Voorjaar


Vrijdag 21 april vierden we de Koningsspelen. De dag begon met het zingen van het Wilhelmus en de Koningsdans. Daarna volgde een koninklijk ontbijt. In en rond de school waren verschillende activiteiten: judo (Drijscheer), stormbaan, voetballen, pannakooi. Tussen de middag waren er pannenkoeken door moeders en vaders gebakken. Al met al een prachtige dag.
Foto’s staan onderaan de pagina.

Vanmorgen, 13 april, vierden we met alle kinderen de Paasviering in de PKN aan de overzijde van de school. Kinderen vulden hoofdzakelijk deze viering.
We wensen iedereen goede paasdagen toe. Foto’s van de viering staan onderaan de pagina.


Groep 7 van onze school en groep 7 van de Rank uit Onstwedde deden woensdag 12 april mee aan het praktisch verkeersexamen op de fiets. De route ging traditioneel door Onstwedde met hier en daar controleposten. Alle deelnemers slaagden. Leerlingen van de Höchte maakten geen enkele fout. Met dank aan Wilma Buist voor de foto.


Traditioneel liepen de kleuters vrijdag 7 april al zingend met hun palmpasen-stokken langs de Beumeesweg. Hier en daar kregen ze een lekkernij aan hun stok. Meerdere foto’s onderaan deze pagina.

De leerlingen uit groep 7 en 8 kregen les van leraren van de Fietsschool die georganiseerd wordt door de Fietsersbond. Eerst werd er in school de theorie gegeven, daarna werd op het plein het geleerde (verkeersregels en verkeerssituaties) in praktijk gebracht met fietsvaardigheden zoals links en rechts afslaan, snel remmen, rotondes fietsen enz. Natuurlijk werd ook gewezen op eisen waaraan een veilige fiets moet voldoen.


Alle leerlingen van groep 7 en 8 hebben de afgelopen periode workshops van Sterke Kinderen gevolgd. In deze workshops, verzorgd door Welstad, hebben de leerlingen veel geleerd over hoe ze zichzelf kunnen verdedigen in noodsituaties. De leerlingen hebben in hun presentatieles aan alle ouders laten zien wat ze in de afgelopen periode hebben geleerd. Voor de goede inzet van de leerlingen zijn ze beloond met het diploma van Sterke Kinderen. Wij bedanken de medewerkers van Welstad voor hun inzet.

Donderdag 23 maart was er weer de traditionele opa-en-oma-morgen. Veel grootouders waren gekomen om in de verschillende groepen een kijkje te nemen. Het was een heel gezellige morgen met enthousiaste grootouders.

Aan de “Grunniger weke” werd ook aandacht besteed op onze school. Vrijdag 17 maart werd een Grunniger dag gehouden. De kinderen konden aan een viertal workschops deelnemen. In de gymzaal (workshop 1) werden allerlei spelletjes gedaan als: zaklopen, spierkerboksem hangen, bibberspiroal, spieker poepen, blikken gooien enz.
In school waren de andere drie workshops: Veurlezen (door dhr.J.D. Rop,voormalig meester aan de Gr.van Prinsteren school in Nieuwe Pekela); muziek van meester Tekke en workshop High tea, op z’n Gronings: Höch-tea. Tenslotte was er een voorstelling van alle groepen in de kleuterklas. Daar mochten ook ouders, grootouders en andere belangstellenden de verschillende acts zien. Bijzondere gasten waren Peter Kuntkes (Gronings zanger) en Elsa Hebels die beiden een paar Groninger liedjes zongen. Foto’s onderaan de pagina

Als onderdeel van het cultuurproject Roeg Zand bezochten de kinderen van groep 5 en 6 de 1000-dingen tentoonstelling in het museum “de oude Wolden” in Bellingwolde. Ontzettend veel oude gebruiksvoorwerpen waren daar tentoongesteld.


De actieve Irma, bewegingsorganisator via Welstad, organiseerde voor de kinderen danslessen die werden gegeven door dansschool Make a Move uit Stadskanaal. Alle groepen deden enthousiast mee.
Ook verzorgde Welstad samen met de waterpolo vereniging een les voor de leerlingen uit groep 7/8. Foto’s staan onderaan de pagina.

Als school nemen we deel aan het cultuurproject ‘Roeg zand’ met het bijbehorende kunstproject toekomstkoffers. De leerlingen uit de bovenbouw gaan kunstkoffers maken die ze terug gaan zien in de theatervoorstelling. De eerste les heeft in de afgelopen week plaatsgevonden in groep 7/8. Foto’s staan onderaan de website.
Als onderdeel van ‘Roegzand’ maken de koffers een tijdreis en komen ze terecht in 2035. Tijdreizigers komen langs de scholen om de koffers op te halen en over te brengen naar de saffraanbollenschuur van Schipper-Elberse in Nieuw-Buinen, waar van 9 mei tot en met 5 juni achttien keer de hilarische muzikale streekfiction ‘Roegzand’ speelt, met onder meer Arno van der Heijden, Gabriëlle Glasbeek, Erik Harteveld en Albert Secuur. De Toekomstkoffers zijn daarbij onderdeel van de entree van de voorstelling, ze zijn hier te bezichtigen.
Als voorloper op de projectweek vindt in week 11 de Groninger week plaats. We zullen aandacht besteden aan onze provincie en de Groningse taal staat centraal. Voor meer informatie verwijzen we u naar onze nieuwsbrief.

———————————————————————
VAKANTIEREGELING 2016-2017
Meivakantie 24 april t/m 28 april
Koningsdag 27 april
Hemelvaartsdag 25 t/m 26 mei
Pinkstervakantie 5 juni t/m 9 juni
Zomervakantie 24 juli t/m 1 september

Koningsspelen


———————————-
Paasviering

—————
Palmpasenoptocht

————————-
Opa-en-oma-morgen

———————–
Grunneger dag

———————–
Workshop Roeg zand

———————

(c) CBS De Höchte