Zomervakantie…

In de derde week van de vakantie: Verbonden in verdriet
IMG_9463

In de eerste week van de vakantie waren er nog volop activiteiten in school. Alle lokalen werden door het personeel opnieuw ingericht voor het nieuwe seizoen. De vloeren met linoleum waren in de was gezet door vloerspecialist Eino Schut en de lokalen met vloerbedekking kregen ook een schoonmaakbeurt: klassewerk!

Ingerichte lokalen 001
De kleuterklas is er weer klaar voor

Op de laatste schooldag, tevens afscheid van groep 8, werd ‘s morgens begonnen met een vossenjacht. Daarna kwamen alle kinderen bij elkaar in het kleuterlokaal waar de leerlingen van groep 8 met de baret op het hoofd zingend werden begroet. Na het afscheidslied “promoveerde” juf Heleen de kinderen als “afgestudeerd” ‘s Avonds werd de afscheidsmusical in het gebouw opgevoerd. Daarna werd er op het plein het afscheidscadeau van groep 8 aangeboden. Vervolgens had groep 8 nog een bbq en werd er tenslotte “geslapen” op school.
Foto’s staan onderaan de pagina

Juf Willy werd 27 juni 50 jaar. Natuurlijk werd dat door kinderen en personeel van De Höchte niet vergeten. ‘s Morgens kwamen tot de verrassing van juf Willy de kleuters op bezoek en ‘s middags kwamen de collega’s op een wel heel aparte wijze. Foto’s van het geheel staan onderaan deze pagina

Op dinsdagmiddag, 24 juni vond de sponsorloop plaats. De kinderen liepen rondjes voor het benefiet-event Alteveer voor goede doelen. Opbrengst 530 euro. Foto’s zijn te zien onder aan deze pagina

De nieuwe vakantieregeling voor schooljaar 2014-2015 staat onderaan deze pagina

Op 12 juni gingen zowel de groepen 3 en 4 als groep 5 t/m 7 op schoolreis. De kleinsten gingen naar het Sprookjeshof in Zuidlaren, de anderen naar het Avonturenpark Hellendoorn. Het weer was prachtig en de sfeer was als het weer.
Diezelfde dag hadden de kleuters feest op het plein. De kinderen van groep 8 hielpen daarbij.

Schoolreis Hellendoorn 025 (Medium)

Avond4daagse
Even als andere jaren deden weer veel leerlingen van De Höchte mee aan de avondvierdaagse in Stadskanaal. Ondanks de regen op de voorlaatste avond was het weer bijzonder fraai op de slotavond waarop ook de bloemenhulde werd gebracht. Met veel plezier volbrachten zo’n 60 deelnemende kinderen met vele ouders deze traditionele loop.
avond4daagse 001
Audit
Op verzoek van de directie heeft cbs De Höchte in de maand mei een audit ondergaan. Een audit wil zeggen dat de school doorgelicht wordt om te zien of het team met goed onderwijs bezig is. Het onderzoek werd door bureau Meesterschap gedaan in de persoon van een gewezen onderwijsinspecteur. Het onderdeel Pedagogisch klimaat is hieronder weergegeven:

Wanneer men de leerlingen op het plein, in de gangen en in de groepen aan het
werk ziet, ziet men al gauw dat het pedagogisch klimaat van de school erg
goed is. De leerlingen zijn vrolijk, spelen met elkaar en tonen naar andere
leerlingen en leraren veel respect. De lessen verlopen in een goede sfeer.
De meeste leerlingen tonen in de lessen een sterke betrokkenheid. De leraren en
leerlingen spreken elkaar met respect aan en handelen onderling met respect.
Indicator 4.7 is daarom als ‘goed’ beoordeeld
“.

Onder het kopje nieuwsbrief kunt u een samenvatting lezen.

Een foto van het huidig personeel van De Höchte dat er ook het volgend schooljaar zal werken.
IMG_9038
voor v.l.n.r. de juffen: Heleen Harms (Stadskanaal), Erna Wilting (Nieuw Buinen), Betty Wind (Alteveer) en Miriam Stuut (Mussel); achter v.l.n.r.: Willy Wubs (Onstwedde), Janneke Smit (Onstwedde), Roelianne Bessembinders (Onstwedde), Henriëtte Blok (Borger) en Harmina Lamminga (Stadskanaal); juf Nineke Kupers (Nieuwe Pekela) was elders

De nieuwsbrief van donderdag 19 juni staat online.

Foto’s Juf Willy 50 jaar

Vossenjacht

Afscheid van groep 8

Foto’s sponsorloop benefietevent Alteveer

zomervakantie 2014: 5 juli t/m 17 augustus

Vakantieregeling schooljaar 2014-2015

Herfstvakantie: 11 oktober t/m 19 oktober 2014
Kerstvakantie: 20 december t/m 4 januari 2015
Voorjaarsvakantie: 21 februari t/m 1 maart
Koningsdag 27 april
Goede Vrijdag en Paasmaandag: 3 april en 6 april
Meivakantie en Hemelvaart: 2 mei t/m 15 mei
Pinstervakantie 25 mei
Zomervakantie: 4 juli t/m 16 augustus

(c) CBS De Höchte