Schoolcommissie

 De schoolcommissie
Ook aan onze school is een schoolcommissie verbonden. De schoolcommissie bestaat uit ouders die schoolgaande kinderen hebben. De leden vanuit de schoolkring kiezen de leden voor de schoolcommissie. De schoolcommissie vormt het klankbord van de school en bewaakt haar karakter. De commissie heeft invloed op het schoolplan en de schoolgids. Binnen de kaders van de begroting kunnen de schoolcommissie en de schooldirecteur eigen keuzes maken.

De schoolcommissie bestaat uit:
Bianca Huls (ouder)
André Meijer (ouder)
Erna Wilting (personeel)
Miriam Stuut (personeel)

Comments are closed

(c) CBS De Höchte