Zomervakantie

Optocht door het dorp.

We kijken terug op een mooie laatste schooldag. Vossenjacht, springkussens en apenkooi. We hebben veel plezier met elkaar gehad. Foto’s zijn te bekijken in het beveiligde gedeelte.
Groep 8 sloot de basisschoolperiode donderdagavond 8 juli af met een optocht door het dorp en de première van hun eigen geschreven film. We wensen groep 8 veel plezier op het voortgezet onderwijs.

Vanaf september krijgen we een nieuwe website. Oude foto’s worden niet overgezet op de nieuwe website. U kunt ze tot en met augustus downloaden.

De laatste periode van het schooljaar is aangebroken. Donderdag 8 juli sluiten we het jaar feestelijk af. Op de ochtend zal groep 8 een vossenjacht organiseren. Alle kinderen van de school mogen verkleed komen. De middag staat vol leuke activiteiten van sport tot een springkussen. Tussen 15.00 en 15.15 uur zwaaien we groep 8 uit. Ze zullen fietsend het schoolplein verlaten.
Om 18.30 uur gaat de rode loper uit voor groep 8. Ouders van groep 8 mogen hierbij aanwezig zijn. Rond 19.00 uur krijgen de ouders een goodiebag mee naar huis met o.a. een USB stick waarop de film staat die groep 8 heeft bedacht en gemaakt. De leerlingen van groep 8 gaan samen op school de film bekijken en daarna bouwen we nog een feestje met elkaar. Om 21.30 uur is het tijd om afscheid van elkaar te nemen.

Groep 0 t/m 4 ging op schoolreis naar Sint Vitusholt in Winschoten. We kijken terug op een geslaagd uitje. Foto’s zijn te bekijken via het beveiligde gedeelte van deze site.

Veel plezier met elkaar.
Donderdag 17 juli gingen we met elkaar zwemmen.

Clinic longboarden
Bijdrage namens de Hochte door Linsey, Kim en meester Sterenborg.

Wat genieten nog even na van onze koningsspelen. Iedere groep volgde een workshop streetdance van juf Ilse en jongleren van Jos Tipker. Op het voetbalveld organiseerde stichting Welstad een 6-kamp en gymjuf Irma had een speurtocht uitgezet. We kijken terug op geslaagde koningsspelen! Foto’s kunt u bekijken in het beveiligde gedeelte van de site, kopje foto’s 2020-2021.

Vrijdag 23 april vieren we de Koningsspelen op school. Muziekjuf Mariëlle oefent alvast wat liederen.

Tijd voor een feestje. Maandag 19 mei behaalde juf Heidi haar PABO diploma. Gefeliciteerd juf!

Gymles groep 0/1/2.

Op donderdag voor palmzondag liepen de kinderen van groep 0 t/m 4 van basisschool De Höchte met hun palmpaasstokken door Alteveer. Een iets aangepast programma vanwege Corona maar wat heel goed uitpakte. In plaats dat de kinderen iets kregen voor aan hun palmpaasstok ontvingen de bewoners van Alteveer een zelfgemaakte kaart of een versierd potje van de kinderen. Dit gebeurde terwijl de kinderen verschillende paasliederen ten gehore brachten. Op deze manier willen we alle mensen een hart onder de riem steken.
Natuurlijk kregen de kinderen op school iets lekkers voor aan hun palmpaasstok en traditiegetrouw een broodhaantje. Al met al een hele mooie ochtend volgens de leerlingen. De leerlingen uit de bovenbouw liepen ene paasspeurtocht.

Wat hebben we een mooie ochtend gehad.

Donderdag 25 maart loopt de onderbouw palmpasen. We zullen de inwoners van de Beumeesweg toezingen tussen 9.00 en 10.00 uur.
Groep 1/2 en 3/4 zullen ieder een kant van de Beumeesweg oplopen.

In groep 3/4 vond een theatervoorstelling plaats. Wat een talent!

De vrijdag voor de voorjaarsvakantie sloot groep 3 af met een letterfeestje.
Alle leerlingen behaalden hun letterdiploma. Hartelijk gefeliciteerd!
Als cadeautje ontvingen de kinderen uit groep 3/4 een leesboek van Corien Oranje. We wensen iedereen veel leesplezier!

Het letterfeest van groep 3.
Koekjes versieren met je eigen initialen.

Gelukkig konden we onze schooldeuren dinsdag 9 februari weer openen.
Fijn om alle kinderen weer te ontmoeten.

En dan breekt maandag de maand februari aan. Helaas mogen de scholen nog niet open. We duimen dat we alle leerlingen dinsdag 9 februari weer mogen ontmoeten.
Donderdag 28 februari vierden we met elkaar een (online) feestje. Juf Erna werkt 25 jaar in het onderwijs. Hartelijk gefeliciteerd juf!

Juf Willy leest voor.

Wij wensen iedereen fijne feestdagen en een gelukkig en gezond 2021!

Kerstfeest 2020

Thuiswerk vanaf 4 januari
Vanaf maandag 4 januari krijgt iedere leerling een huiswerkplanning. Op de weekplanning staat per dag wat er gemaakt moet worden. Het thuiswerk kan vrijdag 18 december tussen 9.00 uur en 16.00 uur vanuit het fietsenhok opgehaald worden. U kunt dit eventueel combineren met de brodenactie van de activiteitencommissie. Het gemaakte huiswerk graag woensdag 6 januari tussen 9.00 en 16.00 uur of donderdag 7 januari tussen 9.00 en 12.00 uur weer inleveren in de inleverbakken in het fietsenhok. Het nieuwe huiswerk ligt dan ook weer klaar. Dus woensdag 6 januari of donderdag 7 januari huiswerk inleveren en nieuw huiswerk weer ophalen.
Meer informatie kunt u lezen via het kopje nieuwsbrieven.

Vanwege de zojuist aangekondigde lockdown, is vanaf woensdag 16 december 2020 onze school fysiek dicht.
Dinsdag 15 december vieren de leerkrachten met de kinderen het kerstfeest in de klas.
We willen u vragen om dinsdag 15 december de bibliotheektas van uw kind mee te geven. De bieb is morgenmiddag extra geopend zodat alle kinderen de komende weken kunnen blijven lezen. Woensdag 16 december krijgt u via de mail verdere informatie over de invulling van het thuisonderwijs.
We hebben in het voorjaar gezien dat we dit kunnen met elkaar. We zijn ervan overtuigd dat het nu ook weer zal lukken.

Rekenen groep 1/2.

De Sint en zijn Pieten zijn weer terug naar Spanje. We hebben een mooi feest met elkaar gehad. Foto’s zijn te bekijken via het kopje foto’s. U heeft een wachtwoord nodig om de foto’s te bekijken. Alle ouders hebben via de mail een filmpje ontvangen van het feest.
Wat hebben we een musicaltalenten op onze school zitten. Hieronder kunt u de Sinterklaasmusical opgevoerd door groep 7/8 bekijken:

Ik heb uit betrouwbare bronnen vernomen dat Sinterklaas en zijn Pieten onze school op vrijdag 4 december bezoekt. De leerlingen uit groep 7/8 treden die ochtend op met hun Sinterklaasmusical en alle groepen volgen een les Pietengym in de gymzaal. We gaan er samen een mooie dag van maken. Sinterklaas heeft de leerlingen uit groep 5 t/m 8 gevraagd om een handje te helpen met alle cadeaus en surprises. Er zitten veel Pieten in quarantaine dus alle hulp is welkom.


Onder het kopje nieuwsbrief kunt u de nieuwsbrief van december en de nieuwsbrief leerlingenzorg lezen.

Op vrijdag 4 december vieren we het Sinterklaasfeest op school. Helaas geen grote opening met ouders op het plein. De Goedheiligman bezoekt wel alle klassen. De leerlingen uit groep 7/8 zullen een Sintmusical opvoeren voor alle andere groepen.

De afgelopen twee weken hebben de leerlingen van de groepen 3 en 4 van c.b.s. de Höchte in Alteveer volop gewerkt rond het thema Ziek zijn. Samen met hun leerkracht bedachten en volgden zij het verhaal van Julie die zich niet fit voelde, nog zieker werd en uiteindelijk zelfs naar het ziekenhuis moest. ‘Je merkt dat het een actueel thema is’ zegt leerkracht Heidi Scheltens, ‘alle kinderen kunnen er zeker nu wel iets over vertellen en daardoor is de betrokkenheid hoog. De kinderen hebben ook veel vragen en die proberen we samen te beantwoorden. Vrijwel alle lessen werden bij dit thema betrokken.’ Zo werd er gerekend met pleisters en pillen, bij taal werden verhalen over wonden geschreven en bij muziek werd gezongen over een virus. De leerlingen zochten uit wat er allemaal in een ambulance zit en leerden wat de functie van het hart is. Bij dit soort projecten is het bijzonder leerzaam om een expert uit te nodigen, maar in verband met het Coronavirus kon dat nu niet.  Dus werden er via videobellen vragen aan een arts gesteld. En op dezelfde wijze legde kunstenares Sandra Vos uit waarom er kunst in het ziekenhuis hangt. Daarna werd door de leerlingen kunst gemaakt waar de patiënten van zullen opknappen. Ook maakten en schreven de leerlingen beterschapskaarten om de patiënten een hart onder de riem te steken, welke juf binnenkort zal afgeven in het ziekenhuis. Alle activiteiten werden vastgelegd op een meterslange wandfries. Het project werd afgesloten met een ‘Hoera-weer-beter-feestje’ en een getuigschrift voor alle leerlingen.

Project ziek zijn. Groep 3/4.
De kleuters op stap voor Sint Maarten.

Er komen soms taalparels voorbij die te mooi zijn om niet te delen.

Afsluiting van een leesles in groep 3.

Kinderboekenweek 2020

Woensdag 30 september ging de Kinderboekenweek van start. De leerlingen volgden verschillende workshops die gericht waren op het thema ‘En toen’.
Helaas was wethouder Hamster ziek waardoor het voorlezen in de klassen kwam te vervallen. Vrijdag 2 oktober komt de nieuwsbrief weer uit.

Het schooljaar is alweer vier weken oud. De nieuwsbrief van september is te lezen onder het kopje nieuwsbrief. De ouders hebben alle informatie over het schooljaar ontvangen digitaal of in boekvorm. We hebben met alle ouder(s)/verzorger(s) een startgesprek gevoerd. Fijn om iedereen weer te ontmoeten.

Op maandag 17 augustus gingen we schooldeuren weer open. In de nieuwsbrief kunt u de informatie lezen.
We gaan er een mooi jaar van maken!

Een nieuw schooljaar.

 

 

(c) CBS De Höchte