Herfst…

Woensdagmorgen 29 oktober is JET STUUT, dochter van juf Miriam en Gerben Stuut thuis geboren. Jet is het zusje van Mart. Moeder en kind maken het goed. Jet weegt ruim 3300 gram. We feliciteren het gezin van onze directeur van harte met dit prille geluk!!

Na de herfstvakantie worden de muzieklessen ook weer door de leraren van de muziekschool gegeven. Kinderen spelen op instrumenten en leuke liedjes worden gezongen. Hieronder een voorbeeld van zo’n les. Meester Tekke Withaar geeft de les.

 
Muziekles in groep 8

De Kinderboekenweek werd vrijdag 10 oktober feestelijk afgesloten. Kinderen konden allerlei workshops en spelen volgen. De workshops werden door de oudste kinderen verzorgd. Onderaan deze pagina ziet u het resultaat van de mooie morgen.

Alle bestellingen van de Kinderpostzegelactie zijn opgestuurd. Leerlingen van groep 7 en 8 verkochten de zegels en kaarten voor in totaal 3790,45 euro! Fantastisch!
Vanaf 5 november komen de kinderen weer langs om de bestellingen af te leveren.

De nieuwsbrief van 10 oktober staat online.

dag van de leraar 2014 007
Op 5 oktober is de officiële “Dag van de leraar”. Omdat het op die dag zondag was, werd dit verplaatst naar de maandag. Het personeel werd deze dag verrast met een bloemetje op het bureau met een kaartje waarop geschreven stond: “dat verdient een bloemetje”. Een mooie start van de week.

Woensdag 1 oktober startte officieel de Kinderboekenweek die haar zestig jarig bestaan viert. Kinderen van De Höchte begonnen de week met het zingen van het lied: “Zeg weet je wat ik zoek”.
Juf Miriam heeft vanaf deze dag zwangerschapsverlof, alhoewel ze af en toe zeker een kijkje komt nemen op school. Een goede tijd gewenst juf! Eerste aanspreekpunt op school is nu adjunct-directeur juf Erna Wilting.

1 oktober is ook de dag waarop het aantal leerlingen wordt geteld: de teldatum. De Höchte telt momenteel 105 kinderen. Aan de hand van dit getal wordt voor het komende seizoen de vergoeding bepaalt die het Ministerie van Onderwijs aan basisscholen verstrekt.

bezoek veeboer Baelde 015
In week 38 bezochten de kinderen van groep 5 t/m 8 het melkveebedrijf Baelde aan de Dalweg in Stadskanaal. Dit gebeurde op uitnodiging van de Stichting “De Boer op Noord”, die zich ten doel stelt om kinderen met hoofd, hart en handen, te leren waar hun voedsel vandaan komt.Via het echtpaar Baelde, Marjo en Wim, kregen de leerlingen volop de gelegenheid om alles te weten te komen over het melkveebedrijf.
Koeien werden “geaaid”; gevoerd door de kinderen, melk in de 7000 liter grote tank werd via een trapje bekeken, kalfjes die net waren geboren bewonderd, kortom alles wat op een melkveebedrijf is te zien. De kinderen waren laaiend enthousiast.

De huidige groepen zijn weer te zien onder het kopje “groepen” van deze pagina. Een aantal kinderen was afwezig. Zij komen later nog in beeld.
groepsfoto's sept. 2014 006
Dit is groep 5 / 6

Audit
Op verzoek van de directie heeft cbs De Höchte in de maand mei een audit ondergaan. Een audit wil zeggen dat de school doorgelicht wordt om te zien of het team met goed onderwijs bezig is. Het onderzoek werd door bureau Meesterschap gedaan in de persoon van een gewezen onderwijsinspecteur. Het onderdeel Pedagogisch klimaat is hieronder weergegeven:

Wanneer men de leerlingen op het plein, in de gangen en in de groepen aan het
werk ziet, ziet men al gauw dat het pedagogisch klimaat van de school erg
goed is. De leerlingen zijn vrolijk, spelen met elkaar en tonen naar andere
leerlingen en leraren veel respect. De lessen verlopen in een goede sfeer.
De meeste leerlingen tonen in de lessen een sterke betrokkenheid. De leraren en
leerlingen spreken elkaar met respect aan en handelen onderling met respect.
Indicator 4.7 is daarom als ‘goed’ beoordeeld
“.

Een foto van het huidig personeel van De Höchte dat er dit schooljaar werkt.
IMG_9038
voor v.l.n.r. de juffen: Heleen Harms (Stadskanaal), Erna Wilting (Nieuw Buinen), Betty Wind (Alteveer) en Miriam Stuut (Mussel); achter v.l.n.r.: Willy Wubs (Onstwedde), Janneke Smit (Onstwedde), Roelianne Bessembinders (Onstwedde), Henriëtte Blok (Borger) en Harmina Lamminga (Stadskanaal); juf Nineke Kupers (Nieuwe Pekela) was elders

Foto’s feestelijk einde kinderboekenweek

Vakantieregeling schooljaar 2014-2015
Kerstvakantie: 20 december t/m 4 januari 2015
Voorjaarsvakantie: 21 februari t/m 1 maart
Koningsdag 27 april
Goede Vrijdag en Paasmaandag: 3 april en 6 april
Meivakantie en Hemelvaart: 2 mei t/m 15 mei
Pinstervakantie 25 mei
Zomervakantie: 4 juli t/m 16 augustus

(c) CBS De Höchte