Sinterklaas

Ik heb van betrouwbare bronnen vernomen dat Sinterklaas en zijn Pieten onze school op vrijdag 4 december bezoekt. De leerlingen uit groep 7/8 treden die ochtend op met hun Sinterklaasmusical en alle groepen volgen een les Pietengym in de gymzaal. We gaan er samen een mooie dag van maken.
Onder het kopje nieuwsbrief kunt u de nieuwsbrief van november en de nieuwsbrief leerlingenzorg lezen.

Op vrijdag 4 december vieren we het Sinterklaasfeest op school. Helaas geen grote opening met ouders op het plein. De Goedheiligman bezoekt wel alle klassen. De leerlingen uit groep 7/8 zullen een Sintmusical opvoeren voor alle andere groepen.

De afgelopen twee weken hebben de leerlingen van de groepen 3 en 4 van c.b.s. de Höchte in Alteveer volop gewerkt rond het thema Ziek zijn. Samen met hun leerkracht bedachten en volgden zij het verhaal van Julie die zich niet fit voelde, nog zieker werd en uiteindelijk zelfs naar het ziekenhuis moest. ‘Je merkt dat het een actueel thema is’ zegt leerkracht Heidi Scheltens, ‘alle kinderen kunnen er zeker nu wel iets over vertellen en daardoor is de betrokkenheid hoog. De kinderen hebben ook veel vragen en die proberen we samen te beantwoorden. Vrijwel alle lessen werden bij dit thema betrokken.’ Zo werd er gerekend met pleisters en pillen, bij taal werden verhalen over wonden geschreven en bij muziek werd gezongen over een virus. De leerlingen zochten uit wat er allemaal in een ambulance zit en leerden wat de functie van het hart is. Bij dit soort projecten is het bijzonder leerzaam om een expert uit te nodigen, maar in verband met het Coronavirus kon dat nu niet.  Dus werden er via videobellen vragen aan een arts gesteld. En op dezelfde wijze legde kunstenares Sandra Vos uit waarom er kunst in het ziekenhuis hangt. Daarna werd door de leerlingen kunst gemaakt waar de patiënten van zullen opknappen. Ook maakten en schreven de leerlingen beterschapskaarten om de patiënten een hart onder de riem te steken, welke juf binnenkort zal afgeven in het ziekenhuis. Alle activiteiten werden vastgelegd op een meterslange wandfries. Het project werd afgesloten met een ‘Hoera-weer-beter-feestje’ en een getuigschrift voor alle leerlingen.

Project ziek zijn. Groep 3/4.
De kleuters op stap voor Sint Maarten.

Er komen soms taalparels voorbij die te mooi zijn om niet te delen.

Afsluiting van een leesles in groep 3.

Kinderboekenweek 2020

Woensdag 30 september ging de Kinderboekenweek van start. De leerlingen volgden verschillende workshops die gericht waren op het thema ‘En toen’.
Helaas was wethouder Hamster ziek waardoor het voorlezen in de klassen kwam te vervallen. Vrijdag 2 oktober komt de nieuwsbrief weer uit.

Het schooljaar is alweer vier weken oud. De nieuwsbrief van september is te lezen onder het kopje nieuwsbrief. De ouders hebben alle informatie over het schooljaar ontvangen digitaal of in boekvorm. We hebben met alle ouder(s)/verzorger(s) een startgesprek gevoerd. Fijn om iedereen weer te ontmoeten.

Op maandag 17 augustus gingen we schooldeuren weer open. In de nieuwsbrief kunt u de informatie lezen.
We gaan er een mooi jaar van maken!

Een nieuw schooljaar.

 

 

(c) CBS De Höchte