Activiteitencommissie

De activiteitencommissie

De activiteitencommissie heeft als doel activiteiten te organiseren ten bate van de school. De meest bekende acties zijn de kerstkaarten, kinderdisco, bingo en de kindermarkt die al jaren succesvol verlopen. Van het geld worden leuke en nuttige materialen voor de kinderen gekocht zoals de gele boekenkast in de gang.

In de commissie zijn zowel ouders als een personeelslid van school vertegenwoordigd. Aan het begin van het schooljaar 2020-2021  is de samenstelling:

Albertha Wolfs,Hilda Wubs en juf Willy Wubs.

Comments are closed

(c) CBS De Höchte