Nazomer

Het schooljaar is alweer vier weken oud. De nieuwsbrief van september is te lezen onder het kopje nieuwsbrief. De ouders hebben alle informatie over het schooljaar ontvangen digitaal of in boekvorm. We hebben met alle ouder(s)/verzorger(s) een startgesprek gevoerd. Fijn om iedereen weer te ontmoeten.

Op maandag 17 augustus gingen we schooldeuren weer open. In de nieuwsbrief kunt u de informatie lezen.
We gaan er een mooi jaar van maken!

Een nieuw schooljaar.

 

 

(c) CBS De Höchte