Naar het voorjaar

De renovatie-activiteiten aan het schoolgebouw zijn zowel buiten als binnen afgerond. Iedereen heeft de mogelijkheid om op de dag van de Koningsspelen (vrijdag 20 april) een kijkje te nemen in het schoolgebouw van 8.30 uur tot 9.15 uur. In die tijd zijn de leerlingen bezig met hun Koningsontbijt in de klas. De Koningsspelen worden geopend door wethouder Hamster.
uitnodiging leden
——————————————————————————————————————
Dinsdag 10 april heeft het personeel een studiedag. De groepen 0 t/m 4 zijn de hele dag vrij; groepen 5 t/m 8 zijn dat ’s middags.
——————————————————————————————————————-

Donderdag 29 maart werd in de kerk aan de overkant de Paasviering gehouden met als thema: De Reiziger. Foto’s onderaan deze pagina
———————————————————————————————————————-

Het was kil, koud en nat; juist op de morgen dat de kleuters met hun Palmpasenstok zouden lopen. Daarom werd besloten de “optocht” door school te houden. Alle vertrekken in de school werden “bemand” met een oma, moeder van de kinderen die een kleinigheid aan de stok hingen. Tenslotte werd het huis van meester en tante Willy “buiten” bezocht. Foto’s onderaan de pagina
————————————————————————————————————————
De onderwijsinspectie is dinsdag 6 maart op bezoek geweest. Deze keer werd specifiek naar het rekenen gekeken. Er werden lessen bezocht, er waren gesprekken tussen de inspecteurs (twee dames) en de leerkrachten. Ook een vijftal leerlingen, door de inspecteurs zelf uitgekozen, werd bevraagd.
De eindconclusie van de onderwijsinspectie was zeer positief. Het team, de sfeer, de professionaliteit en het welbevinden van de leerlingen werd als zeer positief gekenschetst.
————————————————————————————————————————
Kinderboekenschrijfster Corien Oranje is inmiddels al verschillende keren in de klassen geweest. De verhalen bij de kleuters waren erg lollig. Op de foto’s is dat te zien. Donderdag 8 februari gingen groep 1 en 2 naar de bieb in Onstwedde, waar ook werd voorgelezen en gespeeld. Foto’s staan onderaan de pagina.
Vanaf eind januari krijgen de leerlingen van vijf verschillende basisscholen in de provincie Groningen een half jaar lang
De Schoolschrijver in de klas. Vijf verschillende kinderboekenschrijvers nemen de kinderen mee op een avontuurlijke reis en stimuleren onderweg hun geletterdheid.
itge
De provinciale start van het traject De Schoolschrijver was op maandag 22 januari om 8.30 uur op cbs De Höchte. Helaas was kinderboekenschrijfster Corien Oranje niet aanwezig. Zij maakte door gladheid een onfortuinlijke val met een lichte hersenschudding als gevolgd. Omdat maandagmorgen radio Noord en de pers zich op de stoep meldden werd een geïmproviseerde opening gehouden echter zonder wethouder Johan Hamster (die al gebeld was dat een en ander niet doorging) van de gemeente Stadskanaal en dus Corien Oranje. Zij komt op dinsdag 13 maart de school weer bezoeken.

———————————————————————————————————————-

VAKANTIEREGELING 2017-2018

Meivakantie 27 april 2018 t/m 4 mei 2018
Hemelvaartsdag 10 mei 2018 t/m vrijdag 11 mei 2018
Pinkstervakantie 21 mei 2018 t/m 23 mei 2018
Zomervakantie 23 juli 2018 t/m 31 augustus 2018

Paasviering

Palmpasen

Techniek

Corien Oranje en de bieb

(c) CBS De Höchte