO-stage afronden. We bedanken haar voor de leuke tijd en de goede inzet. Juf Erna en juf Roelianne zijn in oktober jarig geweest en willen dit op vrijdagochtend 27 juni vieren. De kinderen mogen verkleed op school komen. Ze hoeven geen cadeautjes mee te nemen voor de juffen. Wij zorgen voor iets te eten en te drinken. De kinderen hebben die ochtend wel gymnastiek.

Groep 5
Het einde van het schooljaar is in zicht. We zijn bezig met de laatste hoofdstukken van de verschillende boeken. Een paar kinderen werken nog hard aan een tafeldiploma. Nog even doorzetten! In de klas hangen prachtige foto’s van de kinderen, hun geschiedenis. De klas komt ook in de ban van oranje. We hopen natuurlijk dat ze kampioen worden. De hockey dames is het gelukt!

Groep 6
Wat hebben we een heerlijke dag gehad in Hellendoorn vorige week tijdens onze schoolreis. Spannende attracties, schitterend weer, uitstekende sfeer; kortom we hebben enorm genoten met elkaar! Tussen alle ‘oranjekoorts’ door laten wij ons niet gek maken in groep 6 en werken wij onverstoorbaar door. We zijn met rekenen in het laatste hoofdstuk bezig. We leren in dit hoofdstuk aftrekken op de verkorte manier, verschillende soorten breuken, verhaalsommen met tijd en staartdelingen met rest. Met taal en spelling hebben we het laatste hoofdstuk al afgesloten. We sluiten nu schooljaar 6 af en herhalen alle moeilijke dingen die we dit schooljaar geleerd hebben. We komen samen tot de conclusie dat dat best heel veel is en dan mag je echt trots op jezelf zijn dat je zoveel geleerd hebt! We hebben nog één spreekbeurt op de planning staan. Donderdag 26 juni is Madelief als laatste aan de beurt. Dinsdagochtend 1 juli wordt de allerlaatste toets van groep 6 afgenomen; aardrijkskundetoets van hoofdstuk 8. In dit hoofdstuk gaat het over de vraag “Kun jij weg zonder weg?” Wilt u uw kind helpen herinneren in de laatste week op dinsdag 1 juli allemaal een grote tas mee te nemen naar school om spullen mee naar huis te kunnen nemen?

Groep 7 en 8
De laatste nieuwsbrief voor de zomervakantie. Tjonge, waar is de tijd gebleven…Groep 7 heeft vorige week donderdag een leuk schoolreisje achter de rug in Hellendoorn. Leuke, spannende, snelle attracties, gezelligheid in de bus en heerlijk weer, wat willen we nog meer? Volgende week donderdag 26 juni zijn de laatste 10 minutengesprekken voor groep 7; de ouders van groep 8 hebben geen gesprekken meer. Vandaag zijn de kinderen naar Go Sports in Stadskanaal, ouders hartelijk bedankt voor het rijden! Nog een aantal belangrijke mededelingen om te noteren op de kalender: Maandag 23 juni is de toets van aardrijkskunde. Donderdag 26 juni verzorgen Jochem en Gerco bijzondere lessen in de klas, we verheugen ons erop. Meester Marcel geeft les op maandag 23 en 24 juni aan groep 7 en juf Ruth op maandag 30 juni en dinsdag 1 juli. Groep 8 oefent deze dagen in de kerk voor de musical met juf Heleen. De generale repetitie van de musical is op woensdag 2 juli om 10.30 uur in ’t Gebouw. Donderdagochtend 4 juli nemen we, na de vossenjacht, afscheid van groep 8 op school. U bent van harte uitgenodigd om te komen kijken (natuurlijk ook bij de generale repetitie). De familie van groep 8 is uitgenodigd op de slotavond op donderdag 3 juli om 18.30 uur, tevens in ’t Gebouw.

Tot de volgende nieuwsbrief van vrijdag 29 augustus

Comments are closed

(c) CBS De Höchte